Ako preinštalovať systém Windows 10 bez straty licencie

Mnohí majitelia systému Windows 7, 8 alebo 8.1 využil možnosť bezplatnej aktualizácie na systém Windows 10. Aktualizovaný systém sa neaktivuje pomocou kľúča produktu, ale pomocou digitálnej licencie. Možno si kladú otázku, či chcú operačný systém aktualizovať alebo preinštalovať, a zaujímajú sa, či ho budú môcť aktivovať, alebo zaň budú musieť znova zaplatiť?“. Naši odborníci vám poradia, ako preinštalovať systém Windows 10 bez straty licencie.

Príprava na preinštalovanie systému Windows

Pred ďalším postupom sa uistite, že je nainštalovaný operačný systém aktivovaný.

Otvorenie nastavení systému Windows pomocou kombinácie klávesov „Win+i“. Prejdite na položku „Aktualizácia a zabezpečenie“.

V navigačnej oblasti vyberte položku „Aktivácia“. Požadované informácie sa zobrazia v pravej hornej časti okna v oblasti označenej symbolom „2“. Tu je dôležité vidieť edíciu operačného systému a typ aktivácie. Pri preinštalovaní operačného systému pomocou digitálnej licencie potrebujete rovnakú edíciu, aká bola nainštalovaná. Inými slovami, ak je nainštalovaná verzia Pro, verzia Pro by sa mala použiť aj na preinštalovanie. Iba v tomto prípade sa aktivácia uskutoční automaticky. Na snímke obrazovky vidíte, že používate profesionálnu edíciu systému Windows s digitálnou licenciou. V spodnej časti okna sa zobrazí výzva na pridanie konta Microsoft. Viazaný operačný systém je možné aktivovať aj po rozsiahlej aktualizácii počítača, ktorá zahŕňa výmenu základnej dosky.

Po kliknutí na hypertextový odkaz označený „3“ na predchádzajúcom obrázku sa otvorí prihlasovacie okno. Vaše konto bude fungovať s akýmkoľvek softvérovým produktom spoločnosti Microsoft. Môžete napríklad použiť prihlasovacie údaje do služby Skype alebo Office 365.

Pred opätovnou inštaláciou operačného systému spoločnosť Microsoft odporúča, aby ste dôležité osobné informácie a cenné údaje pre istotu uložili na externé médium.

Obnovenie výrobných nastavení systému

Obnovenie predvolených alebo výrobných nastavení umožňuje vyčistiť systém odstránením všetkého nainštalovaného softvéru a zmien.

Otvorte časť „Aktualizácia a zabezpečenie“ v nastaveniach operačného systému rovnakým spôsobom ako pri aktivácii. V navigačnej oblasti vyberte položku „Obnoviť“. Kliknite na tlačidlo „Štart“ na pravej strane okna.

Môžete si vybrať medzi obnovou so zachovaním používateľských údajov alebo úplným vymazaním pevného disku. Vyberte prvú možnosť ako najvhodnejšiu.

Systém vyhodnotí súbor nainštalovaného softvéru a poskytne zoznam aplikácií, ktoré bude potrebné po dokončení obnovy znovu nainštalovať.

Stlačte tlačidlo „Factory“ a počkajte, kým sa vykoná celý súbor operácií čistenia operačného systému.

Aktivácia prebehne automaticky, keď sa používateľ prihlási do obnovenej verzie systému Windows.

Nová čistá inštalácia systému Windows bez straty licencie

Spoločnosť Microsoft implementovala do systému Windows 10 jednoduchý a ľahký spôsob preinštalovania bez potreby použitia spúšťacieho média.

Opäť použite časť Nastavenia aktualizácie a zabezpečenia. Vyberte položku označenú šípkou na ľavej strane okna. V zozname oblastí ochrany nájdeme blok nastavení označený ako „2“ na snímke obrazovky.

Prechádzajte otvorenými správami o stave systému, kým sa nedostanete k záhlaviu „Nové spustenie“. Kliknite na zvýraznený hypertextový odkaz pod ním.

V aktualizovanom okne sa zobrazí tlačidlo „Začať“.

Spustí sa sprievodca novým spustením, ktorý vám poskytne prehľad činností, ktoré sa majú vykonať. Kliknite na tlačidlo „Ďalej“ a prejdite na ďalší krok.

Podobne ako pri obnovení sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré budú odstránené počas opätovnej inštalácie.

Kliknite na tlačidlo „Začať“ a nechajte sprievodcu začať.

