Neustále hádky s manželom: Príčiny a čo robiť

Konflikty medzi manželmi nie sú v rodinnom živote ničím výnimočným. Situácia sa výrazne zhoršuje, keď sa každý začne „ťahať za deku“ a snaží sa za každú cenu umiestniť svojho partnera na miesto. Argumentov pribúda a ku koreňovej príčine sa pridávajú nové sekundárne problémy. Jedného dňa lavína vzájomných sťažností zničí vzájomné porozumenie a pripraví vás o podporu v blízkej osobe. Aby ste pochopili, prítomnosť nezhôd v rodine – je to normálny proces. Diskusia o problémoch, ktoré ľudí trápia, vedie k riešeniu, ktoré by vyhovovalo obom. Je dôležité, aby diskusia neprerástla do neustálych hádok a sťažností. Ak čelíte problému zvýšeného konfliktu s manželským partnerom, musíte ho začať riešiť skôr, ako zničí vaše manželstvo. V tomto článku budeme hovoriť o zdrojoch manželských hádok a nájdeme spôsoby, ako ich zastaviť a predchádzať im.

Neustále hádky s manželom: dôvody a čo robiť

Dôvody

Príčin konfliktov v rodine je v skutočnosti nespočetne veľa. Manželia prichádzajú na prvé stretnutia k poradcovi so základnými otázkami, ktoré sú spoločné pre mnohé páry. V priebehu poradenstva sa odhaľujú ďalšie špecifické príčiny konfliktov, ktoré závisia od konkrétnej životnej situácie páru. Len vy môžete určiť skutočný koreň problému. To si vyžaduje zodpovedný prístup k analýze manželského vzťahu, aby sa vylúčili subjektívne názory a vnímanie.Podľapodľa terapeutaV rodinnej psychológii, sexuológii C. Kratochvíl, vzory správania sa človek učí zo vzorov správania svojich rodičov rovnakého pohlavia. Ak teda chcete pochopiť motívy svojho partnera, pozrite sa na vzťahy v jeho rodine. Ak sa analyzuje správanie manžela, pozrite sa, ako sa správa jeho otec k manželke. Na čom je založený ich vzťah? Ako nájde východisko z konfliktu a aké sú jeho hlavné sťažnosti? Možno vám to pomôže spoznať a pochopiť pozíciu jej manžela. Tu sú najčastejšie zdroje konfliktov medzi manželkou a manželom.

Zložitosť organizácie spoločnej domácnosti

Tento dôvod je starý ako svet: hrá hlavnú úlohu v rodinných konfliktoch v mladých manželstvách aj v zrelom veku. Dobrý je výrok, ktorý opisuje ťažkosti pri zosúlaďovaní zmyslového a domáceho aspektu vzťahu: „Loďka rodinného šťastia sa rozbila o skaly každodenného života“. Nedostatok súdržnosti pri prideľovaní rôznych domácich úloh je základom neustálych malých alebo veľkých hádok. Ale ako sa hovorí, voda tečie a malé nevyriešené spory postupne vedú k väčším, ťažšie zvládnuteľným konfliktom.

Finančné problémy

Problémy s nedostatkom peňazí v každom páre negatívne ovplyvňujú vzťah. Niektorí ľudia sa snažia prežiť toto obdobie dôstojne a nestratiť s partnerom nervy. Iní otvorene a bez obalu prejavujú nespokojnosť so svojou súčasnou životnou úrovňou. V každej situácii sa vyskytujú frustrácie. Sú ako trhliny v šťastnom manželstve: všetko sa zdá byť v poriadku, ale je tam určité napätie.

Rozpúšťate sa v rodine

Pravdepodobne ste sa stretli s mnohými ženami, ktoré sa vydali, mali deti a potom sa z nich stali úplne iné osoby. Pred svadbou boli pekní, mali veľa záujmov a vedeli viesť zmysluplnú konverzáciu. Po svadbe akoby ich niekto začaroval: ich vyrysovaná postava sa vyparila, ich pohľad na svet sa zmenšil do bodu. Začali byť nevrlí a vám došli veci, o ktorých sa môžete rozprávať. Sami nechcú nájsť príležitosť ísť von. Možno sa v tomto popise poznáte? Potom premýšľajte o tom, ako účinná je vaša taktika úplného rozpustenia v manželovi a deťoch, aby ste udržali dobrý vzťah.

Nemáte sa radi

Každý má rád ľudí, ktorí sa cítia skutočne milovaní, uznávaní a rešpektovaní. Váš manželský partner tiež vycíti, ako dobre sa cítite. Chápe, že ste sa zamilovali do všetkých okolo vás (do neho, do detí, do mačky a do taniera z Ikey), ale nemilovali ste sa. V reakcii na to existuje zodpovedajúca reakcia: prestáva si vážiť váš čas a úsilie, pošliapava vaše pocity a je ľahostajný k impulzu niečo zmeniť.

Emocionálna nezrelosť

Tento dôvod je častejší v mladom manželstve. Partneri, ktorí vstupujú do právneho vzťahu, si nie vždy uvedomujú váhu zodpovednosti, ktorá na nich pri tomto dôležitom rozhodnutí padá. Prvé krízové obdobie zvykania si a usporadúvania rutiny v domácnosti nemožno prejsť dôstojne bez emocionálnej zrelosti.

Nedostatok sexuálnej kompatibility

Neustále hádky s manželom: dôvody a čo robiť

Sex je jedným z najdôležitejších aspektov šťastného a intímneho vzťahu. Dobrý sex spôsobuje, že partnerom horia oči a poskytujú im dostatok fyzických zdrojov na prekonávanie ťažkostí. Neschopnosť riadne a pravidelne uspokojovať základné potreby vytvára silný základ pre argumenty.

Porovnajte svoj vzťah s ostatnými

Radi porovnávate svoje vzťahy s ostatnými? Ak áno, chcem vás sklamať, že s týmto prístupom nenájdete skutočné šťastie. Pri pohľade na rodinný život zvonku často vidíme len pozitívne črty: plný dom, nežné objatie manželov a primeranú komunikáciu o vznikajúcich problémoch. Tento pestrý obrázok jasne ukazuje, že vaše manželstvo sa s ním nedá ani porovnať. Ak sa však na túto „kuchyňu“ pozriete zvnútra, je jasné, že lesklý obraz stál oboch partnerov obrovské úsilie.

Podvádzanie

Zradu milovanej osoby je vždy ťažké prijať a odpustiť. Nie veľa manželstiev sa končí rozvodom kvôli zrade. Mnohí ľudia sa v prípade aféry snažia zachovať svoj vzťah z praktických dôvodov (spoločný majetok, materiálna a domáca závislosť, deti, neochota „vychádzať“ s novým partnerom atď.)..). Keď sa ľudia rozhodnú nechať veci tak, ako sú, neuvedomujú si, aké ťažké by bolo na aféru zabudnúť, akoby sa nikdy nestala. Tak či onak, on alebo ona vám to pripomenie a vred pochybností v duši bude krvácať, aby vám pripomenul bolestivú skutočnosť zrady.

Odlišnosť ideálnych predstáv o manželovi od reality

Každý z nás má predstavu o ideálnom manželovi. Je daná subjektívnymi vlastnosťami, ktoré sa nám zdajú najprijateľnejšie. Keď sa ideálny obraz manžela nezhoduje so skutočnosťou, vznikajú sťažnosti. Drobné poznámky sa zmenia na ostrú kritiku a prerastú do celostného konfliktu.

Manipulácia

Manipulácia sa zvyčajne považuje za dôsledok konfliktu. Oni sú však jeho zdrojom. Pokusy prinútiť človeka, aby konal proti svojim zásadám, aby sa zapáčil partnerovi, sa uskutočňujú prostredníctvom nečestnej manipulácie (vyhrážky, urážlivé správanie atď.)..). Je ťažké urobiť tento manéver a nechať ho bez povšimnutia v očiach manžela. Pocit, že vás niekto využíva, vyvoláva vnútorný konflikt, ktorý vedie aj k hádkam.

Tento zoznam je obsahovo neúplný, pretože nepokrýva všetky zdroje manželských konfliktov. To môže zahŕňať napríklad:

 1. Žiarlivosť.

 2. Túžba zachovať si nespochybniteľnú legitimitu.

 3. Vnútroosobné problémy.

 4. Rozdiely v hodnotových orientáciách medzi manželmi.

 5. Závislosti (alkoholizmus, fajčenie, zneužívanie návykových látok, závislosť od hazardných hier atď.)..).

Prvým krokom pri vytváraní pozitívnej emocionálnej klímy v rodine je analýza príčin nezhôd. Pochopením mechanizmov vzniku konfliktov pochopíte nástroje na ich minimalizáciu. Nasledujúce spôsoby a metódy vám pomôžu prestať sa hádať s partnerom a dohodnúť sa.

Čo robiť, ak sa neustále hádate s manželom

Pravidelné hádky s manželom: Príčiny a čo robiť

Žiaľ, neexistuje univerzálny recept, ktorý by zaručene priniesol vášmu páru pokoj a rovnováhu. Ale môžete tak urobiť, aby ste zmenili postoj k predmetu argumentov a naučili sa ovládať emócie. Zručnosti sebaovládania môžu pomôcť nevyhrotiť hádku do obrovskej roztržky. Existujú určité pravidlá správania v konflikte, takže nebol príčinou zhoršenia vášho vzťahu:

 1. Kritiku vzťahujte na skutok, nie na osobu partnera. Napríklad váš manžel po príprave sendviča opäť zanechal v kuchyni neporiadok. Vy, vidiac smutný obraz rozsypaných omrviniek a na stole zanechaného vareného jedla pred očami, odhodlane idete za milencom, aby ste vyjadrili svoju nespokojnosť. V pripravenom prejave kvôli podráždenosti začne miešať nadávky, ktoré charakterizujú jeho osobnosť. Konflikt sa stupňuje. Preto je dôležité poukázať na negatívny vplyv tohto činu, a nie kritizovať osobné vlastnosti partnera.

 2. Menej obvinení, viac vysvetlení. Počas hádky chcete svojho oponenta ešte viac zraniť, aby ste ho odradili od odvety svojimi argumentmi. Ale ak chcete, aby sa veci vyvíjali dobre, hovorte o svojich pocitoch. Vysvetlite, že omrvinky na stole boli poslednou kvapkou. Nepáči sa vám neustály neporiadok, ktorý po sebe zanecháva váš manžel.

 3. Prideľte jeden konflikt jednému problému.K spomínaným omrvinkám na stole sa v záchvate nálady často pridávajú aj minulé krivdy: nevynesenie smetí, chlípne flirtovanie s peknou susedkou, nevyzdvihnutie mamy z vlakovej stanice atď.. Diskusiu o týchto problémoch si nechajte na iný konflikt a v tomto konflikte hovorte o probléme, ktorý ho spôsobil.

 4. Vykonajte „debriefing“ v súkromí.Verejné pomenovanie a kritika môžu narušiť dôveru a znepriateliť si pár. Hádka medzi cudzími ľuďmi nechtiac prispieva k vašim hádkam. V ich kruhu vy a váš manžel nemôžete ukázať svoju pravú tvár. A vaša manželka nebude robiť kompromisy, aby sa vyhla pádu tváre do bahna na verejnosti. A ani vy sa nebudete správať prirodzene. Ak sa teda rozhodnete pohádať, urobte to v súkromí.

 5. Nevystupujte z konfliktu bez toho, aby ste hľadali spoločné riešenie.Konflikt môže mať pozitívne účinky. Ide napríklad o kvalitatívnu premenu vzťahu. Každý z nich pochopí, aké sú nedostatky toho druhého, a spoločne nájdu riešenie na odstránenie týchto nedostatkov. Osudová chyba Páry, ktoré sa hádajú, si môžu vypustiť žlč a stiahnuť sa z diskusie. Ak sa veci zmenili na hádku, je dôležité dospieť ku konsenzu.

Existuje aj niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa konfliktom a vychádzať s konštruktívnym dialógom:

 1. Nehovorte o probléme, keď sa cítite nahnevaní.Vaše živé emócie sa stanú nepriateľom, ak sprevádzajú nepríjemný dialóg. Keď pocítite nutkanie otrieť manželovi nos o jeho nedostatky, zastavte sa, zhlboka sa nadýchnite a zamyslite sa nad rozumnosťou svojho konania. Keď sa trochu upokojíte, zistíte, že tento rozhovor môžete viesť bez toho, aby ste sa uchyľovali k obviňovaniu a urážkam.

 2. Dajte manželovi možnosť vyjadriť svoj postoj. Aj on má na vec svoj názor, ktorý chce vyjadriť. Vaše rešpektovanie jeho práva byť vypočutý bude mať pozitívny vplyv na priebeh sporu.

 3. Ak máte pocit, že ste v danej situácii pochybili, ospravedlňte sa.To nie je priznanie menejcennosti. Skôr naopak, ukazujete, že viete priznať chybu a nie ste ochotní obetovať vrelosť a dôveru vo vašom vzťahu, aby ste si udržali víťaznú pozíciu.

 4. Pri vyjadrovaní nespokojnosti sa neznižujte k urážkam. Škandál sa nestane škandálom, ak udržíte rozhovor v medziach slušnosti. To, že ste si blízki, neznamená, že jeden z vás môže toho druhého slobodne urážať. Vaša múdrosť a rozvaha pri hľadaní správnych slov vám pomôžu vyhnúť sa deštruktívnej konfrontácii.

Záver

Neustále hádky v páre ničia vzťah zvnútra. Neovplyvňujú len vzájomné porozumenie, ale aj osobnosť každého z manželov. Na udržanie lásky a rešpektu vo vzťahu je potrebné veľké úsilie na oboch stranách. Je vo vašich rukách, aby ste si vybudovali taký vzťah, aký by ste chceli mať. Prajem vám teda trpezlivosť, múdrosť a produktívnu prácu.

Hodnotiť článok
( Zatiaľ žiadne hodnotenia )
Pridať komentáre

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: