Vzdialenosť od domova na hranicu pozemku a iných budov

Vzdialenosť od domu na hranicu lokality sa riadi rôznymi regulačnými dokumentmi: od Snip na Hasičské bezpečnostné normy. Všetky z nich musia byť prísne pozorované počas výstavby, inak nebudeme viazať stavbu. Berúc do úvahy aj normy a vzdialenosť pre zarážku medzi domami v susedných lokalitách – ich porušenie môže viesť k demolácii budov.

Normy odchodu do dôchodku z hraníc

Pri budovaní súkromnej chaty alebo vidieckeho domu je osobitne dôležité súlad so zavedenými požiadavkami na odľahlosť objektov v rámci jednej osady, SNT alebo na ceste. Všetky štandardné vzdialenosti sa vypočíta Snip. Je v tomto dokumente, ktorý obsahuje informácie o minimálnych hraníc, ustúpiť, z ktorého sa neodporúča. Pre iZHS a SNT objekty sa líšia. Hlavné normy, pre ktoré stojí za to spoliehať:

 • SP 11.106.97 (určuje plánovanie lokality);
 • Snip 11.03.99 (reguluje ILS);
 • Snip 30.02.97 (pre Chata Construction).

Je to v oficiálnej dokumentácii, ktorú nájdete užitočné informácie o tom, ako by vzdialenosť pri budovaní súkromného domu mala zostať na stene susedných budov a konštrukcií, ako aj na okraj pozemku alebo záhradného pozemku. Všetky tieto normy sú navrhnuté tak, aby spĺňali pravidlá ohňa, hygienickej bezpečnosti. V boji proti spontánnej výstavbe dočasného bývania v záhradných partnerstvách sa ich predpisy objavili a na retrimentu do susedstva do vlastného vidieckeho domu.

Stanovenie prípustnej vzdialenosti od konštrukcie z cesty alebo plot, z hranicu lokality, je potrebné zvážiť stav objektu. Napríklad v už rozvinutej oblasti, umiestnenie domu a kúpeľ sa zohľadnia rôzne odporúčania. Prítomnosť budov pre domácnosť, stromy tiež obmedzia priestor pre manévrsy.

Pamätajte si nielen o vlastných plánoch, ale aj o tom, čo je vedľa seba – v priľahlých územiach. Základné požiadavky by sa mali podrobnejšie preskúmať.

Z drahých

Reguluje aj vzhľadom na prepravu miesta pozemkov. Výstavba domu v tomto prípade sa vykonáva zohľadniť všetky stanovené požiadavky. So riadným plánovaním územia na pozemkoch so stavom ILS, chodníky alebo chodníky pre chodcov musia byť prítomné, ako aj požiarne pasáže pre špeciálnu dopravu. Základnými požiadavkami sú:

 • Pre viacpodlažné budovy do 10 poschodí je vzdialenosť od domu na cestu nastavená v rozsahu až 8 m;
 • Pre IZHS objekty, v konštrukcii najmenej 5 m, táto vzdialenosť je nastavená z vyčnievajúcich štruktúr budovy na cestné plátno;
 • Z cestovania alebo uličky do súkromného obytného domu odolať najmenej 3 m.
Prečítajte si viac  Ako urobiť oheň v krajine?

Treba tiež zvážiť všeobecné požiadavky. Napríklad z diaľnice do osídlenia v stave SNT v dizajne, nie menej ako 25 m. Bytové budovy by mali zostať od 50 do 100 m, v závislosti od stavu trasy (federálna alebo miestna hodnota).

Od ploty

Meranie vzdialenosti od ploty alebo hranicu miesta, je potrebné si uvedomiť, že porušenie požiadaviek právnych predpisov v oblasti výstavby povedie nielen na veľké sankcie, ale aj na demontáž neobmedzených objektov. Existujú základné odporúčania.

 • Z ploty do obytnej budovy by malo byť najmenej 3 m. V prítomnosti budov v susedných oblastiach je celková vzdialenosť medzi nimi zvolená na základe súladu so štandardom pre každý objekt.
 • Do kúpeľa, WC alebo septicu najmenej 1 m. Bližšie k umiestneniu výfukového priestoru a olej nie je povolený.
 • Pred budovami ekonomického účelu si stálych arborov stanovili štandard v 1 m.
 • K krytom používaným na údržbu domácich zvierat, SmokeHief, hydinové domy sú odohraní najmenej 1 m.
 • Na stromy a kríky vzdialenosť je určená na základe ich výšky. Nízkoobladené druhy môžu byť umiestnené vo vzdialenosti 1 m od hranici stránky, oplotenie. Katedrálne stromy, trpasličí ovocné plodiny sú umiestnené v 2 m a viac. Vysoké druhy sú vysadené vo vzdialenosti viac ako 3 m.

Kontrola súladu s týmito normami sa vykonáva, keď hranice územia na katastrálnom pláne, ako aj absencia príležitostí na presné dodržiavanie hostí. Samotný plot medzi susednými lokalitami nemôže byť pevná vyššia ako 75 cm. Z boku zákazov ulice nekonajú, plot môže mať pevnú štruktúru. Je nemožné umiestniť výstavbu v blízkosti susedstva – ak sa vyskytnú spory, toto umiestnenie je uznané nezákonným.

Z oplotenia miesta do lesného masívu ustupuje najmenej 15 m. Tento faktor sa berie do úvahy pri vytváraní a distribúcii pôdy. V prítomnosti samostatnej garáže nie je bližšie k 1 m od plotu. Z hranicu z ulice, celková pasáž v stavebníctve domu ustupuje 5 m.

Susedné objekty nemožno umiestniť tak, že odpadová voda z nich spadajú do územia niekoho iného.

V akej vzdialenosti od Bathouse vybudovať dom?

Pomerne často sa stav stavebný proces oneskoruje mnoho rokov. V rovnakej dobe, v zariadeniach, ekonomické budovy sa objavujú ako prvý a neskôr – obytný. V tomto prípade, keď sú dizajn, štandardy požiarnej bezpečnosti, označujúce, v akej vzdialenosti sa môžu navzájom umiestniť v jednej časti. Hodnotenie vývoja, tým väčšia je dôležitosť, bude mať dodržiavanie stanovených požiadaviek. Limity sú inštalované pre IZHS objekty.

 • Z kúpeľa alebo letnej dušu, práčovňa. V prítomnosti takýchto budov je potrebné odolať medzi nimi najmenej 5-8 m, v závislosti na tom, ktoré objekty sú postavené z ktorého materiálu. Tento štandard je relevantný pre objekty s vonkajším odtokom.
Prečítajte si viac  Typy a odrody IRIS

 • Z WC alebo Cesspoolu by sa kompostová jama mala držať vzdialenosť najmenej 10 m od domu. Zároveň je pozorovaná vzdialenosť od 50 m pri zdroji vody na mieste z týchto objektov.

 • Z budov pre domácnosť do rezidenčnej budovy je zvykom odolať rozsahu 15-25 m. Veľa závisí od toho, ako sa horľavé materiály používajú pri zostavovaní objektov na mieste.

 • Z hydinových domov musia COWNERS, aby odolali vzdialenosti najmenej 4 m. V rozpore so sanitárnymi normami môže byť predmetom znižovať podľa výsledkov rozhodnutia súdu. Je zakázané pridať takéto priestory priamo do domu, priviesť ich do plotov, ktoré oddeľujú susedné stránky aj v SNT.

 • Zo skleníka do steny Alebo vyčnievajúce návrhy obytného domu odolať vzdialenosti najmenej 100 cm.

 • Od fajčenia, Mangala, letná kuchyňa, Ďalším potenciálnym zdrojom otvoreného ohňa by mal byť ustupujúci najmenej 3 m od plota, a z bytového domu, aby odolal intervalu 8 m.

Začnite novú výstavbu v oblastiach so stavom ILS, vzhľadom na všetky stanovené požiadavky a normy. Toto nariadenie však možno zmeniť, ak je práca koordinovaná ako obnova alebo rekonštrukcia existujúcej budovy.

Koľko metrov by malo byť doma v ďalšej časti?

Vzdialenosť medzi obytnými budovami v rámci jedného zúčtovania by mala prísne dodržiavať normy. Je dôležité pochopiť, že na 1 plot na území IZHS pozemkov môže byť umiestnený len 1 dom s výškou nie viac ako 3 poschodia. Súvisiace územia s plotom alebo medzi nimi sú postavené podľa pravidiel. Požiarna bezpečnosť vyžaduje zvážiť v tomto prípade pri plánovaní materiálov, z ktorých sú postavené objekty.

 • Medzi drevenými domami. Vzdialenosť medzi nimi sú prezentované najprísnejšie požiadavky. Štandardné odporúčania pre výber vzdialeností sú predpísané na ponechanie najmenej 15 m medzi susednými obytnými budovami z horľavých materiálov.

 • Medzi tehlovými a kamennými budovami s drevenými podlahami. V tomto prípade sa priradená trieda flamnsity predpíše predmety vo vzdialenosti najmenej 8 m od seba a ich strechy by mali byť umiestnené v rôznych smeroch. Podobné požiadavky na vzdialenosť sú stanovené pre kombinované vývojové zariadenia, ak sú budovy postavené z rôznych materiálov.
Prečítajte si viac  MOTOBLOCKS "NEVA": VLASTNOSTI A TYPY

 • Medzi obytnými domami z nehorľavých materiálov. Táto kategória zahŕňa betónové, železobetónové konštrukcie, ako aj kamenné budovy. Medzi týmito objektmi môžete odolať vzdialenosti od 6 m – 3 m od hranicu medzi pozemkami pre každého. Je to vhodné pre majiteľov malej krajiny.

Stojí za to zvážiť, že merania podľa noriem sa vykonávajú z vyčnievajúcich prvkov dizajnu.

To znamená, že pri meraní je potrebné vedené umiestnením balkóna, verandy, terás. V prítomnosti susedných kotlových domov, garážové budovy z ich steny merali tieto vzdialenosti.

Dôležité momenty

   Plánovanie výstavby nového domu, stojí za to zvážiť jednotlivé funkcie a podmienky pre umiestnenie konkrétneho objektu. Najmä sa bude musieť riadiť skutočnosťou, že budova z živej trasy sa nachádza alebo ide do úzkej pasáže alebo na ulici v uzavretom osade. Bude tiež užitočné vedieť o niektorých jemnosti.

   • Na začiatku novej výstavby, súlad vzdialenosti vo svojom iniciátore. Ak sú susedia predtým porušili inštalované sanitárne alebo požiarne normy, všeobecné požiadavky na prírastky z hraniciach budov alebo lokality stále zostávajú v platnosti.
   • Pri budovaní domu na pozemku v susedstve pasty alebo rokliny môžete inštalovať ploty akéhokoľvek typu a výšky, nesledovať príliš prísne platné predpisy. Takáto relaxácia je spojená s nedostatkom susedov.
   • Na mieste obytných budov v susedných lokalitách, môžu navzájom stavať zadnú stranu. Zároveň sa môže konať vzdialenosť nižšia ako 3 m na hranicu.
   • Pri absencii príležitostí na dodržiavanie požiadaviek požiarnej bezpečnosti by sa mali vykonať individuálne výpočty, koordinovať projekt. Napríklad ustúpiť 15 m od domu do domu počas výstavby objektov zo stromu na malej oblasti stránky jednoducho nebude fungovať.
   • Akékoľvek rozšírenia – dôvod na ofset hraníc. Napríklad budovanie garážovej skrinky susediacej s povrchom vonkajších stien bude musieť odpočítavať do susedných budov, vrátane tých, ktoré sa nachádzajú na susednej časti.
   • Pri vykonávaní predbežných výpočtov je dôležité zohľadniť nielen plán stránky. Situácia je známa, keď rozdiel v podlahách objektov viedol k vzniku súdnych sporov. Nadmerné tieňovanie, akékoľvek iné možné tvrdenia lepšie predpokladané vopred.

   Zohľadniť všetky jemnosti v podmienkach neustáleho meniaceho sa právnych predpisov, ktoré nie je možné. Ale ak dodržiavate hlavné odporúčania, budú sa vyhnúť problémom.

   Hodnotiť článok
   ( Zatiaľ žiadne hodnotenia )
   Pridať komentáre

   ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: