Všetko o namontovaný kotol

Vedieť všetko o namontovaných kotloch nie je menej dôležité ako vlastné informácie o organizácii dodávok vody, výstavby kapitálu alebo dizajnu krajiny. Priemyselné inštalácie s vyrovnávacou kapacitou a mnohými ďalšími možnosťami vybavenia môžu byť inštalované v súkromných krajinách. Aby ste neboli sklamaní, musíte starostlivo analyzovať funkcie každého typu technológie a nuansy jeho používania.

Všetko o namontovaný kotol

Zvláštnosť

Inštalácia kotolných miestností v súkromných krajinách – postup, ktorý vyžaduje blízka pozornosť. Nemyslite si, že na tento účel príde akákoľvek vhodná miestnosť. Iba malý tlak kotla môže poskytnúť normálny prívod tepla. Sú umiestnené v pivnici alebo na prvom poschodí. Ale ak je možné prijať samostatnú budovu na vykurovacie zariadenia, je potrebné využiť ho.

Ale čo presne treba vyhnúť, takže toto umiestnenie takýchto objektov podľa obytných zón. Minimálna výška priemyselných kotlových izieb je 3 m. Ich objem nemôže byť menší ako 15 m3. Bezpečnostné pravidlá by sa malo striktne vypnúť otvorenie dverí.

Ďalší skutočný moment – použitie premyslených a starostlivo spracovaných vetrania.

Všetko o namontovaný kotol

Všetko o namontovaný kotol

V prítomnosti priľahlých miestností musia mať aj technické priestory steny požiarnu odolnosť aspoň ¾ hodín. Ak chcete odstrániť dym, použitie rúrok špeciálneho dizajnu. Termálne predmety vysokej triedy je takmer vždy vybavené používaním komplexných zariadení a špeciálnych strojov. V domácom segmente bez toho môžete urobiť, ale dĺžka komunikácie by mala byť stále zvážená vopred.

Zvyčajne sa plánuje vykonávať zemné práce. V mnohých prípadoch sa stacionárne kotly používajú s parnými kotlami a vyrovnávacou kapacitou. Jeho úlohou je dočasná akumulácia nadmerného tepla, a potom používanie týchto rezerv.

Všetko o namontovaný kotol

Všetko o namontovaný kotol

Ak ste dodatočne používali miešaciu jednotku, potom to stačí byť dosť tepelného pufra, teplota v dome nebude ponechať hodnoty poskytnuté návrhom. Bude však potrebné vykonať dôkladný výpočet vo všetkých ukazovateľoch.

Modulárne kotlové domy priemyselného typu zriedka potrebujú pevný základ. Je pravda, že minimálne aspoň príprava nadácie je stále potrebná. Pri výbere typu referenčného dizajnu, typu kotlovej izby a úrovne vznikajúceho zaťaženia.

Pre najväčšiu spoľahlivosť položte jednoduchú železobetónovú dosku. Bez ohľadu na to, v najbližšom štádiu tiež pripraviť základ pre komín.

Všetko o namontovaný kotol

Všetko o namontovaný kotol

Hlavné kroky

Výber kotolne

Často si myslia, že výber modulárnej kotolne môže byť vykonaná s prihliadnutím na kapacitu zariadenia. Vytvára však množstvo chýb, ktoré budú musieť následne ľutovať. Posúdenie podmienok aplikácie by malo zahŕňať znalosť:

 • geografické umiestnenie objektu;

 • priemerná ročná vlhkosť a teplota;

 • Rose Winds;

 • prístupnosť a odôvodnenie používania rôznych typov paliva;

 • Existujúce technologické komunikácie (vrátane všetkých vyššie uvedených, môže len urobiť správnu voľbu vysokoškolského špecialistu).

Všetko o namontovaný kotol

Všetko o namontovaný kotol

Dizajn

Podobne a vypracovanie systému na usporiadanie kotlov, iných zariadení s vlastnými rukami (na rozdiel od vykonávania priamej práce) je takmer nemožné. Kľúčovým krokom v dizajne je výber najvhodnejšieho typu paliva a spôsobov, ako kŕmiť kotly. Projekt bude musieť vystaviť, samozrejme, čerpadlá a potrubia, vetracie systémy a núdzové nástroje. Aj dobrý projekt obsahuje pokyny, ako používať:

 • tepelné výmenníky;

 • Senzory;

 • signalizačné a meracie zariadenia;

 • Uzamykacie výstužné potrubia;

 • Elektrické vstupy;

 • Vodné expanzné nádrže;

 • komíny;

 • systémy núdzového napájania;

 • Základné a evakuačné výstupy.

Všetko o namontovaný kotol

Projekt by mal tiež vykazovať opatrenia na izoláciu hluku. Dokonca aj najlepšie zariadenie kotlov je jednoducho v súlade s fyzickými zákonmi je zdrojom hlasných zvukov. Už pri vypracovaní schém náčrtu sa vyžaduje, aby ukázali usporiadanie systému na dodávku tepla v celej budove (alebo v niekoľkých servisných budovách). Pri výpočte výkonu kotlov určuje určitá rezerva, pretože nie je vždy príde nezvyčajná mrazivitá zima. Stále stojí za to premýšľať o:

 • Servis a denná prevádzka by sa stala ľahko a bez zbytočných problémov;

 • Na najnižšej možnej vzdialenosti sa uskutočnilo zásobovanie vodou a odstránenie energie;

 • použila najvhodnejšiu modernú automatizáciu;

 • Bezpečnostná kontrola bola vykonaná (závery, o ktorých môže urobiť iba expertná komisia).

Všetko o namontovaný kotol

Všetko o namontovaný kotol

Výber miesta

Pred začatím inštalácie, podľa projektu, budete ešte potrebovať správne vybrať vložku. Potrebné informácie nájdete v SNIP 42-01-2002. Okrem toho je potrebné zoznámiť sa s SP 42-101, ako aj s odporúčaniami na špecifický model zariadenia kotla. S výkonom kotla zo 60 na 150 kW sa na neho odstráni samostatná miestnosť. Ak výkon presiahne 150 kW, vyžaduje sa použitie samostatnej budovy.

Je pohodlnejšie vybrať si bod, kde voda a kanalizácia. Ak nie je takáto možnosť, je potrebné navigovať miesta, kde je ľahšie umiestniť zariadenie a pripojiť ho k komunikácii.

DÔLEŽITÉ: Napriek vysokým nákladom a zložitosti, v každom prípade je v rezidenčnom stave praktickejší samostatný kotol. Poskytuje tiež zvýšenú úroveň bezpečnosti. Tento moment je obzvlášť relevantný pri používaní plynového paliva.

Všetko o namontovaný kotol

Všetko o namontovaný kotol

Výcvik

V tomto štádiu:

 • opäť skontrolujte všetok návrh a odhadovú dokumentáciu;

 • Získajte potrebné povolenia;

 • Stretch Technologické komunikácie;

 • Zarovnajte montážnu zónu;

 • ZADARMO z cudzích predmetov a predmetov, ktoré môžu interferovať s normálnou konštrukciou a / alebo následnou prevádzkou modulárnej kotlovej miestnosti;

 • a skontrolovať prístupové cesty;

 • Samostatné miesta, kde bude možné dočasne dať namontované konštrukcie, rôzne demontované zariadenia, stavebný odpad.

Všetko o namontovaný kotol

Nadácia

Tento okamih, keď je usporiadaný vykurovací uzol chaty, by sa nemali ignorovať. OPTIMAL Základní experti zvážili betónové dosky. Keď sú vybrané, zohľadnite požadovanú geometriu a veľkosť. Ako už bolo uvedené, stylingová platforma by mala byť vopred zarovnaná. V niektorých prípadoch vrstva piesku a štrku čerpanej pod základom, a tiež poskytovať drenážne kontúry.

Typická bloková miestnosť modulárneho bloku je umiestnená na betónovej základni podľa rovnakej schémy:

 • Pôda zaspí a tamper (až 0,2 m);

 • drvený kameň (až 0,3 m);

 • nalial betónovú vrstvu 0,25 m;

 • Spev z vyššie uvedeného asfaltového betónu (pásik 0,1 m).

Všetko o namontovaný kotol

Všetko o namontovaný kotol

Inštalácia

Pri zabezpečovaní kotolného domu v súkromnom dome nemôžete zabudnúť na čerpacie systémy rýchlej inštalácie. Použitie takýchto zariadení je uľahčené skutočnosťou, že v továrni sa vykonáva nielen ich zhromaždenie, ale aj krimpovanie. Nakoniec, takéto výrobky vyzerajú esteticky ako spotrebitelia vybraní ľubovoľne. Vo veľkých budovách, najmä viacpodlažných, prefabrikovaných teplotách, môžu byť namontované aj na streche. Samozrejme, že je to povolené len za podmienok dôkladného výpočtu zaťaženia na ložiskových konštrukciách a nepriamo a na základoch.

Samostatná téma – organizácia a práca čerpania v tepelnom bode. Vedené predovšetkým ohľadom na trojnásobnú výmenu celého objemu vzduchu v interiéri v jednej hodine.

Ale užívateľ vyhrá len vtedy, ak sa táto výmena vyskytne 4 alebo dokonca 5-krát za hodinu.

Všetko o namontovaný kotol

Všetko o namontovaný kotol

Prebytok štandardných ukazovateľov preto nemožno považovať za niečo nerentabilné, zbytočné výdavky. Ventilačné kanály sú potrebné na starostlivo tesnenie, najmenší únik vypúšťacích plynov je neprijateľný.

Vo veľkých, vážnych kotloch je potrebné zabezpečiť nútenú výmenu vzduchu. Najčastejšie sa na tento účel používajú fanúšikovia kanálov. DÔLEŽITÉ: Pri vyhodnocovaní výkonu ventilačného okruhu nechajte zásoby 30 – 40%. Potom žiadne prekvapenia a „blokovacie vetry“ nezasahujú do normálnej prevádzky. Okrem toho, rýchla spoľahlivosť pomáha vybaviť fanúšikov odlev a prítoky; Úspora na tomto najčastejšie „listy boky“.

Úprava

Ale aj keď je všetko navrhnuté a inštalované, ako by to malo, neznamená, že sú vyriešené všetky možné problémy. Uvedenie do prevádzky sú navrhnuté:

 • Vyhodnoťte účinnosť jednotlivých modulov a zariadení;

 • Nastavte systém ako celok;

 • dosiahnuť zvýšenú produktivitu;

 • Zabezpečiť úspory zdrojov.

Všetko o namontovaný kotol

Všetko o namontovaný kotol

Trvanie takýchto diel je 2 – 14 dní. Kľúčové tu má produktivitu kotlovej izby a súbor vybavenia v nej.

Kontrola sa vykonáva v sérii vo všetkých uzloch. Začnite s testovaním vystrašené, a potom postupne zvyšovať všetky hydraulické a tepelné zaťaženie na pravidelnú úroveň. Zároveň skontrolujte dostupnosť a primeranosť prevádzky regulačnej automatizácie, bezpečnostných systémov, alarmov, manuálnych riadiacich systémov.

Komplexné uvedenie do prevádzky zahŕňa:

 • Štúdium zásobovacích vedení paliva, termálne mechanické systémy, KIPIA;

 • Kontrola systému úpravy vody a efektívnosť jeho práce;

 • Nastavenie pôsobenia zariadenia pre všetky možné režimy;

 • výstup na požadované vlastnosti vetrania, prívodu vody a kanalizácie;

 • Vytvorenie potrebných dokumentárnych a usmerňovacích materiálov na prácu v dome kotla.

Všetko o namontovaný kotol

Všetko o namontovaný kotol

Ak sa objavujú aj malé chyby, po odstránení problému sa celé uvedenie do prevádzky opakuje od nuly. Normálnym výsledkom tejto práce je presvedčené fungovanie celého systému a jeho zložiek najmenej 72 hodín. Zároveň je nastavená menovitá záťaž a chladivo a palivo musia spĺňať požiadavky na návrh.

Na konci, inšpekcia a testovanie inšpektora Rostechnadzoru. Podľa výsledkov inšpekcie tvoria kontrolný akt a na základe svojho základného povolenia na prijatie. Okrem toho, podľa výsledkov komplexného testovania, pri hodnotení zaťažení, predstavujú režimovú kartu, kde hovoria:

 • Kľúčové ukazovatele výkonnosti;

 • Základné regulačné parametre;

 • Kontrolné ukazovatele;

 • Účinnosť;

 • Špecifické palivo.

Všetko o namontovaný kotol

Odporúčania

Normálne nainštalujte modulárna kotolňa nepretržite viac ako 3 až 4 dni. Ale na dosiahnutie tohto cieľa nezabudnite vykonať predbežné preskúmanie stránky. Preto dôverné firmy, ktoré neposielajú inžinierov a expertov okamžite, nemali by. Prax ukazuje, že len výrazne zvyšuje načasovanie práce a je nedostatočne odráža na kvalitu dodávky tepla. Najjednoduchší spôsob, ako namontovať vykurovacie zariadenie na zemný plyn.

A tu Použitie skvapalneného plynu, nehovoriac o uhlí, palivové drevo alebo naftové palivo, si vyžaduje skladovú organizáciu. Okrem toho bude musieť umiestniť odpadový odpad paliva. Aby sa zabránilo chybám pri uvedení do prevádzky, mali by sa viesť nielen ich metódy zariadenia na plynové zariadenia, ale aj normy prevádzky tepelných zariadení všeobecne.

Len špecialisti, ktorí absolvovali certifikáciu, môžu mať možnosť pracovať v súlade s RD 03-19-2007.

Všetko o namontovaný kotol

Všetko o namontovaný kotol

Tu sú niektoré ďalšie tipy:

 • Ak je to možné, prispôsobte typické projekty ich potrebám;

 • Použite iba preukázané uzatváracie ventily z známych výrobcov;

 • spĺňať normy odľahlosti z iných budov;

 • Premýšľajte o funkciách napájacích káblov.

Všetko o namontovaný kotol

Na montáži kotlovej miestnosti sa hovorí v nasledujúcom videu.

Hodnotiť článok
( Zatiaľ žiadne hodnotenie )
Zdieľať s priateľmi
Vybudova.info - výstavba a opravy, dacha pozemok, byt a vidiecky dom, užitočné tipy a fotografie
Pridať komentár