Systém nie je jednoducho vyčistený od softvéru a používateľských nastavení. Najnovšie zostavenie systému Windows 10 sa automaticky stiahne a nainštaluje. Operačný systém sa aktivuje počas registrácie používateľa.

Používanie prostredia na obnovu

Ak sa počítač zrúti, ale naďalej sa spúšťa, na opätovnú inštaláciu možno použiť špeciálne možnosti spúšťania.

Prejdite na položku „Obnovenie“ v časti „Aktualizácia a zabezpečenie“ v Nastaveniach systému Windows. Na pravej strane obrazovky vyhľadajte položku „Boot Specific Options“. Stlačte tlačidlo označené na snímke obrazovky.

Systém aktivuje prostredie obnovy pri reštarte. Z dostupných možností vyberte „Odstraňovanie problémov“.

Ďalšia obrazovka vráti počítač do pôvodného stavu.

Vyberte príslušnú možnosť obnovenia a potvrďte používanie účtu zadaním hesla alebo kódu PIN.

Táto metóda sa od vyššie uvedeného postupu obnovenia výrobných nastavení líši len v spôsobe spustenia počítača.

Používanie inštalačných médií

Univerzálnym spôsobom preinštalovania inštalačného média je použitie. Môžete ho použiť, keď je systém spustený alebo keď sa počítač normálne nespustí.

Vytvorenie zavádzacieho disku

Vyhľadajte nástroj na vytváranie médií na stránke na stiahnutie softvéru spoločnosti Microsoft. Aplikácia vyvinutá špeciálne na vytváranie inštalačných médií s distribúciou systému Windows 10.

Spustite stiahnutý softvér v počítači a prijmite licenčnú zmluvu.

V predvolenom nastavení ponúka vykonanie aktualizácie nainštalovaného operačného systému. Pomocou prepínača so šípkou prepnite na režim vytvárania zavádzacieho disku.

Ak budete preinštalovávať operačný systém na tom istom počítači, kde je spustený nástroj Media Creation Tool, môžete šípku ponechať na mieste. Program po analýze hardvérovej konfigurácie automaticky vyberie edíciu systému Windows 10 vhodnú z hľadiska jazyka a typu bitov.

Na rozdiel od jednotky DVD majú všetky počítače konektor USB. Rozhodnite sa vytvoriť spúšťacie médium na kľúči USB.

V tomto okamihu program zobrazí všetky pripojené jednotky. Ak sa kľúč nezobrazí, použite hypertextový odkaz označený „2“ na spustenie opätovného skenovania portov USB. Stlačením tlačidla „Ďalej“ spustíte proces vytvárania zavádzacieho disku.

Nástroj na vytváranie médií najprv spustí distribúciu a potom zapíše obraz na pamäťové zariadenie USB, aby bolo možné ho spustiť. Percentuálny podiel pokroku operácie sa zobrazuje pre každú akciu. Po zobrazení okna zobrazeného na snímke obrazovky kliknite na tlačidlo „Hotovo“. Inštalačné médium bolo vytvorené a je pripravené na použitie.

Inštalácia systému Windows 10 na existujúci kľúč

Možnosť jednoduchej reinštalácie, ktorá nevyžaduje žiadne špeciálne zručnosti a je dostupná aj pre začiatočníkov. Všetky operácie sa vykonávajú v bežnom grafickom prostredí systému Windows.

Pripojte vytvorený bootovací flash disk k počítaču a otvorte ho v Prieskumníkovi súborov. Spustenie konfiguračného súboru.exe.

Kontrola, či je počítač pripravený, vás vyzve na prevzatie aktualizácií, ovládačov a ďalších komponentov. Odhlásenie vykonáte presunutím prepínača so šípkou do polohy označenej „1“ na snímke obrazovky. Systém Windows nainštaluje ovládače hardvéru aj tak, ale získanie aktualizácií môže výrazne predĺžiť proces preinštalovania.

Prijať podmienky licenčnej zmluvy.

Predvolená možnosť, ktorá sa ponúka, je uložiť údaje používateľa a aplikácie nainštalované v systéme. Ak vám z nejakého dôvodu nevyhovuje, otvorte odkaz so šípkou.

V tejto fáze sa musíte rozhodnúť, ktorý z troch predložených scenárov je vhodnejší. V prvom prípade sa uložia všetky aplikácie, používateľské údaje a všetky vykonané nastavenia. Aktualizujú sa len systémové súbory. V druhom prípade by sa osobné údaje zachovali, ale aplikácie a nastavenia by sa vymazali. Tretia možnosť znamená kompletné vyčistenie systémového disku. Po dokončení výberu kliknite na „Next“. Inštalátor sa vráti do okna „Inštalovať“ s popisom vybranej možnosti.

Inštalácia sa spustí v grafickom používateľskom rozhraní. Tu je tiež možné kliknúť na tlačidlo „Zrušiť“. Po rozbalení distribúcie a prvom reštarte nie je možné zastaviť proces aktualizácie.

Aktivácia digitálnej licencie prebehne automaticky v okamihu, keď sa používateľ prihlási.

Čistá inštalácia

Čistá inštalácia znamená spustenie počítača z DVD alebo USB kľúča namiesto pevného disku. To je užitočné v prípade neúspešnej reinštalácie pomocou vyššie opísaných metód.

Na začiatku, hneď po spustení inštalačného programu, sa upravia regionálne nastavenia.

Pred kliknutím na tlačidlo „Inštalovať“ je možné využiť šancu na záchranu systému, ktorý sa nespustí. Pomocou šípky na snímke obrazovky aktivujte prostredie na obnovu. Ďalšie činnosti po spustení sú podobné tým, ktoré sú opísané v časti Špeciálne scenáre spustenia OS. Týmto spôsobom je možné namiesto čistej inštalácie vykonať obnovenie výrobných nastavení.

V prípade digitálnej licencie má tento krok osobitné funkcie. Tlačidlo „Ďalej“ je aktívne len vtedy, ak je zadaný 25-znakový kľúč Windows. Namiesto toho kliknite na hypertextový odkaz označený šípkou.

V zozname vyberte verziu operačného systému, ktorá bola nainštalovaná a aktivovaná v počítači.

Aktualizácia s uložením nebude pre tento typ zavádzania fungovať. Používanie selektívnej inštalácie systému Windows.

Zadajte oddiel s operačným systémom. Ak preinštalujete existujúci systém a disk nie je dodatočne rozdelený, jeho štruktúra bude vyzerať tak, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. Vyberte najväčší oddiel v zozname s označením „Primárny“. V tomto okamihu existuje ďalšia možnosť uloženia údajov na jednotku, ak ste si nevytvorili kópiu na externé médium. Vynechaním kroku formátovania označeného „2“. Hneď po výbere oddielu stlačte tlačidlo „Next“.

Inštalačný program zobrazí upozornenie uvedené na snímke obrazovky. Ak je potrebné zachovať informácie na disku, je to posledná možnosť pri čistej inštalácii. Kliknutím na tlačidlo „OK“ túto možnosť použijete. Ak je potrebné úplné formátovanie pevného disku, použite tlačidlo „Zrušiť“.

Po výbere oddielu a jeho použití sa spustí inštalácia systému Windows.

Rovnako ako pri predchádzajúcich metódach preinštalovania sa licencia zachová a aktivácia sa obnoví, keď sa používateľ prihlási.

Riešenie problémov s aktiváciou licencie

Windows 10 nie je nový operačný systém a spoločnosti Microsoft sa podarilo opraviť mnoho chýb. Závažné zmeny v konfigurácii hardvéru však môžu spôsobiť zlyhanie aktivácie. V tomto prípade vám pomôže prepojenie digitálnej licencie s kontom Microsoft. Prihlásenie do systému Windows pomocou sieťového konta zjednodušuje proces aktivácie a zabraňuje väčšine chýb. Ak takýto užitočný balík nemáte, môžete použiť nástroj na riešenie problémov. Zobrazí sa v časti „Aktivácia“ v časti „Aktualizácia a zabezpečenie“ len vtedy, ak sa neaktivuje automaticky.

Na záver

Windows 10 je operačný systém spoločnosti Microsoft, ktorý je najviac prispôsobený sieti. Aktivačné metódy, ktoré sú v ňom implementované, sú z veľkej časti prevzaté od konkurencie, kde úspešne fungujú. Účet Microsoft možno nazvať priamym ekvivalentom Apple ID. V oboch prípadoch sa používa prepojenie end-to-end so službami spoločnosti a identifikácia siete. Ak chcete úspešne zachovať svoju digitálnu licenciu pri opätovnej inštalácii, naši odborníci odporúčajú vopred ju prepojiť s účtom Microsoft.

Hodnotiť článok
( Zatiaľ žiadne hodnotenia )
Pridať komentáre

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: