12 najlepších motorových olejov pre Škoda Octavia

Obsah článku
 1. Hodnotenie najlepších motorových olejov pre Škoda Octavia
 2. Najlepšie motorové oleje SAE 5W-40 pre Škodu Octavia s benzínovými motormi
 3. Shell He x tra 5W-40Hodnotenie: 4.9Tento hydrokrakovací olej je výslovne uvedený v odporúčaniach VAG, takže technicky nemôžete váhať pri nákupe – okrem toho bude štvorlitrový kanister stáť menej ako 2000 Euro. Výrobca uvádza, že olej má mierny obsah popola (1,1 %), je pomerne viskózny (14 mm2/s) pri vysokých teplotách a obsahuje minimum fosforu – t. j. je dobre kompatibilný s katalyzátormi.Laboratórna analýza potvrdzuje viskozitu a obsah popola v rámci tolerancie dávky a presnosti merania. Alkalická hodnota je 10,1 mg KOH/g, čo je dobrá rezerva, ktorá v kombinácii s primeranou viskozitou znamená, že olej má dobrú životnosť. Teplota tuhnutia bola nameraná pri -44 stupňoch a bez problémov prešiel testom pri studenej prevádzke pri -30 stupňoch (štandard pre test SAE 5W-40) – dynamická viskozita je 6048 mPa*s, zatiaľ čo norma je 6600 mPa*s. Olej preto plne zodpovedá deklarovanej viskozitnej triede a môže dobre fungovať aj v zime, v tomto prípade má väčšiu rezervu ako Shell.Odparovanie oleja je trochu vysoké, podľa Noaka asi 10,9 %, ale nemožno to považovať za vážnu nevýhodu. Analýza potvrdzuje použitie hydrokrakovacieho oleja ako základového oleja a nízky obsah fosforu, balík prísad – vápnik (samozrejme, Infineum), typický pre nízkorozpočtové oleje. Celkovo môžeme olej Mobil Super 3000 X1 odporučiť ako cenovo dostupný a kvalitný olej, ktorý spĺňa požiadavky výrobcu. Výhody nízka cena; Plne v súlade s povolením VW 502 00 dobré nízkoteplotné vlastnosti. Nevýhody Nie je to najpokročilejší a najvýkonnejší balík aditív – pre náročné prevádzkové podmienky sa oplatí zvoliť „tvrdší“ olej. G-Energy F Synth 5W-40Hodnotenie: 4.7Zhoda s Slovenskám štandardným olejom je potvrdená spoločnosťou „Volkswagen“ v oficiálnom zozname tolerancií. Tento olej sa ponúka v rovnakom cenovom segmente ako olej Mobil a je tiež založený na hydrokrakovaní. Máme však určité výhrady k jeho čistote – obsah síry sa meria na úrovni 0,4 %, čo je pre moderný olej vysoká hodnota, a „Mobil“ G-Energy rozhodne stráca. Spoločnosti G-Energy sa však podarilo udržať obsah sulfátového popola v tolerancii 1,33 %.Horšie sú aj nízkoteplotné vlastnosti ruského oleja – bod tuhnutia pri -38 stupňoch a dynamická viskozita pri skúške studeného štartovania je 6220 mPa*s: olej spĺňa požiadavky SAE 5W-40, ale ťažšie vykonáva studený štart a má menšiu rezervu pre teploty pod -30 stupňov. Analýza ukazuje alkalickú hodnotu 10,44 mg KOH/g, čo je o niečo lepšie ako u oleja Mobil, ale oba oleje sa nemôžu rovnať životnému potenciálu oleja Shell He x tra. G-Energy a Mobil majú rovnakú vysokoteplotnú viskozitu. Chýbajúci tromf v podobe cenového rozdielu v súhrne viedol k tomu, že spoločnosť G-Energy klesla v rebríčku. Výhody Za rozumnú cenu; Distribúcia je rozšírená vďaka širokej sieti značkových čerpacích staníc; Zhoda s uvedenými normami a schváleniami. Nevýhody Priemerné nízkoteplotné vlastnosti; Nie najlepšie pre oleje schválené pre VW 502 00. Volkswagen Special G 5W-40Hodnotenie: 4.6Pôvodný olej VW, ktorý do roku 2020 vyrábala spoločnosť Castrol a teraz Shell, stojí slušnú sumu: viac ako 3 tisíc Euro za päťlitrový kanister. Fyzikálne ide zároveň o konvenčný hydrokrakovaný olej, čo jasne naznačuje mierny viskozitný index (169 podľa najnovšej laboratórnej analýzy „nového“ oleja, t. j. vyrobeného spoločnosťou Shell) a priemerný bod vzplanutia 230 stupňov a priamo naznačuje spektrografia už v laboratóriu. Hodnota alkálií je pomerne vysoká – 9,47 mg KOH/g, čo naznačuje vysokú bezpečnostnú rezervu pri starnutí. Viskozita pri vysokých teplotách 13,842/G-Energy je pod rozsahom viskozity uvedenej v norme SAE 5W-40. Obsah síry je pre hydrokrakovací olej mierny – 0,2 %, obsah popola zodpovedá tolerancii (1,14 % s toleranciou do 1,5 %), bod tuhnutia SAE 5W-40 je dobrý – mínus 47 stupňov.Prísady na báze bóru a vápnika sú zodpovedné za čistotu motora, balík proti opotrebovaniu je typický vápnik-fosfor. Vcelku ide o úplne štandardný hydrokrakovací olej.Vzhľadom na jeho vysokú cenu, nízke základné číslo a viskozitu pri vysokých teplotách nemôže získať vysoké hodnotenie. Jeho cenovo dostupnejší konkurenti dosiahli výrazne lepšie výsledky. Výhody Nízke hodnoty odpisov; Mierny obsah popola; Dobrá viskozitná stabilita. Nevýhody Vysoká cena; Nedostatočné alkalické číslo vo vzťahu k uvedenej tolerancii. Najlepšie motorové oleje SAE 0W-30 pre Škodu Octavia s benzínovými motormi SHELL On x HX8 0W-30Hodnotenie: 4.9Francúzsky olej, oficiálne odporúčaný spoločnosťou VW pre VW 502 00, sa javí ako solídny prostriedok, pokiaľ ide o výkon, ktorý celkom nekorešponduje s cenou na úrovni spoločnosti Shell He x HX8. Základový olej je kombináciou hydrokrakovania a polyalfaolefínu (v prevažujúcom pomere), deklarovaný bod tuhnutia je -45 stupňov, vysokoteplotná viskozita – 12,182/Olej má viskozitu alkalického základového oleja 8,8 mg/kg: ide o jeden z najmenej alkalických olejov v našom rebríčku, preto je ťažké odporučiť ho na plný výmenný interval, aj keď je základový olej veľmi kvalitný.Na základe laboratórnych testov sa zdá, že bod chladnutia je atraktívnejší: -58 °C, hoci sa potvrdilo správanie pri vysokých teplotách, čo nemožno pripísať zníženému podielu zahusťovadla v konkrétnej dávke. Alkalické číslo je tiež vyššie – 9,35 mg KOH/g, ale stále to nie je rekordný údaj za peniaze, režim výmeny Q3 pre Evolution 900 FT je jasne limitný, optimálny je Q2 (to znamená každých 7500 km). Pri nízkom alkalickom čísle očakávane klesol a sulfátový popol – 1,09 %, vzhľadom na nízky obsah fosforu je olej bezpečný pre katalyzátory na dlhodobé používanie. Za prijateľnejšiu cenu mohol olej získať vyššie hodnotenie. Výhody Vynikajúce nízkoteplotné vlastnosti; Nie sú to zlé čistiace vlastnosti; Stabilita viskozity pri vysokých teplotách. Nevýhody Priemerná alkalita. Najlepšie motorové oleje pre Škoda Octavia s dieselovými motormi MOBIL 1 ESP 5W-30Hodnotenie: 4.9Spoločnosť Mobil 1 používa pri výrobe tohto oleja zmes polyalfaolefínov + uhľovodíkov + esterov. Vďaka tomu sa podarilo dosiahnuť vynikajúce nízkoteplotné vlastnosti (v teste na studený štart je dynamická viskozita len 5033 mPa*s, čo dáva veľmi dobrú rezervu pre studený štart v zmysle SAE 5W, bod tuhnutia -46 stupňov) a nízku prchavosť (len 5,6 % podľa Noaka), ale cena oleja v Slovenskom maloobchode sa už priblížila k 3000 Euroľom za 4 litre. Alkalické číslo, bohužiaľ, podľa výsledkov analýzy spadalo do typickej hodnoty pre túto triedu – 6,46 mg KOH/g, takže potenciálne vysokú stabilitu základového oleja nemožno preukázať: pri priemernej kvalite ruskej nafty životnosť alkalického čísla nepresiahne 7500 kilometrov.Laboratórna analýza tiež poukazuje na prítomnosť molybdénu a bóru: olej má dobré protioderové a detergentné vlastnosti a môžeme ho odporučiť pre prevádzkové podmienky s častým zastavovaním a štartovaním ako účinnejší pri ochrane motora v porovnaní s olejmi s klasickým balíkom vápenato-fosforových prísad. Výhody Vysoká viskozitná stabilita; Veľmi nízke odparovanie; Vynikajúce štartovacie vlastnosti v chladných podmienkach. Nevýhody Nízke alkalické číslo. TOTAL Quartz Ineo Long fe 5W-30Hodnotenie: 4.8Olej je určený pre požiadavky dieselových motorov vybavených filtrami pevných častíc (uvedená je trieda kvality ACEA C3) a schválený podľa VW 507 00. Stredný obsah popola si však nevyhnutne vyžaduje obmedzenie alkalického čísla, takže v Slovenskách podmienkach sa tento olej môže meniť len v kratších intervaloch, najviac QI2 (7500 km alebo raz ročne). Vysokoteplotná viskozita 11,6 mm2/s a bod tuhnutia -39 stupňov, obsah sulfátového popola je 0,75 %.Podľa laboratórnej analýzy vykazuje Castrol (ako to bolo opakovane v našich hodnoteniach) najlepšie viskozitné vlastnosti: tuhnutie pri -43 stupňoch, vysokoteplotná viskozita – 12,24 mm2/s. Alkalická hodnota je skutočne nízka, 6,6 mg KOH/g. Preto napriek LLfe) v označení, nemôžeme tento olej nazvať skutočne „dlhou životnosťou“ v Slovenskách podmienkach. Výhody Obsah popola v súlade so štandardom; Stabilná viskozita; Dobrá čerpateľnosť pri nízkych teplotách. Nevýhody Nízke základné číslo. VALVO NE SynPower XL-III C3 5W-30Hodnotenie: 4.6
 4. Výhody
 5. Nevýhody
 6. G-Energy F Synth 5W-40
 7. Výhody
 8. Nevýhody
 9. Volkswagen Special G 5W-40
 10. Výhody
 11. Nevýhody
 12. Najlepšie motorové oleje SAE 0W-30 pre Škodu Octavia s benzínovými motormi
 13. SHELL On x HX8 0W-30
 14. Výhody
 15. Nevýhody
 16. Najlepšie motorové oleje pre Škoda Octavia s dieselovými motormi
 17. MOBIL 1 ESP 5W-30
 18. Výhody
 19. Nevýhody
 20. TOTAL Quartz Ineo Long fe 5W-30
 21. Výhody
 22. Nevýhody
 23. VALVO NE SynPower XL-III C3 5W-30

*Najlepšie podľa redakcie. Informácie o výberových kritériách. Tento materiál je subjektívny, nie je reklamou a neslúži ako návod na nákup. Pred nákupom je potrebné poradiť sa s odborníkom.

„Octavia“ od objavenia sa tohto modelu v roku 1996 nemôže poprieť popularitu – v mnohých ohľadoch preto, že na základe osvedčených návrhov Volkswagenu, české autá opúšťajú prístupnejšie nemecké „predkov“. A keďže platformy vo všeobecnosti aj motory v Škode Octavia sú priamo prevzaté z koncernu Volkswagen, zoznam požiadaviek na motorové oleje v návode na obsluhu je stručný a konkrétny:

 1. Pre všetky benzínové motory: oleje so schválením VW 504 00 pre flexibilné servisné intervaly a VW 502 00 pre fixné servisné intervaly.
 2. Pre dieselové motory: oleje s homologizáciou VW 507 00 pri všetkých intervaloch výmeny.

Servisné intervaly pre konkrétnu Octaviu nájdete na nálepke v servisnej knižke: medzi mnohými trojmiestnymi kódmi je jeden, ktorý začína písmenami QI. Varianty QI1-QI4 sú pevné servisné intervaly, QI6 je flexibilný. V prvom prípade je predpísaná výmena oleja každých 15 tisíc kilometrov, ale v praxi to nie je možné pri žiadnom oleji, preto vždy uvádzame jeho potenciálnu životnosť, keď hovoríme o konkrétnej triede oleja. V druhom prípade sa predpokladá, že človek bude jazdiť dovtedy, kým palubný počítač pomocou vlastných algoritmov nevypočíta, že je čas na výmenu oleja: táto metóda nemôže byť dokonale presná (do motora nemožno zabudovať analytické laboratórium), preto môžeme určite odporučiť pevné termíny výmeny, ale špecifické pre určitý olej, ale nie pre „všetky naraz“.

Treba poznamenať, že ešte v roku 2013 Škoda oficiálne odporúčala v Rusku používať vo svojich autách „päťsto a druhý“ olej, pretože je najvhodnejší pre ruské prevádzkové podmienky. oleje v tolerancii „500-4“ majú zvyčajne nižší obsah popola, a teda aj nižšiu alkalitu, a sú fyzikálne menej viskózne, pretože na rozdiel od oleja VW 502 00 je táto tolerancia špeciálne navrhnutá na zníženie spotreby paliva. Preto jednoznačne podporujeme výrobcu: používanie olejov s najnižšou výťažnosťou „5004“ nie je opodstatnené.

V servisoch sa používajú motorové oleje SAE 0W-30/5W-30, ale v samotných pokynoch nie sú uvedené žiadne obmedzenia viskozity, konkrétne sa nevyžadujú nízkoviskózne oleje pre benzínové a naftové Octavie, nevyžaduje sa certifikácia „energeticky úsporných“ vlastností. Preto považujeme za rozumné používať oleje SAE 5W-40 vo všetkých oblastiach Ruska okrem tých najchladnejších, pretože tieto oleje ponúkajú stabilnejší tlak oleja a vyššiu pevnosť olejového filmu pri vyšších teplotách a spravidla aj vyššie alkalické číslo a budú najlepšou voľbou pri dodržiavaní predpisov o obsahu popola (uvedených v homologizácii). Výber je založený na odporúčacích listoch VAG – spoločnosť VAG pravidelne aktualizuje zoznamy olejov, ktoré boli oficiálne schválené pre požadované tolerancie, ktorých najnovšia verzia je v čase písania tohto článku z 20. marca 2020.

Hodnotenie najlepších motorových olejov pre Škoda Octavia

Hodnoteniemiestonázov výrobkucena za liter
Najlepšie motorové oleje SAE 5W-40 pre Škoda Octavia s benzínovými motormi1Shell He
 • x
   tra 5W-40
 • 500€
  2Mobil Super 3000 X1 5W-40440€
  3G-Energy F Synth 5W-40540€
  4Volkswagen Special G 5W-40725€
  Najlepšie motorové oleje SAE 0W-30 pre Škodu Octavia s benzínovými motormi1SHELL On
 • x HX8 0W-30
 • 470€
  2Castrol EDGE 0W-30 A341 090€
  3Elf Evolution 900 FT 0W-30670€
  Najlepšie motorové oleje pre Škoda Octavia s dieselovými motormi1MOBIL 1 ESP 5W-30810€
  2TOTAL Quartz Ineo Long
 • fe 5W-30
 • 600€
  3VALVO
 • NE SynPower XL-III C3 5W-30
 • 620€

  Najlepšie motorové oleje SAE 5W-40 pre Škodu Octavia s benzínovými motormi

  Shell He
 • x
   tra 5W-40
 • Hodnotenie: 4.9

  Shell He<li></div><p>x</p><ul>tra 5W-40″ src=“/wp-content/uploads/2023/03/950166195961-2612.jpg“ height=“400″ title=“Shell He<li>x<ul>tra 5W-40″><p>Olej je schválený podľa VW 502 00 a oficiálne odporúčaný koncernom. Priemerná cena štvorlitrového kanistra je 2400 Euro, čo možno označiť za dobrú cenu za motorový olej na báze GTL (plyn na-</p><li>quid, syntetizovaný zo zemného plynu). Okrem toho máme dobrý výber laboratórnych analýz čerstvých vzoriek oleja, ako aj vzoriek z rôznych vozidiel a s rôznym počtom najazdených kilometrov.<p>Stručný zoznam deklarovaných vlastností, na ktoré je spoločnosť Shell tradične skúpá. Kinematická viskozita pri 100 stupňoch pre 5W-40 je nízka, 12,76<su>2</su>/Najlepší motorový olej SAE 5W-40 s viskozitou 6 500 mPa*s pri skúške štartovania a bodom tuhnutia -36 stupňov, t. j. olej teoreticky spĺňa požiadavky tejto viskozitnej triedy na štartovanie za studena pri -30, ale nie s veľkou rezervou.</p><p>Analýza čerstvej vzorky oleja vyrobeného v Rusku (ktorá je pre nás relevantnejšia ako oleje z „európskeho plnenia“) poskytuje zaujímavejšie údaje. Viskozita pri vysokej teplote 13,14<su>2</su>/Väčšia rezerva pri starnutí, ako sa uvádza, a bod tuhnutia nameraný pri -52 stupňoch: olej sa správa ako typický GTL so širokou „vidlicou“ viskozitných charakteristík. Alkalická hodnota je vynikajúca: 12,44 mg KOH/g, olej má dobré detergentné vlastnosti a potenciálne vysokú životnosť. Pripomeňme, že podľa tolerancie VW 502 00 by malo byť alkalické číslo najmenej 7. Mierny obsah síry – 0,232 %, obsah popola v rámci tolerancie (1,24 %).</p><p>Testované na 10 tisíc kilometrov, prevzaté priamo z motora Škoda Octavia 1,4TSI. Olej má mierne zníženú vysokoteplotnú viskozitu a stále má dobrú rezervu alkalického čísla, markery opotrebenia kovov sú hlboko pod prípustnými limitmi: olej je stále schopný prevádzky a zachováva si ochranné vlastnosti pri tomto počte najazdených kilometrov, bezpečne sa môže meniť pri 10 tisíc (stanovené pre vozidlá s intervalom QI3), pri prevádzke bez častých zastávok a s kvalitným palivom vydrží 15 tisíc (interval QI4). Naši odborníci ho odporúčajú bez výhrad.</p><h4>Výhody</h4><ul><li>Vynikajúce nízkoteplotné vlastnosti;</li><li>Trieda s vysokou viskozitou;</li><li>Vysoké alkalické číslo.</li></ul><h4>Nevýhody</h4><ul><li>Popularita na trhu s falzifikátmi: Shell He<li>x<ul>Tradične sa považuje za jeden z najčastejšie falšovaných.</li></ul><h3>Mobil Super 3000 X1 5W-40</h3><p>Hodnotenie: 4.8</p><div style=MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40

  Tento hydrokrakovací olej je výslovne uvedený v odporúčaniach VAG, takže technicky nemôžete váhať pri nákupe – okrem toho bude štvorlitrový kanister stáť menej ako 2000 Euro. Výrobca uvádza, že olej má mierny obsah popola (1,1 %), je pomerne viskózny (14 mm2/s) pri vysokých teplotách a obsahuje minimum fosforu – t. j. je dobre kompatibilný s katalyzátormi.

  Laboratórna analýza potvrdzuje viskozitu a obsah popola v rámci tolerancie dávky a presnosti merania. Alkalická hodnota je 10,1 mg KOH/g, čo je dobrá rezerva, ktorá v kombinácii s primeranou viskozitou znamená, že olej má dobrú životnosť. Teplota tuhnutia bola nameraná pri -44 stupňoch a bez problémov prešiel testom pri studenej prevádzke pri -30 stupňoch (štandard pre test SAE 5W-40) – dynamická viskozita je 6048 mPa*s, zatiaľ čo norma je 6600 mPa*s. Olej preto plne zodpovedá deklarovanej viskozitnej triede a môže dobre fungovať aj v zime, v tomto prípade má väčšiu rezervu ako Shell.

  Odparovanie oleja je trochu vysoké, podľa Noaka asi 10,9 %, ale nemožno to považovať za vážnu nevýhodu. Analýza potvrdzuje použitie hydrokrakovacieho oleja ako základového oleja a nízky obsah fosforu, balík prísad – vápnik (samozrejme, Infineum), typický pre nízkorozpočtové oleje. Celkovo môžeme olej Mobil Super 3000 X1 odporučiť ako cenovo dostupný a kvalitný olej, ktorý spĺňa požiadavky výrobcu.

  Výhody

  • nízka cena;
  • Plne v súlade s povolením VW 502 00
  • dobré nízkoteplotné vlastnosti.

  Nevýhody

  • Nie je to najpokročilejší a najvýkonnejší balík aditív – pre náročné prevádzkové podmienky sa oplatí zvoliť „tvrdší“ olej.

  G-Energy F Synth 5W-40

  Hodnotenie: 4.7

  G-Energy F Synth 5W-40

  Zhoda s Slovenskám štandardným olejom je potvrdená spoločnosťou „Volkswagen“ v oficiálnom zozname tolerancií. Tento olej sa ponúka v rovnakom cenovom segmente ako olej Mobil a je tiež založený na hydrokrakovaní. Máme však určité výhrady k jeho čistote – obsah síry sa meria na úrovni 0,4 %, čo je pre moderný olej vysoká hodnota, a „Mobil“ G-Energy rozhodne stráca. Spoločnosti G-Energy sa však podarilo udržať obsah sulfátového popola v tolerancii 1,33 %.

  Horšie sú aj nízkoteplotné vlastnosti ruského oleja – bod tuhnutia pri -38 stupňoch a dynamická viskozita pri skúške studeného štartovania je 6220 mPa*s: olej spĺňa požiadavky SAE 5W-40, ale ťažšie vykonáva studený štart a má menšiu rezervu pre teploty pod -30 stupňov. Analýza ukazuje alkalickú hodnotu 10,44 mg KOH/g, čo je o niečo lepšie ako u oleja Mobil, ale oba oleje sa nemôžu rovnať životnému potenciálu oleja Shell He

 • x
   tra. G-Energy a Mobil majú rovnakú vysokoteplotnú viskozitu. Chýbajúci tromf v podobe cenového rozdielu v súhrne viedol k tomu, že spoločnosť G-Energy klesla v rebríčku.

   Výhody

   • Za rozumnú cenu;
   • Distribúcia je rozšírená vďaka širokej sieti značkových čerpacích staníc;
   • Zhoda s uvedenými normami a schváleniami.

   Nevýhody

   • Priemerné nízkoteplotné vlastnosti;
   • Nie najlepšie pre oleje schválené pre VW 502 00.

   Volkswagen Special G 5W-40

   Hodnotenie: 4.6

   VOLKSWAGEN SPECIAL G 5W-40

   Pôvodný olej VW, ktorý do roku 2020 vyrábala spoločnosť Castrol a teraz Shell, stojí slušnú sumu: viac ako 3 tisíc Euro za päťlitrový kanister. Fyzikálne ide zároveň o konvenčný hydrokrakovaný olej, čo jasne naznačuje mierny viskozitný index (169 podľa najnovšej laboratórnej analýzy „nového“ oleja, t. j. vyrobeného spoločnosťou Shell) a priemerný bod vzplanutia 230 stupňov a priamo naznačuje spektrografia už v laboratóriu. Hodnota alkálií je pomerne vysoká – 9,47 mg KOH/g, čo naznačuje vysokú bezpečnostnú rezervu pri starnutí. Viskozita pri vysokých teplotách 13,842/G-Energy je pod rozsahom viskozity uvedenej v norme SAE 5W-40. Obsah síry je pre hydrokrakovací olej mierny – 0,2 %, obsah popola zodpovedá tolerancii (1,14 % s toleranciou do 1,5 %), bod tuhnutia SAE 5W-40 je dobrý – mínus 47 stupňov.

   Prísady na báze bóru a vápnika sú zodpovedné za čistotu motora, balík proti opotrebovaniu je typický vápnik-fosfor. Vcelku ide o úplne štandardný hydrokrakovací olej.

   Vzhľadom na jeho vysokú cenu, nízke základné číslo a viskozitu pri vysokých teplotách nemôže získať vysoké hodnotenie. Jeho cenovo dostupnejší konkurenti dosiahli výrazne lepšie výsledky.

   Výhody

   • Nízke hodnoty odpisov;
   • Mierny obsah popola;
   • Dobrá viskozitná stabilita.

   Nevýhody

   • Vysoká cena;
   • Nedostatočné alkalické číslo vo vzťahu k uvedenej tolerancii.

   Najlepšie motorové oleje SAE 0W-30 pre Škodu Octavia s benzínovými motormi

   SHELL On
  • x HX8 0W-30
  • Hodnotenie: 4.9

   SHELL He<li></div><p>x HX8 0W-30″ src=“/wp-content/uploads/2023/03/27716666195961-3112.jpg“ height=“400″ title=“SHELL He</p><li>x HX8 0W-30″><p>V blízkosti deklarovanej hodnoty Castrol EDGE (pozri. Vďaka nižšej viskozite a nižšej cene môžeme tento olej z ponuky Shell odporučiť pre vozidlo Škoda Octavia. Má nízky bod tuhnutia -52 stupňov a vysokoteplotná viskozita pre SAE 0W-30 je uvedená s rezervou (tolerancia v dokumentácii na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Shell je 11,85…12,1<su>2</su>/).</p><p>Použitím základového oleja GTL sa dosiahne široká viskozitná „vidlička“, olej možno čestne nazvať „stopercentne syntetickým“. Analyzované laboratórne hodnoty plne potvrdzujú deklarované hodnoty viskozity. Alkalické číslo je veľmi vysoké – 12,6 mg CON/g, olej presahuje dvojnásobok povolenej hodnoty (1,8-násobok) a môžeme ho považovať za olej s vysokou výťažnosťou, vhodný pre intervaly QI3 a QI4.</p><p>Obsah sulfátového popola je nevyhnutne vysoký a dosahuje 1,26 % v dôsledku vysokého alkalického čísla, ale neprekračuje 1,5 % uvedené v tolerancii. Pomer cena/výkon nám umožňuje udeliť tomuto oleju najvyššie hodnotenie.</p><h4>Výhody</h4><ul><li>Vysoké alkalické číslo;</li><li>Dlhá životnosť;</li><li>Stabilná viskozita;</li><li>Dostupná cena.</li></ul><h4>Nevýhody</h4><ul><li>Dobrý obsah popola podľa normy, ale nie ideálny obsah popola.</li></ul><h3>Castrol EDGE 0W-30 A3</b>4</h3><p>hodnotenie: 4.8</p><div style=CASTROL EDGE 0W-30 A3</b></div><p>4″ src=“/wp-content/uploads/2023/03/30516666195961-8912.jpg“ height=“400″ title=“CASTROL EDGE 0W-30 A3</b>4″></p><p>Pred rokom 2020, keď spoločnosť VAG zmenila oficiálneho dodávateľa olejov OE, sa používal olej EDGE 0W-30 A3</b>4 možno považovať za priamu obdobu štandardného, ktorý sa používa na údržbu, ale je cenovo dostupnejší. Vyrába sa na báze vysokokvalitného polyalfaolefínu, čo umožňuje výrobcovi tvrdiť, že má veľmi širokú viskozitnú „vidlicu“: pri vysokoteplotnej viskozite 12 mm<su>2</su>/Teplota tuhnutia sa udáva pri -57 stupňoch Celzia, čo je bližšie k hornej hranici normy pre SAE 0W-30.</p><p>Laboratórna analýza potvrdzuje tvrdenia výrobcu s vysokou presnosťou. Schválenie VW 502 00 pre alkalitu presahuje 10 mg KOH/g, čo je dobrý výsledok pre nízkoviskózny syntetický. Vzhľadom na odolnosť základného oleja voči oxidácii a starnutiu ho môžeme označiť za olej s vysokou životnosťou, vhodný pre intervaly QI3 bez obmedzenia. Nízka prchavosť (8,3 %, čo je vynikajúci výsledok pre olej s nízkou viskozitou) vedie k minimálnej spotrebe oleja od výmeny k výmene. Balíček čistiacich prísad je účinný a v kombinácii s vysokou alkalitou udrží motor dlho čistý.</p><p>Z hľadiska kombinácie ceny a kvality sme tomuto oleju udelili druhé miesto v našom hodnotení.</p><h4>Výhody</h4><ul><li>Vynikajúce nízkoteplotné vlastnosti;</li><li>Vysoká a stabilná viskozita pri prevádzkových teplotách motora;</li><li>Dobrá alkalita podľa štandardov triedy;</li><li>Nízka úroveň výparov.</li></ul><h4>Nevýhody</h4><ul><li>Obsah popola je na modernú syntetickú látku pomerne vysoký, ale ľahko sa zmestí do tolerancie.</li></ul><h3>Elf Evolution 900 FT 0W-30</h3><p>Hodnotenie: 4.7</p><div style=Elf Evolution 900 FT 0W-30Elf Evolution 900 FT 0W-30

   Francúzsky olej, oficiálne odporúčaný spoločnosťou VW pre VW 502 00, sa javí ako solídny prostriedok, pokiaľ ide o výkon, ktorý celkom nekorešponduje s cenou na úrovni spoločnosti Shell He

  • x HX8. Základový olej je kombináciou hydrokrakovania a polyalfaolefínu (v prevažujúcom pomere), deklarovaný bod tuhnutia je -45 stupňov, vysokoteplotná viskozita – 12,182/Olej má viskozitu alkalického základového oleja 8,8 mg/kg: ide o jeden z najmenej alkalických olejov v našom rebríčku, preto je ťažké odporučiť ho na plný výmenný interval, aj keď je základový olej veľmi kvalitný.

   Na základe laboratórnych testov sa zdá, že bod chladnutia je atraktívnejší: -58 °C, hoci sa potvrdilo správanie pri vysokých teplotách, čo nemožno pripísať zníženému podielu zahusťovadla v konkrétnej dávke. Alkalické číslo je tiež vyššie – 9,35 mg KOH/g, ale stále to nie je rekordný údaj za peniaze, režim výmeny Q3 pre Evolution 900 FT je jasne limitný, optimálny je Q2 (to znamená každých 7500 km). Pri nízkom alkalickom čísle očakávane klesol a sulfátový popol – 1,09 %, vzhľadom na nízky obsah fosforu je olej bezpečný pre katalyzátory na dlhodobé používanie. Za prijateľnejšiu cenu mohol olej získať vyššie hodnotenie.

   Výhody

   • Vynikajúce nízkoteplotné vlastnosti;
   • Nie sú to zlé čistiace vlastnosti;
   • Stabilita viskozity pri vysokých teplotách.

   Nevýhody

   • Priemerná alkalita.

   Najlepšie motorové oleje pre Škoda Octavia s dieselovými motormi

   MOBIL 1 ESP 5W-30

   Hodnotenie: 4.9

   MOBIL 1 ESP 5W-30

   Spoločnosť Mobil 1 používa pri výrobe tohto oleja zmes polyalfaolefínov + uhľovodíkov + esterov. Vďaka tomu sa podarilo dosiahnuť vynikajúce nízkoteplotné vlastnosti (v teste na studený štart je dynamická viskozita len 5033 mPa*s, čo dáva veľmi dobrú rezervu pre studený štart v zmysle SAE 5W, bod tuhnutia -46 stupňov) a nízku prchavosť (len 5,6 % podľa Noaka), ale cena oleja v Slovenskom maloobchode sa už priblížila k 3000 Euroľom za 4 litre. Alkalické číslo, bohužiaľ, podľa výsledkov analýzy spadalo do typickej hodnoty pre túto triedu – 6,46 mg KOH/g, takže potenciálne vysokú stabilitu základového oleja nemožno preukázať: pri priemernej kvalite ruskej nafty životnosť alkalického čísla nepresiahne 7500 kilometrov.

   Laboratórna analýza tiež poukazuje na prítomnosť molybdénu a bóru: olej má dobré protioderové a detergentné vlastnosti a môžeme ho odporučiť pre prevádzkové podmienky s častým zastavovaním a štartovaním ako účinnejší pri ochrane motora v porovnaní s olejmi s klasickým balíkom vápenato-fosforových prísad.

   Výhody

   • Vysoká viskozitná stabilita;
   • Veľmi nízke odparovanie;
   • Vynikajúce štartovacie vlastnosti v chladných podmienkach.

   Nevýhody

   • Nízke alkalické číslo.

   TOTAL Quartz Ineo Long
  • fe 5W-30
  • Hodnotenie: 4.8

   TOTAL Quartz Ineo Long<li></div><p>fe 5W-30″ src=“/wp-content/uploads/2023/03/4316666195961-7812.jpg“ height=“400″ title=“TOTAL Quartz Ineo Long</p><li>fe 5W-30″><p>Na pomery triedy stredne popolnatých naftových olejov má Total veľmi atraktívny pomer cena/kvalita – cena do 2600 Euro za päť litrov, s približne 30 % polyalfaolefínu v základe, oficiálne uvedený ako schválený podľa homologizácie VW 507 00, bod tuhnutia je -48 stupňov pri normálnej vysokoteplotnej viskozite SAE 5W-30 11,7 mm<su>2</su>/. V dátovom liste je obzvlášť atraktívne alkalické číslo 8,8 mg KOH/g, pre olej MidSAPS je veľmi dobré.</p><p>Laboratórna analýza komerčnej vzorky je však menej optimistická: vykazuje rovnakú hodnotu 6,6 mg KOH/g, ktorá je štandardom pre olej so schválením „57“ a ACEA C3. Jeho odparovanie však podľa Noaka predstavuje len 8,8 % a výsledkom skúšky za studena je viskozita 5600 mPa*s – olej má veľmi nízke straty a s veľkou rezervou prevyšuje požiadavky normy. Tu sa stáva vážnym konkurentom pre Mobil, najmä s prihliadnutím na cenový rozdiel, ale balík aditív proti opotrebovaniu Total je menej účinný, čo by sa malo zohľadniť aj pri výbere.</p><h4>Výhody</h4><ul><li>Veľmi dobré vlastnosti pri štartovaní za studena;</li><li>Nízke odparovanie;</li><li>Dobrá viskozitná stabilita pri vysokých teplotách.</li></ul><h4>Nevýhody</h4><ul><li>Skutočná alkalita je výrazne nižšia ako deklarovaná.</li></ul><h3> Castrol EDGE 5W-30 LL</h3><p>Hodnotenie: 4.6</p><div style=Castrol EDGE 5W-30 LL

   Olej je určený pre požiadavky dieselových motorov vybavených filtrami pevných častíc (uvedená je trieda kvality ACEA C3) a schválený podľa VW 507 00. Stredný obsah popola si však nevyhnutne vyžaduje obmedzenie alkalického čísla, takže v Slovenskách podmienkach sa tento olej môže meniť len v kratších intervaloch, najviac QI2 (7500 km alebo raz ročne). Vysokoteplotná viskozita 11,6 mm2/s a bod tuhnutia -39 stupňov, obsah sulfátového popola je 0,75 %.

   Podľa laboratórnej analýzy vykazuje Castrol (ako to bolo opakovane v našich hodnoteniach) najlepšie viskozitné vlastnosti: tuhnutie pri -43 stupňoch, vysokoteplotná viskozita – 12,24 mm2/s. Alkalická hodnota je skutočne nízka, 6,6 mg KOH/g. Preto napriek LL

  • fe) v označení, nemôžeme tento olej nazvať skutočne „dlhou životnosťou“ v Slovenskách podmienkach.

   Výhody

   • Obsah popola v súlade so štandardom;
   • Stabilná viskozita;
   • Dobrá čerpateľnosť pri nízkych teplotách.

   Nevýhody

   • Nízke základné číslo.

   VALVO
  • NE SynPower XL-III C3 5W-30
  • Hodnotenie: 4.6

   VALVO<li></div><p>NE SYNPOWER XL-III C3 5W-30″ src=“/wp-content/uploads/2023/03/67416666195961-2112.jpg“ height=“400″ title=“VALVO</p><li>NE SYNPOWER XL-III C3 5W-30″><p>Pri priemernej cene 2800 Euro za 4 litre Valvo</p><li>Možno ho označiť za úplne priemerný olej ACEA C3/VW 507 00 – v rámci svojej triedy nemá ani príliš veľa silných stránok, ani príliš veľa nedostatkov. Má pomerne vysokú kinematickú viskozitu pri 100 °C (12<su>2</su>/s), dynamická viskozita pri skúške za studena je v rámci špecifikácií, bod tuhnutia – mínus 44 stupňov. Prchavosť, obsah síry a bod vzplanutia sú typické pre dobrý hydrokrakovací olej POE (ako ukazuje spektrografia).<p>Žiaľ, alkalita je len 6,46 mg KOH/g a potenciálna životnosť tohto oleja je rovnako obmedzená ako u ostatných v rebríčku. Zimné štartovacie vlastnosti sú však jednoznačne lepšie u olejov Mobil a Total a Castrol vykazuje nižší obsah sulfátového popola pri v podstate rovnakej alkalite.</p><h4>Výhody</h4><ul><li>Slušné nízkoteplotné vlastnosti;</li><li>Nízky obsah síry a fosforu;</li><li>Dobrá stabilita viskozity pri vysokých teplotách.</li></ul><h4>Nevýhody</h4><ul><li>Typické pre túto triedu.</li></ul><h3> G-Energy Service<li>W 5W-30</h3><p>Hodnotenie: 4.8</p><div style=
 • Hodnotiť článok
  ( Zatiaľ žiadne hodnotenia )
  Pridať komentáre

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: