12 najlepších životných poisťovní

*Prehľad toho najlepšieho podľa redakcie. Informácie o výberových kritériách. Tento materiál je subjektívny, nie je reklamou a nemal by sa považovať za návod na nákup. Pred nákupom je potrebná konzultácia s odborníkom.

Produkt životného poistenia a poistenia pre prípad smrti si získava čoraz väčšiu popularitu. Mnoho ľudí si myslí, že pre bežných ľudí je to nepodstatné, pretože sa zdá, že v každodennom živote sa nemôže nič stať, ak nie ste kaskadér, horolezec alebo nemáte nebezpečné povolanie. V praxi však toto tvrdenie už dávno neplatí. Každý z nás je každý deň vystavený riziku. Nielen na ulici, ale aj doma nemáme zaručenú stopercentnú bezpečnosť.

Životné poistenie je povinné alebo dobrovoľné poistenie, ktorého účely sa môžu líšiť. Ide o akumuláciu peňažných súm na dôchodok, finančnú podporu v prípade invalidity alebo straty živiteľa rodiny, úhradu pohrebných služieb alebo získanie určitej sumy právnymi nástupcami v prípade smrti poistníka. V našej krajine sú zamestnávatelia povinní uzatvárať zmluvy s každým zamestnancom. Platby idú do fondu dôchodkového poistenia. Dnes každý začína uvažovať o dobrovoľnom uzatvorení tohto typu zmluvy. Štatisticky ide o najrýchlejšie rastúci segment poistného trhu.

Existuje veľa programov. Ide o poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, zmluvy s jednorazovými platbami alebo pravidelným poistným. Môžete si tiež zvoliť dobu trvania: buď na celý život, alebo na určité obdobie.

V našom rebríčku uvádzame 12 najväčších spoločností, ktoré v predchádzajúcom roku vybrali najviac poistného a svojich pozícií sa nevzdávajú ani dnes.

Hodnotenie najlepších životných poisťovní

Nomináciamiestovýrobcahodnotenie
Hodnotenie najlepších životných poisťovní1Poistenie Sberbank5.0
2Životné poistenie Alfa4.9
3Rossgostrakh4.8
4Životné poistenie VTB4.7
5Renesančný život4.6
6Ingosstrakh4.5
7Sogaz-Life4.4
8VSK4.3
9Raiffeisen Life4.2
10SOCIETY GENERALE Životné poistenie4.1
11Aliancia Life4.0
12Ruské štandardné poistenie3.9

Poistenie Sberbank

Hodnotenie: 5.0

Poistenie Sberbank

Lídrom na našom zozname je spoločnosť, ktorá má značný náskok pred ostatnými organizáciami z hľadiska počtu ročne vybraného poistného. Kompetentne navrhnuté programy umožňujú klientom poistiť sa proti všetkým úrazom, získať kvalifikovanú lekársku starostlivosť v najlepších domácich a zahraničných zariadeniach, akumulovať kapitál na dôchodok alebo iné významné životné udalosti a zabezpečiť svojich blízkych v prípade invalidity alebo smrti.

Najväčší podiel klientov tvoria dlžníci úverov Sberbank. Takáto služba je už dlho oceňovaná, pretože umožňuje vyhnúť sa prenášaniu finančnej záťaže na rodinných príslušníkov. Medzi ďalšie obľúbené programy patria: „Hlava domácnosti“, „Úrazové a nemocenské poistenie“. Záujem je aj o investičné produkty. Zmluva vám umožňuje získať neobmedzený príjem. Spoločnosť zároveň poskytuje 100 % ochranu pred rizikami vznikajúcimi na burze.

Podľa recenzií sú poistné programy vhodné pre súkromných klientov, malé a stredné podniky aj veľké korporácie. Bezplatné hovory zo všetkých regiónov krajiny sú prijímané na telefónnom čísle: 880055 55 95.

Alfastrakhovanie-Life

Hodnotenie: 4.9

Alfastrakhovanie Life

Na druhej priečke hodnotenia je spoločnosť, ktorá si počas 15 rokov práce získala povesť stabilného partnera. Každoročne sa dostáva do TOP 5 najväčších poisťovní v krajine a má najvyššie hodnotenie spoľahlivosti. V plnej miere presadzuje svoje záväzky. Spoločnosť je členom Asociácie životných poisťovní. Bezpečnosť a spoľahlivosť je podporená zaistnými zmluvami s najväčšími svetovými spoločnosťami.

Všetky programy sú navrhnuté tak, aby priniesli čo najväčší úžitok zákazníkovi. Investícia poskytuje 100 % záruku návratnosti investovaných prostriedkov. Poistenie úveru zabezpečí rodinu dlžníka v prípade úmrtia alebo invalidity. Akumulačný program vám dáva možnosť získať finančné prostriedky do určitého dátumu. Môže sa týkať odchodu do dôchodku alebo inej dôležitej udalosti. K dispozícii je verzia so zdravotníckou zložkou. Dlžník má zaručenú pomoc v popredných zdravotníckych centrách v krajine.

Spoločnosť je opakovaným držiteľom prestížnych ocenení, čím potvrdzuje kvalitu svojich služieb. Spolupráca jednotlivcov, spoločností a verejných inštitúcií. Konzultácie o výbere programu je možné uskutočniť online prostredníctvom webovej stránky alebo telefonicky na horúcej linke: 8800333 84 48.

Rossgostrakh

Hodnotenie: 4.8

Rossgostrakh

Bronzový medailista rebríčka – spoločnosť, ktorá v roku 2021 oslávi storočnicu. Viac ako 1500 kancelárií s viac ako 50 000 kompetentnými a profesionálnymi zamestnancami v celej krajine. Vďaka dobre koordinovanej práci sa zmluvy uzatvárajú a straty vyrovnávajú rýchlo, bez stresu a čakania v radoch. Zamestnanci poskytujú nielen právnu, ale aj psychologickú pomoc v prípade nepredvídaných situácií.

Pri uzatváraní životného a zdravotného poistenia si zákazník môže vybrať z mnohých možností zmluvy. Ide o poistnú sumu, ktorá sa má vyplatiť pri splatnosti, druh a výšku poistného a ďalšie možnosti. Medzi najobľúbenejšie poistenia patria: „Classic“, „Protection+“, „Rituálny program“, „Poistenie proti smrteľným chorobám. Všetky majú svoje osobitné vlastnosti a výhody a poskytujú finančnú podporu v ťažkých časoch.

Stabilitu spoločnosti potvrdzujú nielen medzinárodné združenia. Viac ako 17 miliónov. klienti, ktorí využívajú jej služby, sú zároveň akýmsi garantom spoľahlivosti najväčšej ruskej poisťovne. Hlavnými výhodami sú atraktívnosť a rozmanitosť tarifných programov a absolútna transparentnosť operácií. 24-hodinová linka pomoci je 8800200 09 00.

Životné poistenie VTB

Hodnotenie: 4.7

Životné poistenie VTB

Na štvrtom mieste v zozname je spoločnosť, ktorá je členom Ruskej asociácie poisťovní a má najvyššie medzinárodné hodnotenie spoľahlivosti. Proaktívny vývoj a propagácia produktov vedie k medziročnému nárastu počtu súkromných a firemných klientov. Medzi pravidelných poistencov patria: ťažba uhlia, rafinácia ropy, chemický priemysel, vodná a letecká doprava, financie, obchod, energetika.

O programy majú záujem rôzne kategórie občanov. Medzi investičnými poistkami je najobľúbenejšia poistka „Maximum“, ktorá poskytuje dôveru v budúcnosť a finančnú ochranu rodiny v prípade nepredvídaných okolností. Akumulačné plány pomáhajú vytvoriť určitý kapitál, ktorý pomôže pri liečbe a rehabilitácii nielen poistenca, ale aj jeho blízkych. V prípade invalidity alebo úmrtia dostanú zákazníci peniaze v plnej výške a včas.

Všetky informácie sú k dispozícii na oficiálnej webovej stránke. Právna a poistná dokumentácia a odpovede na najčastejšie kladené otázky. Ak potrebujete viac informácií, môžete nás kontaktovať na čísle: 8800550 12 21.

Renesančný život

Hodnotenie: 4.6

Renesančný život

Spoločnosť na piatom mieste v rebríčku pôsobí na trhu životného poistenia už viac ako 15 rokov. Počas tohto obdobia sa jej podarilo dosiahnuť úspech v tejto oblasti a dosahuje ho dodnes. Všetky vytvorené programy sú aktuálne a žiadané. Rizikové životné poistenie pomáha zmierniť finančnú záťaž v prípade nepredvídaných okolností, poskytuje prostriedky na liečbu a rehabilitáciu v prípade úrazov, zdravotného postihnutia a závažných ochorení.

Dotačné a investičné poistenie je obľúbené aj u širokej verejnosti. Prvý program je určený na vytvorenie kapitálu na finančnú ochranu rodiny v budúcnosti. Vyznačuje sa veľkým objemom krytia poistných rizík. Investičný program ponúka dva typy investícií: indexové a trustové. Klient si vyberá úroveň rizika a podkladové aktívum, ktoré tvorí výnos.

Webová lokalita je užívateľsky veľmi prívetivá. V ňom je možné vykonávať plnú kontrolu nad financiami, sledovať stav poistných udalostí, predĺžiť poistnú zmluvu, pridať možnosti. Obsahuje aj množstvo užitočných informačných článkov, ktoré občanom pomôžu pochopiť mnohé nuansy finančných produktov. Kompetentní operátori vám odpovedia na všetky otázky na telefónnom čísle: 8495981 2981.

Ingosstrakh

Hodnotenie: 4.5

Ingosstrakh

Šiesta spoločnosť je na zozname najstarších poisťovní v krajine. Medzinárodné hodnotenie potvrdzuje vysokú úroveň spoľahlivosti a stability. Mnohí zákazníci sa mohli presvedčiť o globálnych službách a mnohých pridaných hodnotách v spolupráci. „Ingosstrach ponúka jednu z najširších škál poistných programov, v ktorej si každý môže nájsť ten najlepší a najvýhodnejší.

„Zdravie a život“ zahŕňa ochranu pred úrazmi, chorobami, zraneniami, stratou života, dobrovoľné a povinné zdravotné poistenie. Akýkoľvek pohodlný spôsob platenia poistného. V prípade poistnej udalosti sa môžete obrátiť na spoločnosť online a sledovať stav nároku na webovej stránke.

Organizácia ponúka využiť propagačné ponuky, ktoré sú výhodné pre nových aj stálych zákazníkov. VIP poistenci majú k dispozícii exkluzívne podmienky ochrany a stáleho osobného manažéra, ktorý je na telefóne 24 hodín denne a rýchlo rieši všetky problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť. Poistky si môžete zakúpiť online alebo v ktorejkoľvek pobočke. Bezplatné referenčné telefónne číslo: 8800100 77 55.

SOGAZ-LIFE

Hodnotenie: 4.4

Sogaz-Life

Siedmu priečku v rebríčku suverénne obsadila spoločnosť, ktorá má bohaté skúsenosti. Za 25 rokov existencie sa jej klientmi stali milióny občanov a ich počet každoročne rastie. Ukazovatele solventnosti sú vždy vyššie ako regulačné požiadavky. V súčasnosti existuje viac ako 1000 subdivízií po celej krajine. Spoločnosť je členom významných združení a zväzov poisťovateľov nielen v našej krajine, ale aj medzinárodných zväzov.

„Spoločnosť Sogaz-Life sa stala nezávislou organizáciou v roku 2004. Vedenie spoločnosti sa rozhodlo založiť špecializovanú spoločnosť, ktorá by rozvíjala činnosti v oblasti životného poistenia a doplnkového dôchodkového poistenia a poskytovala ochranu rôznym kategóriám občanov.

Klientmi spoločnosti môžu byť fyzické aj právnické osoby. Mnohé veľké ruské spoločnosti sa stali účastníkmi programu povinného životného a zdravotného poistenia pre svojich zamestnancov. Spoločnosť pravidelne vyvíja nové sadzby a zlepšuje tie existujúce, pričom úroveň spoľahlivosti je mimoriadne vysoká. Podľa recenzií má veľmi používateľsky prívetivé webové rozhranie, kde je možné vykonávať mnohé transakcie bez návštevy kancelárie. Operátori prijímajú hovory od občanov nepretržite na čísle 8800333 08 88.

VSK

Hodnotenie: 4.3

VSK

Ôsmym kandidátom je spoločnosť s vysokým medzinárodným ratingom stability. Už viac ako štvrťstoročie rozvíja svoje podnikanie a posúva ho na vyššiu úroveň. Potvrdzujú to mnohé víťazstvá v súťažiach, ako aj vďačnosť prezidenta Ruska za neoceniteľný prínos k rozvoju krajiny. „VSK je členom mnohých Slovenskách a európskych združení a zväzov. V súčasnosti je jej partnermi viac ako 500 000 štátnych a komerčných organizácií. 30 mil. Občanov chráni jedna z dôveryhodných spoločností v krajine.

„VSK ponúka široký zoznam poistných programov, ktoré poskytujú finančnú podporu pre všetky životné riziká. Ide o úspory aj investície. Platby sa vykonávajú jednorazovo alebo formou anuitných platieb. Po podpísaní zmluvy, ktorá vyžaduje Slovenská pas a lekárske potvrdenie o zdravotnom stave, je možné všetky transakcie uskutočniť online.

Služba je užívateľsky veľmi prívetivá, prístupná aj neaktívnym používateľom. Človek môže predĺžiť politiku, skontrolovať stav prípadu, požiadať v prípade poistných udalostí, dohodnúť si stretnutie s lekárom. Niektoré poistné programy je možné zakúpiť bez toho, aby ste sa museli obrátiť na pobočku spoločnosti. Zavolajte na naše bezplatné číslo pre všetky ponuky: 8800100 00 50.

Raiffeisen Life

Hodnotenie: 4.2

Raiffeisen Life

Spoločnosť, ktorú využíva veľké množstvo Rusov, je v rebríčku na deviatom mieste. Jej nespornou výhodou je neustále zdokonaľovanie poistných programov o ďalšie výhodné služby. Zamestnanci organizácie sa riadia tromi základnými princípmi: vžiť sa do situácie zákazníka, informovať vedenie o možných zlepšeniach v procese a promptne a hlavne zrozumiteľne reagovať na všetkých občanov, ktorí sa na nich obrátia.

Medzi programy patria štandardné a prémiové. Poskytujú finančnú podporu, keď sa rozhodnete zvýšiť svoje dôchodkové úspory alebo v prípade nehody. Rozšírený zoznam rizík umožňuje neobávať sa o budúcnosť rodiny v prípade rôznych situácií: zranenia, úraz, invalidita, strata života.

Klient rozhoduje o výške pravidelných platieb, ich frekvencii a dobe trvania programu. Na konci zmluvy dostane poistnú sumu a dodatočný investičný výnos. Spolupráca s Raiffeisen Life je podľa spätnej väzby jasná a dostupná. Žiadne sťažnosti. Zaujímavé ponuky lákajú čoraz viac klientov životného a zdravotného poistenia, ktorí potom odporúčajú Raiffeisen Life ako spoľahlivého a stabilného finančného partnera. Informačná linka: 8800505 71 19.

SOCIETY GENERALE Životné poistenie

Hodnotenie: 4.1

SOCIETE GENERALE Životné poistenie

Najväčšia medzinárodná spoločnosť je v našom adresári na desiatom mieste. V súčasnosti využíva výhody životného poistenia Raiffeisen viac ako 33 miliónov klientov. ľudia v mnohých krajinách sveta. Jeho úspech je výsledkom mnohých faktorov. Zameriava sa na dlhodobú spoluprácu, nepretržité monitorovanie rizík, širokú ponuku služieb a kompetentné riadenie ľudských zdrojov. Finančný konglomerát pôsobí v Rusku od roku 2006 a je zastúpený niekoľkými spoločnosťami, ktoré sa špecializujú na rôzne druhy poistenia.

„SOCIETE GENERALE patrí medzi 20 najväčších životných poisťovní, čím sa zaradila medzi najväčšie organizácie svojho druhu. Finančné ponuky sú prispôsobené rôznym kategóriám občanov. Najžiadanejší produkt – životné a zdravotné poistenie pre dlžníkov banky. Môže ísť o spotrebiteľské, automobilové, komoditné úvery. Služba je dostupná aj pre držiteľov kariet s limitom prečerpania. Náklady na ochranu sa pohybujú od 0,2 do 20 % poistnej sumy ročne.

Podľa spätnej väzby je plnenie zmluvy rýchle. Žiadne zistené nezrovnalosti pri časovom rozlíšení a úhrade pohľadávok. Nepretržitý zákaznícky servis: 8800700 7333.

Aliancia Life

Hodnotenie: 4.0

Aliancia Life

Na jedenástom mieste je spoločnosť, ktorá poskytuje služby v mnohých krajinách sveta. Na Slovenskom poistnom trhu sa objavila v roku 1990 a okamžite sa ujala vedenia. Bezchybná povesť budovaná celé desaťročia. Dnes sú si všetci klienti stopercentne istí jej spoľahlivosťou a finančnou stabilitou. Potvrdili to aj medzinárodné analytické agentúry.

Poistky sa vydávajú veľmi rýchlo. Môžete ich získať v kanceláriách alebo online. Jediné doklady, ktoré sa vyžadujú na uzavretie zmluvy, sú Slovenská pas a lekárske potvrdenie. Najobľúbenejším programom je program dlhodobého rizikového poistenia „ABC života“. Platby sa uskutočňujú v prípade zranenia, invalidity alebo úmrtia. Výhodou je možnosť výberu meny, 27 krytých kritických chorôb a sociálny daňový odpočet. Doba platnosti zmluvy – od 1 do 30 rokov. Platba sa uskutočňuje jednorazovo alebo v splátkach. Je k dispozícii na niekoľko rokov dopredu.

Spoločnosť ponúka aj mnoho zaujímavých poistných programov. Podľa recenzií vždy plní všetky svoje zmluvné záväzky. Vaše otázky zodpovie manažér na telefónnom čísle: 8800100 88 00.

Ruské štandardné poistenie

Hodnotenie: 3.9

Ruské štandardné poistenie

Na dvanástom mieste nášho rebríčka sa umiestnila spoločnosť, ktorá oslávila 15. výročie svojho vzniku a môže sa pochváliť údajmi o vybranom poistnom. Ako prvá vyvinula program dobrovoľného životného poistenia pre dlžníkov spotrebiteľských úverov. V priebehu rokov spoločnosť podpísala viac ako 20 000 000 zmlúv a jej portfólio klientov dosahuje 2 milióny. jednotlivci. V súčasnosti je občanom k dispozícii celý rad programov, ktoré riešia mnohé naliehavé problémy a finančne pomáhajú v najťažších časoch.

Životné poistenie sa delí na dva typy: poistenie pre prípad dožitia, úmrtia alebo iných udalostí a pravidelné poistné plnenie s účasťou klienta na výnosoch z investícií spoločnosti. Môžete si tiež kúpiť poistku pre prípad choroby a úrazu a uzavrieť zdravotné poistenie.

Dobrovoľné životné a zdravotné poistenie pre držiteľov kreditných kariet tvorí väčšinu poistného. Táto služba je v posledných rokoch medzi dlžníkmi čoraz obľúbenejšia. Ďalším vyhľadávaným produktom je životné poistenie pre prípad straty zamestnania. Viac informácií o programoch získate na bezplatnom telefónnom čísle 8800700 77 60. Operátori sú k dispozícii 24 hodín denne.

Hodnotiť článok
( Zatiaľ žiadne hodnotenia )
Pridať komentáre

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: