10 znakov slabého charakteru – príčiny a riešenia

Často ste si vo chvíľach bezmocnosti voči sebe mysleli, že taká vlastnosť, ako je slabá vôľa, je vám vlastná. Jeho definícia však siaha oveľa hlbšie a znamená neschopnosť vytvoriť si vlastný názor a sprostredkovať ho ostatným. Je pozoruhodné, že ak sú ľudia so slabou vôľou preniknutí presvedčením iných, pevne sa ho držia. Keď však treba urobiť rozhodnutie a prevziať kontrolu nad ťažkou situáciou, vzdajú sa a stiahnu sa zo situácie.

Náš charakter sa skladá z jednotlivých čŕt, ktoré ho definujú – akcentov. Niektoré akcenty sú nevyjadrené, čo znamená, že budú mať najmenší vplyv na celistvú osobnosť. Iné sú mierne a objavujú sa v určitých životných situáciách. Tretí je silne výrazný a vyskytuje sa vo väčšine situácií, keď osoba žije. Tiež,každý prízvuk má jeden alebo druhý:

  1. Osobnosť (ktorá je nám vlastná od narodenia) určuje naše vnútorné pocity. Sú to spôsoby vyrovnávania sa s traumatickými udalosťami, komunikačné procesy atď.

  2. Sociálne orientované vznikajú v procese socializácie a určujú spôsoby medziľudskej interakcie s ľuďmi, charakter činnosti.

  3. Všeobecné akcenty týkajúce sa osobnosti všeobecne, len dva – extraverzia a introverzia. Introvert je uzavretý do svojho vnútorného sveta, do ktorého nechce pustiť iných ľudí. Vyznačujú sa intenzívnymi pocitmi a sústredením sa na ne, ako aj presadzovaním hraníc. Extroverti čelia spoločnosti a sú ochotní sa jej otvoriť. Zároveň však vykazujú nestabilné rozhodnutia a náchylnosť na názory zvonka.

Ak by ľudia mali čisté akcenty, riešenia ich problémov by boli „na povrchu“. Psychológovia ich však pozorujú veľmi zriedkavo, pretože ľudia v sebe spájajú množstvo zmiešaných vlastností vrátane.

Ako vidíte, všetky opísané znaky majú silný negatívny kontext. Ale nenechajte sa rozrušiť, pretože slabosť charakteru – to nie je veta, a s ňou môžete bojovať. V nasledujúcom texte budeme analyzovať možné príčiny a účinné spôsoby riešenia tohto problému.

Príčiny slabého temperamentu

Každý negatívny účinok má svoj primárny impulz. Slabý charakter má tiež niekoľko primárnych zdrojov, z ktorých pochádza. Psychológovia nie sú schopní sformulovať presný zoznam príčin, pretože vývoj charakteru je veľmi individuálny proces. Nižšie sú uvedené všeobecné príčiny, ktoré vedú k uvoľneniu:

  1. Typ temperamentu.Rodíme sa so súborom určitých vlastností, ktoré ovplyvňujú premenu jednotlivca a potom osobnosti, keď starneme. Predpokladá sa, že introvertné typy s vysokými hodnotami neuroticizmu (melancholické) dávajú vzniknúť slabej osobnosti. Čisté typy temperamentu sú však zriedkavé, takže tomuto javu podlieha aj melancholický cholerik.

  2. Emocionálna depriváciaOd významných dospelých v detstve. Ak dieťaťu v ranom detstve chýba materinská náklonnosť, láska a starostlivosť, v neskoršom veku sa u neho prejavia slabosti. Ak je napríklad dieťaťu vo veku jeden a pol roka odopretá náklonnosť (bozky, objatia, úsmevy), získa depresívne črty. Keď emocionálne odmietanie zo strany rodičov pokračuje v období 1.5-3 roky, je vysoká pravdepodobnosť vzniku trvalej obsedantno-kompulzívnej neurózy. To znamená, že dieťa prenasledujú myšlienky na to, že je v nebezpečenstve, že ho niekto prenasleduje, že ho niekto počuje. Je obzvlášť výrazný v predškolskom a školskom veku. U starších vekových skupín sa môže vyskytnúť úzkosť, ktorá niekedy prerastie do záchvatov paniky. Krutosť, zneužívanie zo strany rodičov alebo naopak nadmerná rodičovská starostlivosť a zhovievavosť vo vedomom veku stimuluje rozvoj plachosti, strachu z komunikácie, latentnej agresie.

  3. Psychická trauma počas krízových období. Kríza znamená kvalitatívnu premenu osobnosti dieťaťa a prechod do nového štádia vývoja. Ak počas tohto citlivého obdobia osoba utrpí psychickú traumu (ako dôsledok trestného činu, fyzického násilia atď.)..), je pravdepodobné, že sa objavujú slabé miesta.

  4. Vytvorené psychologické obranné mechanizmy.Je známe, že charakter sa formuje počas celého života (preto nikdy nie je neskoro začať na sebe pracovať). Keď ste si vytvorili obranný mechanizmus (vyhýbanie sa, znehodnocovanie atď.), možno sa budete chcieť dozvedieť viac o svojej osobnej identite..), ktoré boli úspešné vo svojej úlohe, sú zakorenené v osobnosti. Ďalej ovplyvňuje formovanie charakterových vlastností.

Vyrovnávanie sa s nevýhodami si vyžaduje maximálnu koncentráciu. Začiatok boja je preto prvým krokom k odstráneniu charakterových slabostí.

Metódy boja proti slabosti charakteru

Tí, ktorí radia, aby sa vzchopili a nebojácne sa vyjadrovali, rozhodne nie sú v pozícii slabého charakteru. Tlačiť sa bezhlavo do víru nie je správne a účinné riešenie. Slabé charakterové vlastnosti sa nevytvorili za mesiac alebo rok, takže prístup k nápravnej práci by mal byť tiež postupný. Odporúča sa navštíviť psychológa, aby počas individuálnych konzultácií rozpracoval bloky, pochopil príčiny a dospel k logickému riešeniu problému. To, že sa nemôžete porozprávať s odborníkom, nie je prekážkou, aby ste na sebe pracovali. Vyžaduje si to len niekoľkokrát viac usilovnosti.

Izolačná metóda

Cieľom metódy je hovoriť so svojím vnútorným hlasom. Výsledkom je schopnosť sebarozvoja. Na to si musíte zabezpečiť podmienky úplnej informačnej izolácie. Odložte telefón, notebook a iné pomôcky, vypnite televízor. Potom si vezmite list papiera s perom. Musíte na papier napísať svoje myšlienky o nejakej udalosti, umeleckom diele atď.. Je dôležité počúvať svoj vnútorný hlas a nesnažiť sa pamätať si, ako reagovali iní ľudia.

Keď ste si vytvorili názor, prečítajte si ho znova a analyzujte, či je váš. Či existujú nejaké zjavné výpožičky (a nezabudnite, že nie je komu klamať), ako veľmi s ním súhlasíte. Ak nie ste s výsledkom spokojní, skúste to znova. Táto metóda si vyžaduje usilovnosť a úsilie. Na to, aby ste so sebarozvojom hneď neskončili, je dôležitá správna motivácia.

Vytvorenie správnej motivácie

Cieľom vytvárania motivácie je posilniť motivačný aspekt činnosti a dať práci na sebe pevný základ zmyslu. Vezmite si list papiera s perom a rozdeľte ho na dve časti. V prvom z nich napíšte, ako vaša zlá povaha negatívne ovplyvňuje váš život (stagnujúca kariéra, neschopnosť komunikovať s ľuďmi, strach prevziať zodpovednosť atď.)..). V druhej časti sa zamyslite nad tým, ako sa zmení váš život, keď budete rozvíjať silu svojho charakteru.

Potom si prečítajte, čo ste tam napísali. Jeden stĺpec má byť darček, s ktorým ste nespokojní. Na druhej strane je svetlá budúcnosť možná len po kvalitatívnej premene osobnosti.

Odkaz na zdroj problému

S psychológom alebo bez neho je dôležité zistiť, prečo máte slabý charakter. Preskúmajte svoje vzťahy s rodičmi, rovesníkmi, situácie, v ktorých ste boli citovo alebo fyzicky zneužívaní. Po nájdení bolestivého bodu sa pokúste na ňom pracovať. Napríklad citová deprivácia vašej matky alebo chladný prístup vášho otca vo vás vyvolali sebavedomie. Je dôležité uvedomiť si, že príčinou správania vašich rodičov nie ste vy, ale vy sami. Keď si to uvedomíte, čaká vás symptomatický boj o charakter.

Pracujte na svojom myslení

10 príznakov slabomyseľného človeka - príčiny a riešenia

Naučte sa presúvať myšlienky zvnútra von. To si vyžaduje, aby ste si v hlave vytvorili ucelenú, logickú myšlienku a zafixovali ju. Potom to povedzte nahlas pred zrkadlom. Pôsobte na seba ako outsider, ale pozorný poslucháč. Počúvajte zvuk svojho hlasu, sústreďte sa naň. Potom skúste zopakovať myšlienku s inou intonáciou. Systematický prístup vás priblíži k cieľu.

Rozvíjať silu vôle

Vôľový aspekt je jedným z najťažších na kultiváciu. Urobte si testovací deň, aby ste si mohli jasne naplánovať. Naplánujte si zoznam úloh na hodiny a minúty a presne ho dodržiavajte počas celého dňa. Môžete si stanoviť cieľ a termín jeho dosiahnutia. Tu ste k sebe úprimní a mali by ste sa zamerať len na seba. Ako keď sa za týždeň naučíte tanec. Schopnosť prinútiť sa konať napriek túžbam, obavám a lenivosti je silným krokom k tomu, aby ste sa zbavili slabého charakteru.

Prevezmite zodpovednosť

Jednoducho prevezmite zodpovednosť za svoje činy a nesnažte sa ju preniesť na iných ľudí a nepriaznivé okolnosti. Ak sa vám v živote niečo nepodarilo, zamerajte sa na seba. Prečo sa všetko pokazilo? Ak máte nejaké myšlienky na zapojenie ďalších osôb, potlačte ich hneď v zárodku. Hľadajte odpoveď v sebe. Ak napríklad vaša torta nie je taká, ako ste dúfali, nemyslite si, že to bola chyba výrobcu torty. Presuňte ťažisko zodpovednosti vo svojom pláne: „Pri výbere cukrára som nebol dostatočne zodpovedný, a preto som nedostal to, čo som chcel.

Záver

Charakter má svoj pôvod vo vnútromaternicovom vývoji, ale formuje sa počas celého života. Takže vždy je tu šanca stať sa lepšou verziou seba samého. V tomto článku sú uvedené základné metódy zaobchádzania so slabomyseľnou osobou. Existuje mnoho techník, ale keď si prejdete základy, zistíte, ako na sebe správne pracovať. Existuje zaujímavý citát o sebarozvoji: „Jediné víťazstvo, na ktorom záleží, je víťazstvo nad sebou samým.“ (Dennis Hughes, „The only victory that matters is victory over yourself“). Owens). Verím, že každý z vás môže zvíťaziť nad svojimi slabosťami a stať sa osobnosťou so silnou vôľou.

Hodnotiť článok
( Zatiaľ žiadne hodnotenia )
Pridať komentáre

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: