Ako pomôcť ťažkému dieťaťu študovať s vynikajúcimi výsledkami

„Ťažké deti“ sa nájdu v každej triede. Sú príliš aktívne, hlučné a majú problémy so sústredením. Preto sa im v škole ťažko učí, hoci sú často inteligentnejšie ako ich spolužiaci. Americkí psychológovia tvrdia, že správnym prístupom k vyučovaniu a vzdelávaniu je možné korigovať správanie detí a zlepšiť tak ich študijné výsledky.

Kto sú „ťažké deti“?

Agresia detí: príčiny a charakteristiky, riešenia

Bežná predstava o ťažkých deťoch je, že trpia hyperaktivitou a poruchou pozornosti. Sú to cholerické deti, ktoré nedokážu pokojne sedieť, často sú nepozorné, ich konanie je nedôsledné. Mnohí učitelia sa takýchto detí boja, pretože neustále vyrušujú triedu a spôsobujú im úzkosť. Psychológovia však tvrdia, že hyperaktívne deti sú kreatívni ľudia. Sú vždy plní nápadov a majú plodnú predstavivosť. Ich myseľ je flexibilná.

„Ťažké deti“ sú schopné riešiť náročné úlohy, ktoré im život prináša; sú to nadšenci. Sú energické a nepredvídateľné. Majú veľa energie na rôzne aktivity. Existuje názor, že tieto deti nie je možné zamestnať. Ak totiž dostanú náročnú úlohu, ktorá ich plne zamestná, môžu doslova zabudnúť na čas. Takéto deti sú často veľmi talentované a šikovné. Svojím hlučným temperamentom však nezapadajú do štandardného vzdelávacieho systému.

Príčiny nevhodného správania „ťažkých detí

Je bežné obviňovať nešikovné deti. Učitelia ich často vnímajú ako „zlomyseľné“. V skutočnosti takéto deti nie sú „zlé“, ale skôr zraniteľné a citlivé. Viac reagujú na životné ťažkosti a v dôsledku toho sa zbláznia. Takéto dieťa nepotrebuje kritiku ani trest. Potrebuje pomoc. Príčiny nesprávneho správania treba hľadať v hĺbke jeho psychiky. Len na povrchu môžeme vidieť, že dieťa je jednoducho neposlušné a nechce sa učiť. Skutočná príčina tohto správania spočíva inde.Psychológovia zistili nasledujúce príčiny porúch správania „ťažkých detí“:

 1. Súťaž o pozornosť.Keď dieťaťu chýba pozornosť, ktorú potrebuje na svoj rast a rozvoj, nájde si ľahký spôsob, ako ju získať – tým, že nikoho nepočúva, že „kazí život všetkým“. Výsledkom je, že všetka pozornosť sa sústredí na dieťa. Určite to nie je pozornosť, ktorú dieťa potrebuje. Ale lepšie je to, ako nemať žiadnu sebaúctu.

 2. Boj o sebapotvrdenie.Ak je dieťa pod prísnou rodičovskou starostlivosťou a kontrolou, problém sa zhoršuje v období dospievania. Keď dostanú príkazy, pokyny a napomenutia, nakoniec sa vzbúria, vzbúria sa proti systému, v ktorom musia žiť. Dospelí si myslia, že takto držia hyperaktívne dieťa „v rukách“, učia ho správnym návykom, zabraňujú chybám a venujú sa náročnej činnosti – vzdelávaniu. Skutočnosť je taká, že tento prístup nie je správny a vedie k rozpadu vzťahu.

 3. Pomsta.„Ťažké deti“ sú často urážané dospelými, „učiteľ vždy chváli výborných žiakov, ale nijako sa mu nevenuje, okrem poznámok“, „rodičia sú unavení z jeho nadmernej aktivity, neustále ho ťahajú“. Preto sa rozhodnú pre „jediné správne“ rozhodnutie, ktorého je detská psychika schopná – všetkých otravovať a vždy všetkým robiť „naschvály“.

 4. Stráca vlastnú silu.Často sa stáva, že na „ťažkých“ deťoch zlyhávajú jeden po druhom: nie sú rozvinuté vzťahy so spolužiakmi, učiteľmi, dôsledkom je zanedbané štúdium, nepochopenie doma. Je pochopiteľné, prečo je ich sebavedomie nízke. Výsledkom trpkých skúseností s neúspechom a neustálej kritiky je strata sebadôvery. Tínedžer vyvodí na svoj vek dobre odôvodnený záver: načo sa snažiť, aj tak som zlý, neuspejem. Navonok sa zdá, že mu na tom nezáleží.

Potreba pochopenia, rešpektu, úspechu, pozornosti, tepla je pre „ťažké deti“ prirodzená. Svojím správaním ukazujú, že sú zlí. Je to jediný spôsob, ako rozumejú signálu o pomoc. Identifikovať príčinu nesprávneho správania u hyperaktívnych detí nie je také ťažké, stačí im venovať pozornosť a ponoriť sa do vlastných pocitov.

Čo robiť?

Na otázku, čo robiť, existuje jedna všeobecná odpoveď: prestaňte reagovať tak, ako sú deti zvyknuté, v rozpore s ich očakávaniami. V opačnom prípade sa vytvorí kruh, v ktorom čím je dospelý nespokojnejší, tým viac je dieťa presvedčené, že dosiahlo určitý cieľ. Výzvou pre dospelých je prestať reagovať na správanie detí spôsobom, na ktorý sú zvyknutí. Týmto spôsobom sa dá prelomiť „začarovaný kruh“. Samozrejme, nie je to ľahká úloha. Emócie sa zapínajú „automaticky“, najmä ak ide o dlhodobý konflikt. Napriek tomu môžu dospelí zmeniť charakter komunikácie. Ak nemôžete zastaviť emócie, môžete vylúčiť pokarhanie alebo obvyklý trest pre dieťa.

Je dobré sa pristihnúť pri tom, keď budete mať nabudúce pocit. Ak ste urazení, spýtajte sa sami seba, čo presne dieťa spôsobilo, čo ho bolí, prečo mu neustále ubližujete. To môže pomôcť pochopiť dôvod jeho správania. Potom môže nasledovať problém dieťaťa, proti ktorému „bojuje“. Keď ste to urobili, je ľahšie zaujať podporný postoj, ktorý uľahčí vášmu dieťaťu učiť sa a dosahovať lepšie výsledky.

Ak dieťa vyžaduje pozornosť, musíte nájsť spôsob, ako mu venovať „pozitívnu“ pozornosť. Snažte sa s ním hovoriť, keď „problémový“ tínedžer nikoho neobťažuje, keď je v pokojnom rozpoložení. Skúste to a on sa k vám obráti s vďačnosťou. Ignorujte obvyklé „vyvádzanie“ detí. Po čase zistia, že to, čo robia, nefunguje tak, ako sa od nich očakáva, a že to už nebude potrebné. Najväčšou chybou v tejto situácii je úplné zanedbanie. V takom prípade sa u detí vyvinie antisociálna kontrola správania.

Ak sa dieťa „vzbúri“ proti prísnej kontrole a chce sa prejaviť, znížte kontrolu jeho aktivít. Počas dospievania je lepšie zdržať sa požiadaviek, ktoré pravdepodobne nesplní. Nespochybňujte rozhodnutie prijaté dospievajúcim. Dohodnite sa na podrobnostiach jej výkonu, odstráňte zbytočný tlak a diktát. Uvedomte si, že tvrdohlavosť detí je len formou žiadosti o to, aby mohli žiť samostatne a s vlastným rozumom. Prestaňte vyžadovať ich „očakávané“ správanie a zamerajte sa na ich očakávania. Nekritizujte ho, nekritizujte ho. Mohli by ste mať veľmi bystré dieťa.

Vyjdite z tejto situácie spoločne. Nedokáže si poradiť sám. Všimnite si, ako prvé úspechy, aj tie malé, inšpirujú tínedžera. Odmeňte ich kedykoľvek a oslávte aj malé úspechy. Neočakávajte, že disciplína bude okamžitá. Čaká nás ešte dlhá cesta, ktorá si od dospelých vyžaduje veľa trpezlivosti. Uvedomte si, že ak sa najprv pokúsite vzťah napraviť, dieťa svoje správanie len zhorší. Nebude okamžite veriť v úprimnosť dospelých, bude ju testovať. Až po vytvorení vzťahu medzi dospelými a deťmi môžete začať zlepšovať výkon v škole.

Ako zlepšiť jeho známky v škole

Rozdiel medzi vyššou strednou školou a bežnou školou

Psychológovia poskytujú jednoduché odporúčania, ako pomôcť „ťažkým“ deťom, aby sa im v škole darilo:

 1. Nezadávajte im celú úlohu, ale rozdeľte ju na menšie časti.Príliš aktívne deti môžu mať problém udržať pozornosť dlhší čas. Aby sa táto úloha nestala pre rodičov aj deti utrpením, rozdeľte si ju. Snažte sa dodržiavať jednoduché pravidlo: nevykonávať úlohu dlhšie ako 15 minút. Počas tohto času bude dieťa pohltené svojou prácou a sústredením. Aj keď je po tomto čase rozptýlený, ponúknite mu novú úlohu.

 2. Vytvorte si jasný denný režim a prísne ho dodržiavajte.Dlhoročný výskum ukázal, že hyperaktívne deti so štruktúrovaným denným režimom sú menej náchylné na zmeny nálad. Jasná denná rutina je, keď celá rodina chodí spať a vstáva v rovnakom čase. Okrem toho by sa deti aj dospelí mali ráno a večer vzdať televízie a počítačových hier. Snažte sa dodržiavať stanovený čas jedla. Zvyknite si pri večeri diskutovať o svojom dni, rozprávať sa o svojich zážitkoch. Nájdite si čas na prechádzky mimo domova. Vaše dieťa potrebuje miesto, kde môže uvoľniť energiu, ktorú si počas dňa nahromadilo.

 3. Znížte množstvo kritiky a chváľte svoje dieťa. Podľa amerických psychológov si rodičia často mýlia „trest“ s „disciplínou“. Ich výskum ukázal, že „ťažké deti“ sú imúnne voči negatívnym emóciám vo svojom okolí. Ignorujú svoje zábrany, ale ľahko reagujú na pozitívne emócie. Ak svoje dieťa pochválite za malý úspech, namiesto toho, aby ste ho pokarhali za zlé správanie, bude ešte viac nadšené z „dobrej“ práce. Táto zásada uľahčí dieťaťu dosiahnuť úspech v škole.

 4. Venujte viac pozornosti výžive detí.Nedávny výskum ukázal, že „nezdravé“ jedlo spolu s emocionálnym zmätkom zvyšuje príznaky hyperaktivity. Okrem „rýchleho“ jedla sa vyhýbajte aj nekontrolovanej konzumácii sladkostí. Sladkosti, čistý cukor by sa mal nahradiť sladkým ovocím. Deti s poruchou hyperaktivity majú zvyčajne nedostatok polynenasýtených mastných kyselín. Zaradenie rýb do jedálnička. Užívanie vitamínov omega-3 alebo kapsúl s rybím olejom má terapeutický účinok.

 5. Neporovnávajte svoje dieťa s inými deťmi, Porovnávajte sa len sami so sebou, s vlastnými výsledkami.

Rady pre rodičov

Detská psychologička Yulia Gippenreiterová dáva rodičom „ťažkých“ detí nasledujúce rady, viac informácií nájdete v jej knihe „Udržujte kontakt so svojím dieťaťom TAK?“:

 1. Požiadajte svojho tínedžera o pomoc, radu a pomoc v rodinných záležitostiach. preukázať hodnotu jeho rozhodovania, komunikovať s ním.

 2. Chváľte svojho tínedžera, ale buďte opatrní. Pochvalu si treba vždy zaslúžiť.

 3. Nedovoľte, aby vám lži stáli v ceste. Ak si všimnete, že dieťa klame, ozvite sa. Hovorte o tom.

 4. Poukazujte na zlé správanie bez toho, aby ste sa stali osobnými. Dajte mu jasne najavo, že ho akceptujete ako človeka, ale že nesúhlasíte s tým, čo urobil.

 5. Rozhodnite o záujmoch dieťaťa, nechajte ho sledovať aktivity, ktoré sa mu páčia.

 6. Vyberte si povinnosti mladého človeka a skontrolujte, či sa dodržiavajú.

 7. Vytvorte situáciu úspechu. Povzbudzujte dieťa, aby verilo svojim schopnostiam.

 8. Pozrite sa na činnosti, v ktorých má tínedžer ťažkosti. Možno je pre nich ťažké zvládnuť nejaký predmet a vzdali to.

V skutočnosti neexistujú „ťažké“ deti, existujú dospelí, ktorí nedokážu pochopiť bolesť dieťaťa. Ak sa s ním pokúsime nájsť „spoločnú reč“, vzťah sa znormalizuje, situácia v škole sa urovná, čo bude mať pozitívny vplyv na známky dieťaťa.

Hodnotiť článok
( Zatiaľ žiadne hodnotenia )
Pridať komentáre

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: