Ako sa odhlásiť z konta Microsoft v systéme Windows 10

Vytvorenie konta Microsoft pri inštalácii systému Windows 10 sa stalo takmer nevyhnutnou činnosťou počas inštalácie, čo vedie k nutnosti zadávať meno a heslo vytvoreného konta pri každom prihlásení. Nie vždy je to vhodné, napríklad v prípade jednej osoby, ktorá používa počítač doma, preto sa naša redakcia rozhodla vytvoriť kompletný návod, ako sa odhlásiť z účtu Microsoft v systéme Windows 10 a umožniť prihlásenie do miestneho účtu bez hesla.

Ako sa odhlásiť z konta Microsoft v systéme Windows 10

Čo je to konto Microsoft?

Spoločnosť Microsoft vo svojich najnovších verziách operačného systému pokračuje v prísnej politike vymedzovania používateľských profilov, takže licencovanú verziu systému Windows už nie je možné nainštalovať bez oficiálnej registrácie na webovej stránke „“. Po vytvorení nového používateľského účtu sa všetky používateľské nastavenia uložia na serveroch spoločnosti, takže na prihlásenie z iného zariadenia stačí platné používateľské meno a heslo, ktoré však podlieha právam správcu, ako je podrobnejšie opísané nižšie. Toto konto umožňuje používať aj ďalšie podporované služby vrátane Skype, Outlook, Hotmail a mnohých ďalších.

Na jednej strane táto schéma umožňuje bezpečné používanie jedného účtu viacerými osobami, ktorých práva možno tiež obmedziť, ale v prípade používania stolného počítača bez možnosti prístupu cudzích osôb sú takéto funkcie nepoužiteľné.

Ako sa odhlásiť z konta Microsoft?

Existujú tri hlavné možnosti odhlásenia, z ktorých prvá je striedavo kliknúť na tlačidlo Štart – ikona Používateľ v ľavom dolnom rohu – Odhlásenie. Môžete použiť aj klávesovú skratku Ctrl+Alt+Del alebo Win+X, po ktorej nasleduje Exit.

Ako odstrániť konto Microsoft?

Možno bude potrebné vymazať profil Microsoft, aby ste obmedzili prístup akéhokoľvek používateľa k vášmu zariadeniu alebo keď prejdete na prihlasovanie bez hesla v systéme Windows. Na radu našich odborníkov je dôležité hneď poznamenať, že spolu s účtom sa odstránia všetky nastavenia a súbory z pripútanej plochy bez možnosti návratu.

Ak sa v počítači používa len jedno konto Microsoft, prvým krokom je prepnutie na miestneho používateľa, čo zahŕňa otvorenie ponuky Štart – Nastavenia – Kontá – E-mail a kontá, kde vyberte možnosť „Prihlásiť sa namiesto toho miestnym kontom“ a potom zadajte nové meno, heslo a hint.

Potom môžeme reštartovať počítač a prihlásiť sa s novými údajmi a pokračovať v odstraňovaní profilu Microsoft tak, že prejdeme na Štart – Nastavenia – Rodina a ostatní používatelia, kde je požadované konto označené a klikneme na Odstrániť a v ďalšom kroku klikneme na Odstrániť účet a údaje v okne, ktoré sa zobrazí s upozornením, že všetky používateľské údaje budú odstránené.

Táto metóda je vhodná na prípravu počítača pred predajom, aby sa zabránilo prístupu tretej strany, t. j. kupujúceho, k dôverným osobným údajom. Odporúča sa však hneď sa postarať o odstránenie a prenos ostatných súborov z pevných diskov:

 1. Prejdite na „Štart“ – „Nastavenia“ – „Aktualizácia a zabezpečenie“ – „Archivačná služba“;

 2. vyberte „pridať disk“ na prenos informácií, ktoré môžu byť uložené napr. na „USB kľúči“;

 3. Kliknite na More Settings (Ďalšie nastavenia) a začiarknite položky, ktoré sa majú uchovávať.

Okrem toho je vhodné zrušiť prepojenie licencií na rôzny zakúpený softvér a v niektorých prípadoch sa možno budete musieť obrátiť na službu technickej podpory poskytovaných služieb.

Okrem toho naši odborníci dôrazne odporúčajú, aby ste vymazali všetky údaje mimo obnovy výberom položky „obnovenie“ – „spustiť“ – „vymazať všetko“ v ponuke „možnosti“.

Existuje aj možnosť odstrániť konto Microsoft bez likvidácie samotného konta tak, že prejdete do časti „Účty“ kliknutím na tlačidlo „Štart“ a potom kliknete na položku „Odstrániť konto“, ktorá používateľa vyzve, aby uložil odstránené súbory pracovnej plochy.

Ako implementovať prihlásenie bez hesla?

Ako sa odhlásiť z konta Microsoft v systéme Windows 10

Pre mnohých používateľov je veľmi nepríjemné zadávať heslo pri každom spustení operačného systému, preto sme si povedali, že sa s vami podelíme o niekoľko spôsobov, ako tento problém vyriešiť.

Najjednoduchšou metódou je použiť klávesy „Win+R“ a spustiť program „netplwiz“, kde stačí vybrať požadovaný profil a zrušiť začiarknutie políčka „Vyžadovať používateľské meno a heslo“, potom v zobrazenom okne potvrďte staré heslo.

Stále je možné vytvoriť miestne konto pomocou vyššie popísaného spôsobu odstránenia konta Microsoft, ale bez zadávania hesla a výzvy počas registrácie.

Majitelia systémov Windows 10 sa niekedy stretávajú s nepríjemnou situáciou, keď sú vyzvaní na zadanie hesla na ukončenie režimu hibernácie, čo je tiež veľmi nepríjemné a možno to napraviť tak, že prejdete do časti „Účty“ – „Nastavenia prihlásenia“ a zo zoznamu vpravo vyberiete možnosť „Nikdy“.

Existuje aj zložitejší spôsob úpravy profilov prostredníctvom systémového registra, a to nasledovne:

 1. Stlačte „Win+R“ a spustite „regedit“;

 2. prejdite na „HKEY_LOCAL_MACHINE\Softwere\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon“;

 3. AutoAdminLogon“ v pravom stĺpci dvojitým kliknutím na parameter „AutoAdminLogon“ a zmenou jeho nastavenia z „0“ na „1“;

 4. v poslednom kroku budete musieť zmeniť „Defa

   tDomainName“, kde je potrebné zadať názov počítača, ktorý je možné zobraziť cez „Computer“ – „PCM“ – „System properties“.

Vďaka tejto manipulácii nie je potrebné pravidelne zadávať heslá systému Windows.

Ako zmeniť e-mail konta Microsoft?

Je pomerne bežné, že používatelia menia e-mailovú adresu, napr. z dôvodu veľkého množstva prichádzajúceho spamu, čo si vyžaduje zmenu e-mailu v účte Microsoft, čo môže viesť k strate používateľských údajov, preto sa naši odborníci rozhodli vypracovať niekoľko odporúčaní, aby bolo možné obnoviť normálnu prevádzku operačného systému po zmene e-mailovej adresy bez toho, aby bolo potrebné prijať radikálne opatrenia, ako je napríklad preinštalovanie celého systému.

Najprv sa musíte prihlásiť pomocou starých údajov prostredníctvom

Ako vytvoriť nový profil?

Hneď na úvod chceme objasniť, že nová verzia systému Windows má dva základné typy účtov, miestne a Microsoft, ktoré možno vytvárať a upravovať niekoľkými spôsobmi.

 1. Ak chcete získať prístup prostredníctvom účtu Microsoft, prejdite do časti „Účty“ – „Rodina a ostatní používatelia“ – „Pridať používateľa pre tento počítač“, zadajte všetky potrebné údaje vrátane e-mailu, hesla, náznaku a kliknite na tlačidlo „Ďalej“, potom sa vytvorí nový profil, ale s obmedzeniami práv bežného používateľa. Aby mohol nový používateľ ďalej pod týmto účtom vykonávať akúkoľvek manipuláciu s operačným systémom, bude musieť priradiť práva správcu kliknutím na časť „Rodina a ostatní používatelia“ na ikone nového profilu a potom na „Zmeniť typ účtu“ a vybrať možnosť „Správca“. Vývojári navyše zaviedli novú funkciu rodičovskej kontroly, ktorá sa aktivuje po výbere položky „Pridať detské konto“, po ktorej budú v konte Microsoft k dispozícii podrobné štatistiky o návštevách webových stránok a spustených aplikáciách vášho dieťaťa alebo inej osoby pracujúcej pod týmto profilom.

 2. Existujú aj iné spôsoby vytvárania miestnych profilov, napríklad v príkazovom riadku, kde vykonáte – net user „name“ „password“ /add, a ak chcete vytvoriť správcu, vykonáte nasledovné – net localgroup administrators „name“ „password“ /add.

 3. Ďalšou možnosťou je použiť oblasť „Miestni používatelia a skupiny“, ku ktorej sa dostanete stlačením klávesovej skratky Win+R s príkazom „lusrmgr.msc“ a potom kliknite na okno so zoznamom profilov a kliknite na položku „Nový používateľ“.

 4. Rovnakým spôsobom použite „control userpasswords2“ a kliknite na pridať a zrušte začiarknutie políčka „Require username and password“, ak to nie je potrebné.

Podľa našich pozorovaní má mnoho počítačov, najmä kancelárskych, často vypnuté vstavané konto správcu, čo výrazne obmedzuje možnosti majiteľov takýchto počítačov. Existuje však jednoduchý spôsob, ako túto možnosť znovu získať spustením príkazu „secpol.msc“ a výberom položky „Miestne politiky“ – „Nastavenia zabezpečenia“ – „Stav účtu správcu“ – presunúť na „Povolené“.

Ako resetovať heslo?

Ako sa odhlásiť z konta Microsoft v systéme Windows 10

Tento bod je posledný a podľa nášho názoru jeden z najdôležitejších, pretože tieto informácie umožnia používateľovi prístup k počítaču bez toho, aby musel preinštalovať operačný systém, aj keď stratí všetky heslá.

Ak dôjde k strate hesla k účtu Microsoft, čo znemožní prístup k účtu Windows, prejdite na stránku na obnovenie hesla pomocou položkyresetpassword.Zobrazí sa jedna z nasledujúcich možností vrátane podozrenia na škodlivé používanie účtu. Ak máte prístup k telefónnemu číslu alebo poštovej schránke, proces odblokovania sa obmedzí na potvrdenie správy od spoločnosti pomocou jednej z týchto metód, ale v ostatných prípadoch budete pravdepodobne musieť kontaktovať tím technickej podpory služby.

Vývojári systému Windows odporúčajú vytvárať bootovacie flash disky alebo disky ihneď po inštalácii systému, aby sa odomkol, ale naše štatistiky hovoria, že to robí len veľmi málo ľudí a že týmto spôsobom možno obnoviť len konkrétnu kópiu systému Windows, preto sa budeme zaoberať univerzálnejšou možnosťou – použitím softvéru tretích strán.

Existuje veľké množstvo takýchto programov, ktoré sa šíria najmä prostredníctvom sietí torrent, takže používatelia sú vystavení veľkému riziku, že po stiahnutí získajú škodlivý softvér, napriek tomu sú niektoré z nich veľmi dobré vo svojej práci. Myslíme si však, že je lepšie použiť osvedčený softvér, ako napríklad „Lazersoft Recover My Password Home“, ktorý si môžete stiahnuť z oficiálnej stránky bezplatného licencovaného softvéru

Po stiahnutí softvéru, ktoré je samozrejme potrebné vykonať na pracovnej ploche, nainštalujte distribúciu a spustite zástupcu vytvoreného na. Postup pri vytváraní multiboot pamäte bude nasledovný:

 1. vyberte „Burn Boo

  CD/USB disk“ a požadovaný operačný systém zo zoznamu (poznámka: verzia Windows 8.1 64-bitový systém funguje so všetkými systémami, ale len s rovnakou bitovou hĺbkou);
 2. Vložte „flash disk“ do počítača a kliknite na „Next“, kde musíte vybrať písmeno jednotky;

 3. V ďalšom kroku sa kľúč USB naformátuje, nasleduje zápis zavádzacieho modulu, po ktorom môžete začať odomykať.

 4. Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je vstúpiť do „biosu“, aby ste nastavili zavádzanie z našej flash karty opakovaným stlačením jedného z tlačidiel (v závislosti od hardvéru) Del, F2 alebo zriedkavejšie Esc, F1, hneď po zapnutí tlačidla napájania zariadenia.

  Tu by ste mali nájsť ponuku „Boot“ s prioritou bootovania (môže to byť „Boot Device Priority“), kde by ste mali nastaviť našu „flashku“ a stlačiť „F10“ na uloženie nastavení.

  Potom, ak je všetko vykonané správne, sa spustí rozhranie „Obnoviť heslo systému Windows“ a potom musíte vybrať účet, ktorý chcete odblokovať, kliknúť na „Ďalej“ a „RESETOVAŤ/ODBLOKOVAŤ“.

  Potom stačí vysunúť kartu flash, aby sa vrátil štart HDD a reštartovať OS, do ktorého sa teraz môžete prihlásiť bez hesla ako správca.

  Ďakujeme, dúfame, že to bolo pre vás užitočné.

  Hodnotiť článok
  ( Zatiaľ žiadne hodnotenia )
  Pridať komentáre

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: