Najlepšie scenáre narodeninových osláv pre deti od 1 do 16 rokov.

Narodeniny dieťaťa sa v týchto dňoch stali prakticky „štátnym sviatkom“ v celorodinnom meradle. V súčasnosti sa zriedkavo obmedzuje na organizovanie večera „hostina – stavba kopca“. Žijeme v dobe hojnosti potravín a je takmer nemožné prekvapiť moderné deti fantastickým jedlom. V dvadsiatom prvom storočí už jedlo nie je len faktom, že je na stole, a stratilo status odmeny.

Zostáva len slávnostná nálada a atmosféra zábavy. Nikto to nedokáže bez programu a priamej účasti dospelých. Deti sa nevedia zabaviť a nikdy to neurobia. Dospelý má právo prežívať a plánovať. Preto je zážitok dieťaťa z radosti z tejto udalosti úplne závislý od dospelých, ktorí dieťaťu oslavu poskytujú.

Scenáre narodenín sú rozdelené podľa:

Veková kategória.

Podľa pohlavia:

 1. univerzálne;

 2. pre chlapcov;

 3. pre dievčatá.

Detská oslava… Vyžaduje od dospelých kreativitu, nápaditosť a oduševnenie. Pretože deti, aj keď sú ešte veľmi malé, podvedome a intuitívne čakajú na najväčšiu radosť zo všetkých: komunikáciu.

Najlepšie narodeninové scenáre pre deti od 1 do 16 rokov

Musíte pripraviť scenár narodeninovej oslavy pre dieťa vo veku 1 až 3 roky?

Do jedného roka života sa dieťa zaoberá učením sa ovládať vlastné telo; väčšina zdrojov formujúceho sa mozgu je venovaná tejto činnosti a až na konci prvého roka si dieťa relatívne osvojí schopnosť kontrolovať svoje konanie a klasifikovať svoje pocity.

Po 1. roku života dieťa s najväčšou pravdepodobnosťou začne chodiť. V tomto čase je svet okolo neho v jeho mysli jeho vlastným svetom. Obrazne povedané, dieťa sa akoby zväčšuje a snaží sa samo uchopiť všetok priestor a predmety, ktoré s ním prichádzajú do interakcie.

Mentalita dieťaťa mladšieho ako 3 roky je usporiadaná tak, že sa zdá, že sa nachádza vo vnútri priehľadnej gule a pohybuje sa v nej v priestore. Táto sféra naráža na prekážky, vonku sa dejú udalosti, ľudia mimo jej transparentnej sféry sa s ňou snažia dostať do kontaktu, niečo urobiť. To všetko môže dieťa zaujímať, baviť ho a urobiť naň dojem. V tomto veku však nie je priestor na interakciu, nieto ešte na dialóg s ostatnými.

Ľudia, udalosti a javy sú v detskom svete prítomné dovtedy, kým sú pre neho viditeľné a zaujímavé. Akonáhle ho rozptýli niečo iné, je koniec – odíde to pre neho do zabudnutia. Narodeninová oslava v tomto veku môže byť organizovaná pre dospelých, ale dieťa ešte nemôže prepojiť udalosti s vlastnou osobnosťou, pretože osobnosť ako taká je „rozpustená“ vo svete okolo neho a je od neho neoddeliteľná.

Základné zásady scenára narodeninovej oslavy pre dieťa vo veku 3 až 6 rokov

Vo veku troch rokov dochádza k prvej premene myslenia mladého človeka a v niektorých psychologických systémoch sa toto obdobie bežne označuje ako „trojročná kríza“. Dieťa si uvedomuje, že je samostatnou bytosťou a že svet je mimo neho. Od tohto veku sa dieťa snaží zaujať svoje miesto vo svete, čo najpohodlnejšie, umiestniť sa a deklarovať svoju existenciu svetu.

Pri organizovaní narodeninovej oslavy pre deti od 3 do 6 rokov by sa dospelí mali uistiť, že všetko, čo sa deje, je pre dieťa príjemným prekvapením.

 1. Dekorácie– mali by ste sa pokúsiť vyzdobiť dom, miestnosť a miesto, kde sa bude oslava konať, ešte kým dieťa spí. Pocit rozprávky a slávnosti od chvíle, keď sa prebudia, im zdvihne náladu. Témy a sémantické zaťaženie dekorácií by nemali byť pri dekorovaní príliš veľkou záťažou. Balóny, vlajky, hodvábne stuhy a iné štandardné doplnky, umiestnené podľa vkusu dospelých, sú celkom schopné urobiť detský zážitok z dovolenky nezabudnuteľným.

 2. Darčeky– Dokonca aj vo veku 4 rokov je lepšie nechať dieťa vybrať si vlastný darček. Prediskutujte tému darčekov vopred a v deň jeho narodenín mu ako prekvapenie ponúknite návštevu obchodu a výber darčeka. Pre dievča je napríklad rozumné vybrať si „fantazijné“ šaty a možnosť vyskúšať si a vybrať si je ďalším plusom, ktorý pridá k dovolenkovému duchu. Bez ohľadu na výber narodeninového dieťaťa, po zakúpení hlavného darčeka, návšteva hračkárstva a výber hračky ako „nečakaného“ bonusu pre narodeninové dieťa bude ďalším príjemným prekvapením.

 3. Usporiadanie– Pre tento vek by bolo najvhodnejším riešením rozdeliť čas na hru a slávnostnú hostinu. Ďalšie hry a súťaže pri stole budú zbytočné. Najlepšie je začať s jedlom, pretože pohľad na slávnostné jedlo a očakávanie „dobrôt“ môže odvrátiť pozornosť oslávenca od činnosti a pokaziť jeho náladu a náladu jeho okolia.

 4. Hostia– V tomto veku majú deti veľmi malý záujem o iných ľudí a nepotrebujú socializáciu. Dieťa v tomto veku je celkom spokojné so svojím rodinným kruhom. Samozrejme, na narodeninovú oslavu môžete pozvať jeho rovesníkov a staršie deti, ktoré sú deťmi príbuzných a priateľov rodičov narodeninového dieťaťa, ale počet a vzťah s nimi ešte nie je pre dieťa dôležitý a potrebný. O darčeky, ktoré dostane, sa bude zaujímať oveľa viac.

 5. Skript– Môže byť zostavený ako ucelený príbeh so súvislým dejom. Napríklad – „Ples chrobákov“, kde deti v kostýmoch hmyzu (aby každý pozvaný mal dospelého) plnením herných úloh oslobodia imaginárnu postavu, napríklad svetlušku, ktorú držia v zajatí zlé pavúky, a potom oslavujú jej šťastné oslobodenie. Môže to však byť jednoducho sled hier, ktoré hrajú deti prichádzajúce na narodeninovú oslavu alebo samotné narodeninové dieťa, ak rodičia chystajú oslavu len pre neho. Účasť dospelého na všetkých súťažiach a hrách by mala byť kľúčová.

Herné variácie

Najlepšie scenáre narodeninových osláv pre deti od 1 do 16 rokov
 1. Päť v rade. V dvoch radoch pred súťažiacim a jeho súperom sú rozmiestnené predmety, ktoré sú deti vzhľadom na svoju veľkosť schopné niesť v rukách. Môžu to byť kocky, guľôčky, kuželky alebo loptičky. Vzdialenosť závisí od miesta konania a veku účastníkov, vzdialenosť medzi predmetmi je 1 až 2 metre (nie viac). Súťažiaci rýchlo prejdú vzdialenosť, pozbierajú predmety a vrátia sa na štart. Ak účastníkovi na týchto 5 až 10 metroch niečo vypadne z rúk, mal by sa po predmet vrátiť a pokračovať v pohybe do cieľa.

 2. Bežte s vodou. Deti prelievajú vodu z umývadla do plastových pohárov a rýchlo s ňou bežia k panviciam vzdialeným 5 až 10 metrov.

 3. Bunny.Zajačik sa vyberá podľa rytmu počítania. Zajačik tancuje v kruhu a ostatní tancujú a spievajú:

Malý miláčik, tancuj, malý sivý miláčik!

Otočte sa bokom do kruhu.

Zakrúžte, otočte sa nabok.

Pekná malá vec, uchopte sa,

Zhluknite sa, zhluknite sa.

Kruh, kruh, zo strany na stranu!

Otočte sa nabok, nabok!

Je tu miesto, kde môže zajac vyskočiť,

Šedá má kam ísť,

Otočka dookola, dookola a do strany!

Krúženie zo strany na stranu, otáčanie do strán!

Niektorí ľudia oslabia svoje ruky, aby malý zajačik videl, kam sa môže dostať z kruhu.

Zajačik hľadá miesto, kde by mohol vyskočiť, a tak riskuje a vyskočí z kruhu.

V knižkách hier od W. Reynoldsa je napísaných mnoho zaujímavých hier pre predškolákov s básničkami, pesničkami a riekankami.. Dalem /autor/25493/top-vladimir-dal. Je to pre milovníkov klasických Slovenskách ľudových hier a samozrejme internetu na pomoc.

Hry môžete kombinovať s jednou témou, alebo môžete hrať len jednu po druhej. Hlavnou vecou je nezabudnúť udeliť ceny účastníkom a pokúsiť sa odlíšiť narodeninového chlapca – to je pre neho najdôležitejšie. No, nebuďte príliš prísne zdôrazniť pravidlá, v priebehu hry deti môžu začať piť vodu z pohárov v hre alebo nechať zajačik z kruhu unesený piesňou, taký bezstarostný vek.

Základné zásady scenára narodeninovej oslavy pre dieťa vo veku od 7 do 10 rokov

Vo veku 7 rokov dieťa urobí ďalší mentálny skok. Kategorizuje svoje vnútorné pocity, začne rozumieť svojim pocitom a konečne si „všimne“ ostatných ľudí okolo seba. Práve tým, že sa k nim vzťahuje a má k nim vzťah, chápe svoje pocity a začína rozpoznávať prítomnosť rovnakých pocitov u ľudí okolo seba. Od tohto veku začína u dieťaťa prevládať hľadanie svojej sociálnej úlohy a miesta medzi rovesníkmi.

Pri organizovaní večierka pre dieťa v tejto vekovej skupine je už nemožné urobiť bez toho, aby bol celý dej založený na predstavivosti samotných dospelých.

 1. Dekorácie– Premýšľať nad témou a predmetom vašej budúcej dovolenky je určené pre dospelých. Medzi možnosti patria „Smeshariki“, „Kráľovský dvor“, „Staroveký Egypt“ a mnoho ďalších tém, ktoré môžu deti zaujať. Dekorácie budú musieť byť pripravené v tomto štýle. Okamžitá výzdoba, rovnako ako v ranom detstve, by sa mala vykonať, keď dieťa spí – dobrá nostalgia za starými časmi bude pre mladé narodeniny v tomto veku príjemná.

 2. Darčeky– Pre deti v tomto veku by mali byť darčeky prekvapením. Keďže príprava na narodeninovú oslavu sa začne vopred, dieťa bude mať čas premýšľať o darčeku a dospelí budú vedieť a pripraviť sa na deň X. Takéto prekvapenie je plánované.

 3. Hostia– Pre úspešnú oslavu je nevyhnutný veľký počet pozvaných rovesníkov. Dieťa tu chce byť stredobodom pozornosti svojich rovesníkov, ohúriť ich zábavným programom a užívať si spoločenský život. Dospelí sa musia pripraviť na prílev početných a hlučných hostí.

 4. Skript– ako je uvedené vyššie, mala by mať príbeh a hry, ktoré sú do nej zakomponované. Povedzme, že sa vydáme hľadať poklad, ktorý z kráľovstva ukradli rozprávkoví zloduchovia. Deti v tomto veku sú ešte pomerne naivné a môžu oživovať imaginárne postavy a dokonca aj predmety. Rozdiel medzi fantáziou a realitou, medzi živým a neživým, sa v ich mysliach pevne zakotví až vo veku 10 alebo 11 rokov. Takže telefonát od „Vasilisy Krásnej“ so žiadosťou o pomoc kráľovstvu, list od „škriatkov“ zasadený pod dverami, v ktorom je uvedené, kde nájsť mapu na hľadanie, a samotná mapa v zásuvke podpísaná „Koscheiom Nesmrteľným“ môžu deti pri hľadaní dobrodružstva a pokladu zaujať. Všetky nedostatky a chyby v dizajne budú viac ako kompenzované detskou predstavivosťou. Hlavnou vecou je, že iniciatíva dospelých hostiteľov bude úprimná a živá. V závislosti od počtu hostí sa príbeh môže hrať ako súťaž alebo ako výprava.

Herné variácie

Najlepšie scenáre narodeninových osláv pre deti od 1 do 16 rokov

Hry sú zakomponované do mapy itinerára alebo plánu úloh, ktorého každý krok musí byť naplnený nejakou aktivitou.

Prekonanie bažiny

V dome (byte) je priestor alebo miestnosť (chodba) označená ako „močiar“, ktorý je vyzdobený dekoráciami. Dá sa prekonať len prečítaním zaklínadla a premenou na žabu. Novorodené „žabky“ skáču z hrboľa na hrboľ (kruhy) vystrihnuté z papiera alebo nakreslené na zemi s priemerom 40-50 cm a vzdialenosťou medzi nimi 50-60 cm. Nezabudnite sa odraziť s oboma nohami pokrčenými v kolenách a potom vyskočiť.

Hry s toaletným papierom (vďaka minulej karanténe by ho niektorí ľudia mali mať dostatok)

Rozdeľte sa na 2 tímy a v každom tíme určte „múmiu“, ktorá vstúpi do „Siene faraónov“ a „mumifikuje“ kandidáta do „múmie“ pomocou toaletného papiera tak, že ho zabalí do tohto stavu. Najrýchlejší a najlepší získa cenu a dostane sa do „Siene faraónov“. Alebo ak je narodeninový príbeh výpravou, múmia je jednoducho vyrobená a dospelý hodnotí jej kvalitu a schopnosť ísť ďalej.

Pri tímovej hre a pri výprave so zloduchom (draka, vílu, kikimoru alebo inú nechutnú bytosť hrá dospelý v príslušnom kostýme) je možné usporiadať bitku na toaletnom papieri. Tým, že sa navzájom omdlievajú týmto „univerzálnym liekom“. Jednoduchá a účinná činnosť na odbúranie zbytočného stresu, uvoľnenie a zlepšenie nálady.

Nácvik „elixírov

Recept na starodávny elixír sa stratil, ale jeho ingrediencie sa našli na kúsku starodávneho pergamenu. Nechajte deti, aby sa z nich pokúsili vyrobiť elixír, ktorého ingredienciami môže byť akékoľvek ovocie, džem, lekvár a sladkosti. Deťom sa toto „magické varenie“ veľmi páči.

Pri týchto hrách sa kladie väčší dôraz na dodržiavanie pravidiel, učenie sa komunikácie medzi deťmi. Ide však o zábavu, bez zášti alebo vzájomnej agresie.

Základné zásady scenára narodeninovej oslavy pre dieťa vo veku 11 až 14 rokov

V tomto veku sú deti pomerne rozumné a vytvárajú si vlastný názor na svet okolo seba a na svoje miesto v ňom. Predstavujú to, čo možno považovať za „osobu“ v bežnom zmysle slova. Kruh priateľov a známych, mikroskupina v triede a na dvore, je už vytvorený.

A cesty chlapcov a dievčat sa začínajú rozchádzať. Mnohé dievčatá už začínajú pociťovať všetky „pôvaby“ puberty, zatiaľ čo chlapcov postihnú neskôr. Dievčatá začínajú napodobňovať staršie dievčatá a ženy, zatiaľ čo chlapci majú tento čas spojený s rozletom tvorivosti a nespútanej fantázie.

Z tohto dôvodu sa scenáre narodeninových osláv pre chlapcov a dievčatá líšia.

Variant formátu narodeninovej oslavy pre dievča

Najlepšie detské narodeninové oslavy od 1 do 16 rokov

Dievčatá sa začínajú cítiť ako dospelé a oddeľujú sa od svojich chlapčenských rovesníkov. V tomto veku sa začínajú javiť ako hlúpe, divoké a ľahkovážne. A dievčatá chcú byť ako dospelí. Dobrým formátom pre dievčenskú narodeninovú oslavu môže byť „pyžamová párty“, hoci ju môžete nazvať akokoľvek, hlavnou vecou je zachovať posolstvo.

Toto je v podstate prvá rozlúčka so slobodou pre mladú dámu. Všetci hostia sú dievčatá a sú pozvaní stráviť noc v dome oslávenkyne. Nekonvenčnosť situácie a „dospelý čas“ pre ňu už robia takúto narodeninovú oslavu atraktívnou.

Variácie hier a činností

Módna prehliadka v pyžame

Organizuje sa na začiatku večierka. Účastníčky sa prezlečú do pyžam, z pestrofarebného prehozu sa vytvorí „mólo“, dospelý alebo niektorý z pozvaných hostí okomentuje modely a dievčatá budú defilovať po móle, treba zvoliť vhodnú hudbu.

Vankúšová bitka

Napriek bojovnému názvu je to celkom zábavná hra, samozrejme, pokiaľ sa dodržiavajú pravidlá… Existujú dve možnosti:

 1. Obaja súperi stoja v obruči a snažia sa jeden druhého vyradiť vankúšmi.

 2. Hru hrajú dvojice, každá dvojica stojí v obruči na jednej nohe a snaží sa zraziť súpera vankúšom. Víťazi z každej dvojice sa potom postavia do rovnakej obruče na jednu nohu a bojuje sa medzi víťazmi.

V pravidlách sa uvádza, že sa nesmie udierať do tváre a vankúše musia byť mäkké.

Alarmy

Jeden z účastníkov na niekoľko minút ukryje v miestnosti časovač a ostatní účastníci ho idú hľadať do miestnosti. Kto ju nájde skôr, ako sa vypne časovač, dostane cenu, ak ju nikto nenájde, cenu získa ten, kto ju ukryl. Najlepšie je hľadať v tme s baterkami.

Po skončení aktivity by sa malo pripraviť občerstvenie s koláčom a limonádou.

Potom prejdite k uvoľnenejším aktivitám, ako je diskusia o chlapcoch, remeslá (každý pozvaný si môže namaľovať obliečky na vankúše špeciálnymi nezmazateľnými fixkami a odniesť si ich ako spomienku na večierok), hry s manikúrou.

Potom zmrzlina alebo popcorn a premietanie nového filmu alebo filmu, ktorý sa všetkým páči, po ktorom nasleduje diskusia. Mal by tam byť len jeden film alebo maximálne dva.

Zdobenie nástenných novín spolu s prianiami pre oslávenkyňu a spoločenskými hrami (stačí akékoľvek, ktoré sú k dispozícii v dome). Potom sa všetci uložia na pripravené lôžko s matracmi. O 11.00 hod. sa zobuďte, umyte sa a dajte si poriadne slávnostné raňajky

Aby ste sa uistili, že všetko pôjde podľa plánu, musíte vytvoriť zoznam všetkých aktivít a zavesiť ho na viditeľné miesto, pripraviť všetko, čo potrebujete, vopred a zapojiť do prípravy narodeninové dievča. Zapojenie dieťaťa do organizácie bude ďalším plusom kvôli dopamínu – hormónu očakávania potešenia z nadchádzajúcej zábavy. Dospelí budú nepochybne považovať za dosť ťažké organizovať a hostiť, ale dieťa bude mať nezabudnuteľný zážitok.

Možnosť formátu chlapčenskej narodeninovej oslavy

Treba hneď poznamenať, že formát narodeninovej oslavy pre chlapca sa môže považovať za univerzálny, pretože sa môže týkať aj dievčat, ak sú pozvané.

Pre aktívne a pohyblivé deti s bohatou predstavivosťou a túžbou po dobrodružstve je hra „Watch“ tou najvhodnejšou.

Zahŕňa veľkú plochu „operácie“, spojenú s formátom pátracích hier, ktoré sa pre zvýšenie účinku najlepšie vykonávajú v noci. Orientačné hry v mestách, hranie rolí s rôznou obtiažnosťou a logické úlohy s extrémnym nábojom.

Hra sa začína legendou o únose torty narodeninového chlapca zlovestnými zloduchmi. Potom účastníci, vopred rozdelení do dvoch tímov, začnú pátrať.

Pomocou mapy oblasti mesta, v ktorej budete hľadať, nájdete kód, odfotografujete ho a odošlete fotografie na „základňu“, kde dostanete kódovanú správu, ktorá označuje ďalší bod alebo potrebu vykonať úlohu, ak nedokážete rozlúštiť výzvu, ktorá sa zobrazí až po 5 minútach (trestný čas).

Každý tím bude mať jedného dospelého, ktorý bude koordinovať a jedného hlavného dozorcu na „základni“. Tímy sa musia snažiť nájsť predmet, ktorý je koláčom na jednom mieste, ale pohybovať sa k nemu z rôznych miest, aby sa navzájom nemýlili a nerušili.

Základné zásady scenára narodeninovej oslavy pre dieťa vo veku 15-16 rokov

Najlepšie narodeninové scenáre pre narodeniny dieťaťa od 1 do 16 rokov

Je pravdepodobné, že dieťa v tomto veku bude chcieť osláviť narodeniny s priateľmi, možno aj samo (najmä v deň svojich 16. narodenín).

V tomto veku je však pre dieťa stále dôležitá pozornosť, starostlivosť a organizačné schopnosti rodičov. Párty môžete rozdeliť na dve časti. Prvú časť zorganizuje a dohliadne na ňu dospelý a dieťa môže pokračovať samostatne s kamarátmi v kaviarni, na bowlingu alebo v kine.

Pre časť organizovanú dospelými by bol vhodný tematický formát „párty“. Môže to byť vonku alebo doma v závislosti od ročného obdobia a môže to byť farba – oranžová, fialová, ružová – alebo chuť – sladká alebo šišatá. V závislosti od témy by mali byť aj dekorácie. Fotenie a krásne navrhnuté pozdravy od priateľov a rodiny sú nevyhnutné. A dnes už tradičné lampióny s prianiami na oblohe…

Vo všeobecnosti platí, že pre chlapcov aj dievčatá v tomto veku budú narodeniny už blízko formátu blížiaceho sa dospievania. Stojí za zmienku, že hoci sa cítia ako dospelí, dokonca aj jednoduchý čajový večierok s rodinou je základným atribútom takejto narodeninovej oslavy a potom spoločenské stretnutie s rovesníkmi.

Treba povedať, že objem článku nezohľadňuje všetky možné možnosti „vývoja“ v organizácii „Veľkého dňa“ ako narodeninového dieťaťa, ale dobre pokrýva podstatu problému a dáva smer tvorivosti. Teraz sú na rade dospelí – choďte do toho!

Tento článok je založený na T.. Kedrina, P.. Veľká kniha hier a zábavy; N.. Dyckove „Učebné hry na vyučovanie a prestávky“; zostavil. .. Salnikovov kaleidoskop rodinného voľného času a pedagogická a výchovná prax zamestnancov detského domova Solnyško RK domsolnyshko.kz/o-nas/o-detskom-dome/

Hodnotiť článok
( Zatiaľ žiadne hodnotenia )
Pridať komentáre

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: