Top 10 imunomodulátorov pre deti

*Prehľad toho najlepšieho podľa redakcie. Výberové kritériá. Tento materiál je subjektívny, nepredstavuje reklamu a nie je určený ako návod na nákup. Pred nákupom sa opýtajte odborníka.

Celoživotné zdravie do veľkej miery závisí od toho, ako sa imunita vyvíja v detstve. Samozrejme, stav fyzického zdravia nie je možný bez normálneho fungovania nielen imunitného systému, ale aj nervového, tráviaceho, endokrinného a iných systémov. Ale len imunitný systém je zodpovedný za to, že človek, ktorý je v podstate kusom mäsa a potravou pre tisíce mikroorganizmov a prvokov, sa nestane ich korisťou, ale zachová si život a zdravie na dlhé roky.

Ale aj u zdravých osôb môžu nepriaznivé faktory prostredia, choroby spôsobiť významné poruchy imunity, čo je dôležité najmä vtedy, ak mali poruchy imunitného systému v detstve. Lekári sa najčastejšie zaoberajú stavmi imunitnej nedostatočnosti, ktoré sa dajú zvrátiť, pretože sú prechodné. Poruchy imunitného systému však môžu byť získané aj vrodené, t. j. primárne imunodeficiencie. Na rozdiel od sekundárnych imunodeficiencií alebo získaných imunodeficiencií je pravdepodobnejšie, že primárne imunodeficiencie budú závažné a dlhodobé. Získaná imunodeficiencia by sa nemala zamieňať s AIDS alebo infekciou HIV. AIDS alebo infekcia HIV je len jednou z mnohých príčin sekundárnych porúch imunity, ktoré sa môžu vyskytnúť u dospelých aj u detí.

O primárnych imunodeficienciách

V našom prehľade liekov nie je možné ignorovať túto dôležitú kapitolu. Ak sa u dieťaťa diagnostikuje primárna imunodeficiencia, mnohé imunomodulátory sú neúčinné a sú potrebné iné liečebné metódy – podávanie imunoglobulínov, používanie imunosupresív, dokonca transplantácia kostnej drene, presnejšie progenitorových buniek určitých hemopoetických línií. Aké sú najčastejšie typy primárnych imunodeficiencií, ktoré pozná súčasná veda??

V skutočnosti nejde v žiadnom prípade o zriedkavú patológiu: približne jedno z 500 detí, teda 2 z 1 000, má nejaký druh geneticky vrodenej imunodeficiencie. V tejto skupine je viac ako 300 rôznych ochorení a imunológovia počítajú deväť tried imunodeficiencií.

Zo všetkých týchto patologických stavov je najznámejší DiGeorgeyho syndróm, pri ktorom dochádza k vrodenému nedostatočnému vývoju týmusu alebo týmusovej žľazy. U detí je to jeden z hlavných imunitných orgánov, v ktorom dozrievajú lymfocyty.

Existujú aj iné primárne imunodeficiencie, ako napríklad Duncanov syndróm, pri ktorom sú deti precitlivené na vírus Epstein-Barrovej. Takéto deti majú zlý prípad infekčnej mononukleózy s dlhou následnou horúčkou.

Pri Brutonovom syndróme chýbajú všetky protilátky alebo imunoglobulíny bez výnimky. Ochorenie je viazané na pohlavie, konkrétne na chromozóm X. Časté a opakujúce sa infekcie sú znakom tohto syndrómu. Na druhej strane sa môžu vyskytnúť dedičné syndrómy so samostatne zvýšenými hladinami určitých protilátok – napríklad imunoglobulínov triedy M, E alebo G.

Môže sa vyskytnúť tzv. neskorý štart imunity, keď sa aktívna syntéza protilátok v tele dieťaťa oneskorí a začne niekedy po 6. mesiaci života.

Je dôležité si uvedomiť, že napriek vrodenej povahe porúch imunity pri primárnej imunodeficiencii sa jej prvé príznaky môžu objaviť v období dospievania, adolescencie a dokonca aj po 20. roku života. Najťažšie formy zriedkavo umožňujú dieťaťu prežiť do veku dvoch rokov.

Varovné príznaky primárnej imunodeficiencie

Existuje niekoľko pravdepodobných príznakov primárnych imunodeficiencií, ktoré môžu rodičia ľahko rozpoznať. Ak:

 1. v rodine došlo k neprimerane vysokému počtu predčasných úmrtí na akékoľvek infekcie alebo sa v minulosti vyskytla primárna imunodeficiencia u členov rodiny;

 2. Dieťa sa neustále „potýka“ so záchvatmi zápalu stredného ucha a má viac ako 8 epizód za rok;

 3. dieťa má závažný priebeh zápalu čeľustných dutín, frontitídy alebo akéhokoľvek iného zápalu dutín (dvakrát ročne alebo častejšie);

 4. dieťa má dve alebo viac pneumónií za rok;
 5. Antibiotická liečba predpísaná na akúkoľvek infekciu u dieťaťa nebude účinná dlhšie ako dva mesiace (ak sa podáva správne)

 6. Dieťa má neustále komplikácie z bežného očkovania podľa očkovacieho kalendára alebo má akékoľvek vedľajšie účinky, pokiaľ komplikácie a „vedľajšie účinky“ vznikajú z vakcín vyrobených zo živých, oslabených zárodkov, ako je BCG;

 7. Od začiatku života má dieťa tráviace problémy: regurgitácia, nadúvanie, nadmerné plynatosť alebo zadržiavanie plynu, reakcia na jedlo, ktoré konzumuje dojčiaca matka alebo neznášanlivosť na umelú výživu, neskôr veľké problémy s príkrmami, výskyt diatézy;

 8. Existujú rôzne hnisavé lézie mäkkých tkanív, vriedky alebo abscesy, ktoré si vyžadujú pomoc chirurga;

 9. dieťa malo počas života dve alebo viac závažných hnisavých infekcií, napr. sepsu, hnisavú meningitídu, osteomyelitídu atď;

 10. dieťa staršie ako jeden rok má kandidózu nielen slizníc, ako sú ústa a genitálie, ale aj kandidóznu infekciu kože;

 11. existujú infekcie spôsobené oportúnnymi alebo atypickými patogénmi, ktoré sa u normálnych detí nevyskytujú. Patrí medzi ne pneumocystis carinii pneumonia, rôzne plesňové infekcie vnútorných orgánov alebo systémové mykózy a podobne.

Rané detstvo možno považovať za najzraniteľnejšie, pretože práve v tomto období sa vyskytuje najviac príčin sekundárnych imunodeficiencií. Ak sa teda dieťa práve narodilo alebo je predčasne narodené, jeho imunitný systém funguje nedokonale, je nezrelý, tvorba bunkovej aj humorálnej imunity je ešte neúplná, schopnosť správnej, tzv. diferencovanej syntézy protilátok rôznych typov je výrazne znížená. To všetko sa prejavuje zvýšenou náchylnosťou na rôzne infekčné choroby. Aké sú zvláštnosti imunitného systému dieťaťa?? Čomu by mali rodičia aj lekári venovať pozornosť?

Niečo o detskej imunite

Prvé „ozveny“ začínajúcej sa imunity možno nájsť už vo 4. týždni vývoja, keď sa embryo ešte ani nenazýva plodom. Keď sa dieťa narodí, môže už reagovať viac či menej primitívnou imunitnou reakciou na rôzne vplyvy prostredia. Jeden mesiac po narodení dieťa plne využíva materskú imunitu, ktorú získalo v tele matky.

Materské protilátky sa podávajú zdravému nenarodenému dieťaťu v treťom trimestri tehotenstva a chránia ho. Ale ak je dieťa predčasne narodené, potom je táto ochrana materskými protilátkami veľmi slabá, chýbajú, a preto sú predčasne narodené deti často choré na rôzne infekcie.

Bunková imunita, reprezentovaná fagocytózou, sa u novorodencov, aj keď sú zdraví, tiež líši od dospelých. Nemusia dokončiť fagocytózu (neúplná fagocytóza), ich migrácia fagocytov je nízka, imunitné lepenie alebo chemotaxia je stále slabá a mnohé imunitné systémy, ako napríklad komplementový systém, sú slabo vyvinuté.

Sekundárne imunodeficiencie v prvom roku života sa okrem nedonosenosti najčastejšie vyskytujú v dôsledku

 1. Intrauterinná hypoxia plodu;
 2. prítomnosť vnútromaternicových infekcií, ako je mononukleóza, chrípka, herpes, chlamýdie alebo mykoplazmóza u matky, nehovoriac o syfilise alebo tuberkulóze;

 3. Perinatálne poškodenie centrálneho nervového systému alebo pôrodná trauma;
 4. DETSKÁ MOZGOVÁ OBRNA;

 5. výskyt Rh konfliktu v tehotenstve a hemolytickej choroby u novorodenca.

Čo sa stane po šiestich mesiacoch? Materské protilátky postupne miznú z tela dieťaťa a tzv. pasívna imunita je oslabená, ale aktívna, vlastná, získaná imunita ešte nie je „správne“ vytvorená. V tomto období majú deti v krvi veľa lymfocytov, ale nie dostatočnú aktivitu. Hladiny imunoglobulínov v sére malých detí sú nízke, nepresahujú 60 % normy, vypočítanej na základe imunoglobulínovej triedy G.

Detský organizmus začína plne syntetizovať sekrečný imunoglobulín triedy A až po treťom mesiaci života. Preto sú dojčatá náchylné na infekcie a majú nepravidelné alergické reakcie na potraviny a kontaktné alergény. U detí vo veku od 1 do 3 rokov imunitný systém prechádza zo syntézy imunoglobulínov triedy M na imunoglobulín G, ktorý zohráva hlavnú úlohu v dlhodobej ochrane pred infekciami počas celého života. Bábätká sú náchylné na prechladnutie a akútne vírusové infekcie dýchacích ciest, ale dvojročné dieťa už má približne 80 % imunoglobulínov M a G a približne 40 % imunoglobulínu A dospelých.

Vo veku piatich rokov a neskôr sú už deti čiastočne očkované a majú skúsenosti s imunitným systémom proti rôznym vírusovým ochoreniam, čo všetko zvyšuje aktivitu imunity. Práve v tomto období môže byť imunitný systém ohrozený zbytočnými antibiotikami, hromadnými liekmi a oneskoreným nadobudnutím zrelého imunitného systému. Napriek tomu dochádza k jeho dozrievaniu. Absolútny a relatívny počet lymfocytov klesá a približuje sa k norme dospelého človeka, hladina protilátok v sére sa postupne zvyšuje, ale sekrétny imunoglobulín A je stále fyziologicky nízky.

To znamená, že sliznice sú slabo chránené, takže sú veľmi náchylné na infekcie spôsobené sliznicami, ako sú adenovírusy. To vysvetľuje skutočnosť, že bežné prechladnutia a akútne infekcie dýchacích ciest sa aj u zdravých detí môžu vyskytnúť až 8 alebo dokonca 10-krát ročne. Časté akútne respiračné infekcie by sa preto nemali považovať za definitívny dôkaz nízkej imunity. Môže to byť spôsobené fyziologickým nedostatkom imunoglobulínov triedy A.

V tomto prípade je preto potrebné povinné vyšetrenie, aby sa skutočne preukázala sekundárna imunodeficiencia, a časté respiračné infekcie nie sú indikáciou na nekontrolovanú samoliečbu imunomodulátormi. Na druhej strane to môže ohroziť už aj tak nedokonalý imunitný systém.

A napokon, vo vyššom školskom veku sa k dozrievaniu imunitného systému pridáva výrazná hormonálna prestavba. To znamená, že expresia pohlavných hormónov môže viesť k potlačeniu bunkovej imunity, najmä v spojení s nezdravými návykmi, na ktorých sa dospievajúci môžu v tomto období stať závislými. Defekty imunity získané v mladosti, rôzne sekundárne imunodeficiencie, vedú k tomu, že rôzne ochorenia v dospelosti budú mať ťažší priebeh a prognóza nebude úplne priaznivá. Preto je mimoriadne dôležité včas diagnostikovať sekundárnu imunodeficienciu v detstve a nenechať ju rozvinúť. Aké príznaky môžu naznačovať rozvoj sekundárnej imunodeficiencie u detí?

Ako mať podozrenie na sekundárnu imunodeficienciu u dieťaťa?

Vyššie sme uviedli, že ojedinelé, časté akútne infekcie dýchacích ciest bez iných príznakov nie sú skutočným ukazovateľom skutočne narušeného imunitného systému. Aké sú príznaky, ktoré by mohli lekárovi naznačovať, že dieťa má sekundárnu imunodeficienciu? Je to tak:

 1. Žiadna primárna (geneticky dokázaná) imunodeficiencia;
 2. Šírenie a časté opakovanie rôznych lokálnych infekcií, napr. recidivujúca furunkulóza;

 3. Exacerbácia rôznych chronických ochorení, napr. lézie horných a dolných dýchacích ciest alebo urogenitálneho traktu;

 4. Akútne infekcie dýchacích ciest sa vyskytujú často, ale nielen to: zápal stredného ucha, zápal čeľustných dutín, zápal spojiviek a angína sú u dieťaťa tiež veľmi časté;

 5. odolnosť voči prebiehajúcej liečbe akéhokoľvek infekčného zápalového ochorenia;

 6. Častá, nevysvetliteľná subfebrilná horúčka;
 7. Zväčšenie regionálnych lymfatických uzlín.

Na imunograme nemusia byť žiadne skutočne trvalé alebo konzistentné abnormality, čo sťažuje diagnostiku sekundárnej imunodeficiencie. Ak sa však vyskytnú, ide predovšetkým o zníženie sérových protilátok, nízku aktivitu komplementu a fagocytózy, zníženú sekréciu interferónu, nerovnováhu cytokínov a iné poruchy jednotlivých imunitných väzieb.

Veľa závisí aj od očkovania, podávania rôznych sér, imunoglobulínov a iných individuálnych udalostí, ktoré môžu zmeniť fungovanie imunity. Ak sa sekundárna imunodeficiencia skutočne preukáže, jedným z kľúčových bodov jej liečby bude imunostimulačná liečba a používanie imunomodulátorov. Pred predpísaním imunomodulátorov deťom je však dôležité mať jasno v cieľoch a zámeroch používania imunomodulátorov u detí.

Ciele a úlohy imunostimulačnej liečby u detí

Ak sú prítomné vyššie uvedené príznaky, odporúča sa predpísať imunomodulátory. Sú to:

 1. zlepšenie výsledkov bežnej liečby. Napríklad ak ide o chronický opakujúci sa zápal stredného ucha alebo zápal priedušiek u dieťaťa, ktoré je zle liečené bez toho, aby sa snažilo zaťažovať imunitný systém;

 2. predĺžiť trvanie trvalej remisie a viesť k zníženiu frekvencie exacerbácií akéhokoľvek skutočne chronického ochorenia, a tým aj k zníženiu počtu hospitalizácií dieťaťa;

 3. Predchádzajte infekčným chorobám, ak na to existuje skutočný dôvod.

Imunomodulátory sú napríklad indikované na pozadí používania cytostatík alebo imunosupresív, ktoré vážne zhoršujú fungovanie imunitného systému, napríklad proti juvenilnej reumatoidnej artritíde a iným autoimunitným patologickým stavom u detí.

Žijeme však v dvadsiatom prvom storočí a diagnózu sekundárnej imunodeficiencie založenú len na diagnózach, sťažnostiach a príznakoch častých ochorení nemožno stanoviť na základe očí. Áno, zväčšené lymfatické uzliny a subfebrilná horúčka sú pravdepodobnými príznakmi imunodeficiencie. Napriek tomu je jedným z najdôležitejších testov imunogram vášho dieťaťa.

Imunogram u dieťaťa: kľúčové zistenia

Čo ukazuje detský imunogram? Identifikáciou jednotlivých článkov imunitného systému poskytuje lekárovi ucelený pohľad na jeho činnosť, tzv. celkovú imunitnú obranu a stupeň jej napätia.

Imunogram sa môže vykonávať od raného detstva až po dospelosť. Ktoré ukazovatele imunogramu môžu určiť stav imunity dieťaťa? Ako imunológovia a laboratórni technici hodnotia aktivitu bunkových a humorálnych obranných mechanizmov? Najlepším spôsobom na určenie imunity bude rozložený imunogram, ako aj kompletné sekvenovanie genómu. Táto metóda okamžite identifikuje všetky známe dedičné choroby, ako aj rôzne predispozície.

Podrobný imunogram bude obsahovať viac ako 300 ukazovateľov týkajúcich sa fungovania jednotlivých buniek a ich populácií. Pokiaľ ide o ukazovatele humorálnej imunity, ktoré nie sú viazané na bunky, ale nachádzajú sa v krvi, možno ich stanoviť viac ako 100. V drvivej väčšine prípadov je však príliš drahá a zbytočná.

Môžeme ísť opačným smerom, urobiť základný skríningový test a ten môže nejakým spôsobom, hoci dosť hrubo, poskytnúť primárny odhad imunity. V každom prípade jednoduchý imunogram môže vylúčiť imunodeficienciu bez toho, aby ju rozdelil na primárnu a sekundárnu. Aké sú hlavné ukazovatele na imunograme dieťaťa?? Tu sú údaje:

 1. Stanovenie absolútnej hodnoty celkového počtu lymfocytov;

 2. Určenie počtu v ich subpopuláciách. Sú to T-lymfocyty, T-pomocné bunky a cytotoxická skupina lymfocytov;

 3. Hodnotenie pomeru medzi jednotlivými subpopuláciami, ktorý je vyjadrený imunoregulačným indexom (IRI).

Čo sú T-lymfocyty? Ide o tie imunitné bunky v krvi, ktoré sa v detstve vycvičili v týmuse alebo týmusovej žľaze. Pri D-Georgeyho syndróme, vrodenej genetickej poruche týmusu, je primárne postihnutý práve článok týmusu. Týmus funguje u detí do jedenásteho roku života, ale u dospelých atrofuje. T-lymfocyty riadia činnosť B-lymfocytov, a tak v konečnom dôsledku určujú tvorbu určitých protilátok, ktoré viažu buď antigény, alebo sú antitoxické.

 1. Existujú aj pomocné lymfocyty T alebo „pomocníci“. Na ich membránach sa nachádza množstvo špeciálnych receptorov, ktoré sú určené na rozpoznávanie škodlivých antigénov. Aby však T-helper rozpoznal antigén a spustil imunitnú reakciu, potrebuje na to špeciálnych pomocníkov. Výsledkom je, že zdravá imunita je celá kaskáda kontinuálnych, vzájomne prepojených reakcií, ako postupná činnosť v dobre organizovanej skupine.

 2. T-helpery sú schopné generovať cytokíny, napríklad tie, ktoré sú namierené proti malignitám. Existujú aj cytotoxické lymfocyty; rozpoznávajú špecifické miesta pre antigény, ktoré sú často veľké molekuly, a potom útočia na cieľové bunky, na ktorých sa tieto antigény nachádzajú.

 3. Cytotoxické lymfocyty môžu spustiť apoptózu, t. j. programovanú smrť bunky, ktorú považujú za nepriateľskú. Existujú špecifické cytokíny, ktorými cytotoxické lymfocyty alebo zabíjajúce bunky „prikážu“ nepriateľskej bunke zomrieť. A „oklamaná“ bunka zomrie akoby z prirodzených príčin, t. j. v domnení, že je to v dôsledku staroby. Apoptóza je bežným, univerzálnym signálom pre samolikvidáciu buniek a zatiaľ si nenašla svoje miesto v nových metódach boja proti zhubným nádorom a infekciám;

 4. B-lymfocyty, ktoré produkujú protilátky a stávajú sa plazmatickými bunkami;

 5. Hodnotenie prirodzených alebo prirodzených zabíjačských buniek, E-zabíjačských buniek, ktoré tiež patria do skupiny B-lymfocytov;

 6. Kvantifikácia všetkých hlavných tried protilátok, t. j. imunoglobulínov v sére. Ide o imunoglobulíny tried A, E, G, M.

 7. B-lymfocyty sú úplne iné bunky a nedozrievajú a „netvoria sa“ v „hlavnom meste“, ale na periférii, v rôznych lymfatických uzlinách. V dospelosti syntetizujú imunoglobulíny alebo protilátky a na svojich membránach majú aj veľké množstvo receptorov. Ich úlohou je prieskum, pričom pomocou týchto receptorov presne vedia, ktorý nepriateľ je pred nimi a proti ktorým zbraniam je najzraniteľnejší.

Ak sa známy antigén dostane do krvného obehu, naviaže sa na protilátkové receptory na povrchu B-lymfocytov a pod vplyvom výsledného signálu sa B-lymfocyt premení na plazmatickú bunku. Plazmatická bunka je „továrňou na imunoglobulíny“ alebo protilátky. A tieto protilátky budú presne také isté, monoklonálne, ako proreagujúci membránový receptor, ktorý sa hodí k antigénu ako „kľúč k zámku“.

Počet subpopulácií lymfocytov môže byť ešte vyšší. Imunogram tak môže obsahovať napríklad tri typy prirodzených zabíjačských buniek v závislosti od

 1. Či spôsobujú cytolýzu, t. j. ničenie nepriateľských buniek

 2. či produkujú cytokíny;

 3. či vyjadrujú špecifické alfa reťazce atď.

Ide o vysoko špecializované „zabijaky“, ktoré napríklad zachytávajú a ničia telu vlastné atypické rakovinové bunky, ktoré sa práve vytvorili.

 1. Štandardom pre každý imunogram jeStanovenie vzorca rozložených leukocytov, hodnotenie intenzity fagocytózy granulocytmi-neutrofilmi aj makrofágmi alebo monocytmi.Ako stanoviť funkčnú fagocytovú aktivitu v krvnom teste? Do vzorky sa pridávajú špeciálne baktérie, ktoré sú kontrolným nástrojom na zabíjanie, svietia špeciálnymi fluorescenčnými farbivami. Potom sa odhadne percento buniek schopných fagocytózy, ktoré absorbovali a strávili „testovacie“ označené baktérie.

 2. Prítomnosť a charakterizácia cirkulujúcich imunitných komplexov (CIC) v krvi.Imunitné komplexy, presnejšie cirkulujúce imunitné komplexy (CIC), sa tvoria, keď je v krvi nadbytok antigénov aj protilátok. Takéto pevne zlepené „guľôčky“ môžu narušiť prietok krvi v malých cievach, pretože sú nerozpustné, a môžu postihnúť mnohé orgány, napríklad parenchým obličiek. Takto vzniká autoimunitná glomerulonefritída. Mnoho malých ciev v pľúcach, pretože tam dochádza k výmene plynov, ako aj v iných orgánoch a tkanivách.Zvýšený počet imunitných komplexov sa vyskytuje u ľudí s reumatickou patológiou, nazývanou aj autoimunitná patológia. Mnohí poznajú ochorenia, ako je reumatoidná artritída (napr. jej juvenilná forma u detí), systémový lupus erythematosus, systémová sklerodermia a iné pomerne závažné ochorenia. Ak je imunitná odpoveď silná, vysoké hladiny CYC sa môžu vyskytnúť aj pri rôznych infekčných ochoreniach.

 3. Hodnotenie niektorých prvkov komplementového systému, komplexu ochranných proteínov, ktoré sa vždy nachádzajú v krvnej plazme (C3, C4).

Opísali sme len najdôležitejšie časti viac-menej úplného imunogramu. Možno hodnotiť špeciálne imunosupresorové bunky, aktívne T-lymfocyty atď.

Je zrejmé, že pre skúseného imunológa môže imunogram, ktorý je čo najpodrobnejší a najpodrobnejší, odhaliť rôzne jemnosti imunitných odchýlok od normy. V každom prípade by sa imunogram nemal hodnotiť samostatne, bez vyšetrenia a vypočutia dieťaťa a jeho rodičov, rovnako ako by sa sekundárne alebo primárne imunodeficiencie nemali hodnotiť bez testovania, ale len na základe vyššie uvedených varovných príznakov. Predpis imunomodulátorov (podobne ako imunosupresív) musí byť odôvodnený.

Teraz môžeme prejsť k prehľadu imunostimulátorov, ktoré sa používajú nielen u detí, ale aj u dospelých.

Prehľad imunomodulátorov pre deti

Teraz k prehľadu imunomodulátorov. Samozrejme, nepoužívajú sa len v pediatrickej praxi, ale aj u dospelých. Všetky imunomodulátory by sa mali používať na prísne indikácie. Je neprijateľné predpísať zdravému dieťaťu akýkoľvek imunomodulátor len z dôvodu prevencie. Imunomodulátory „posúvajú“ niektoré časti imunitného systému, viac ho zaťažujú a zvyšujú jeho činnosť. Ak sa v tele nachádza zárodok chronickej infekcie, je opodstatnené. Ak je však detský organizmus zdravý, umelé zaťažovanie imunitného systému je ako prudké stlačenie plynového pedála v aute bez uvoľnenia parkovacej brzdy: nepohne sa a opotrebovanie súčiastok (alebo imunitného systému) bude zjavné.

Nižšie budú predstavené rôzne lieky zo skupiny imunomodulátorov. Pre každý liek je tu rozpätie cien relevantné pre lekárne všetkých foriem vlastníctva v Ruskej federácii na začiatku roka 2021. Názvy a opisy rôznych imunomodulátorov pre deti v tomto materiáli nie sú určené ako reklama alebo výzva na nákup, ale vychádzajú z oficiálnych protokolov a národných a medzinárodných klinických usmernení pre liečbu sekundárnych imunodeficiencií u detí.

Pediatri a imunológovia používajú tri skupiny imunomodulátorov pre deti, ktoré sú rozdelené podľa mechanizmu účinku a ich štruktúry. Ide o exogénne imunomodulátory, ktoré pochádzajú z akýchkoľvek živých organizmov, endogénne, ktoré sa nachádzajú v ľudskom tele, a syntetické, ktoré sú umelo vytvorené so známymi vlastnosťami. Najúčinnejší a najpopulárnejší zástupcovia, ktorí sa používajú v ambulantnej praxi vo forme tabliet, sa nachádzajú medzi exogénnymi imunomodulátormi.

NomináciaUmiestnenieNázovCena
Exogénne látky1Broncho-Munal475 €
2Immudon274 €
3IRS-19417 €
4Broncho-Vaxom507 €
Endogénne imunomodulátory pre deti1T-aktivín704 €
2Timogen366 €
Cytokíny pre deti1Viferon (masť, gél, čapíky)177 €
2Neupogen2950 €
3Ronkoleukín (IL-2)3500 €
4Polioxidónium738 €

Exogénne látky

Exogénne imunomodulátory možno opísať ako bakteriálne analógy alebo určité extrakty z bakteriálnych kultúr, purifikované a zbavené vlastností živých buniek, t. j. bez potenciálu patogenity, virulencie a reprodukcie. Môže ísť o zničené bunky alebo ich jednotlivé zložky. Preto majú glykozaminoglykány bakteriálnych stien, určité mikrobiálne antigény, na ktoré sa vytvára imunitná odpoveď, imunitné vlastnosti.

Tieto imunomodulátory sa používajú najčastejšie vtedy, keď je imunitný systém dieťaťa narušený skôr bunkovo ako humorálne – to znamená, že sú postihnuté skôr T-lymfocyty, makrofágy alebo monocyty ako protilátky. Klinicky sú tieto lieky indikované pri hnisavých zápalových procesoch u detí. Tieto imunomodulátory stimulujú leukocytárne a fagocytárne reakcie, dokončia fagocytózu, podporujú fagocytárne trávenie prehltnutých baktérií, zvyšujú produkciu cytokínov, ktoré bojujú proti zápalu atď. Medzi najčastejšie predpisované imunomodulátory pre deti patria Broncho-Munal, Imudon, IRS-19 a Broncho-Vaxom.

Jednou z vlastností exogénnych imunomodulátorov je, že sa môžu používať aj profylakticky. Odporúčali sme nepoužívať imunomodulátory na profylaxiu, ale to sa týka len tých, ktoré sa podávajú parenterálne, ako injekcie, a interleukínov, parenterálnych interferónov alebo stimulátorov rastu leukocytov. Tie isté imunomodulátory, ktoré obsahujú bakteriálne fragmenty, sa môžu použiť aj na profylaxiu, pretože s baktériami sa stretávame počas celého života.

Broncho-Munal

Hodnotenie: 4.9

BRONHO-MUNAL

Prvý imunomodulátor, Broncho-Munal, vyrába spoločnosť Sandoz, divízia spoločnosti Novartis, a 10 kapsúl po 7 mg stojí od 460 do 550 EUR. Každá kapsula Broncho-Munal obsahuje sterilný, sušený bakteriálny lyzát, teda lyzované, zničené baktérie. Ide o mikróby, ktoré najčastejšie spôsobujú rôzne hnisavé ochorenia horných a dolných dýchacích ciest: Streptococcus, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, dva typy Klebsiella a niekoľko ďalších mikróbov. Broncho-Munal – imunitný stimulátor pre procesy v dýchacích cestách.

Mechanizmus aktivácie imunitného systému v prieduškách je nasledovný. Po perorálnom podaní tento lyzát aktivuje špeciálne bunky v lymfatických folikuloch gastrointestinálneho traktu, stimuluje b-lymfocyty a vytvára sa špecifická imunita. Potom sa protilátky proti týmto mikroorganizmom transportujú do krvi a sekrečný imunoglobulín A sa transportuje do bronchiálnej sliznice. Pri perorálnom užívaní tak pomáha zvyšovať imunitnú odpoveď v prieduškách.

Broncho-Munal tiež stimuluje biele krvinky, čo zlepšuje obranu organizmu proti bakteriálnym a vírusovým infekciám. Pravidelné užívanie Broncho-Munalu skracuje dobu liečby bronchitídy a zápalu pľúc, znižuje pravdepodobnosť exacerbácií a zvyšuje odolnosť organizmu. Imunomodulátor by sa mal užívať ako súčasť komplexnej liečby od šiestich mesiacov veku v dávke 3,5 mg ráno 30 minút pred jedlom a od 12 rokov veku – jedna kapsula 7 mg. Priebeh – až do vymiznutia príznakov ochorenia, nie však menej ako 10 dní.

Výhody a nevýhody

Broncho-Munal je kontraindikovaný u tehotných a dojčiacich žien, detí mladších ako šesť mesiacov. Zvyčajne sa dobre znáša, ale existujú niektoré vedľajšie účinky. Najčastejšie sa vyskytujú hnačka a bolesť žalúdka, kašeľ a alergická vyrážka. Ak sa tak stane, mali by ste ho prestať užívať a vyhľadať lekára. Výrobok má dobrú európsku kvalitu. Cena lieku je prijateľná, pretože za 500 rbl. Minimálna liečba je skutočne zakúpená, pretože balenie obsahuje 10 kapsúl.

U nás sa stal veľmi populárnym od roku 2015, keď bol preradený medzi voľnopredajné lieky. To umožnilo Rusom používať kvalitné švajčiarske výrobky bez lekárskeho predpisu. Pozri odkaz.

Imudon

Hodnotenie: 4.9

Imudon

Imudon je tableta, ktorá sa dá občerstviť a ktorú vyrába spoločnosť Solvay Pharmaceuticals, Francúzsko. Tabletky sú lacné; balenie 24 kusov nestojí viac ako 350 Euro. Tento imunostimulátor pre deti je tiež lyzátom mikroorganizmov, ale obsahuje oveľa dlhší zoznam. Sú to nielen streptokoky, stafylokoky a Klebsiella, ale aj enterokoky, korynebaktérie a fusobaktérie, candida albicans. Tieto pilulky obsahujú aj zložky laktobacilov, ktoré sú patogénne a spôsobujú najčastejšie zápalové procesy v ústach a hrdle.

Už samotná forma vstrebateľných tabliet naznačuje, že Imudon by mali užívať deti na zlepšenie lokálnej imunity pri zubných ochoreniach, pri ORL infekciách postihujúcich ústnu dutinu. Tablety aktivujú fagocytózu, zvyšujú bunkovú imunitu a napätie imunoglobulínu A v slizniciach ústnej dutiny a zvyšujú produkciu lyzozýmu. Imudon je predpísaný na rôzne stomatitídy, gingivitídy, závažnú orálnu dysbakteriózu a halitózu, teda zápach z úst. Imudon je indikovaný pri chronickom zápale mandlí a bolesti hrdla, pri predoperačnej príprave na tonzilektómiu a po operácii a v ďalších podobných situáciách. U dospelých sa môže použiť v spojení s obdobím nasadzovania zubnej náhrady.

Imunomodulátor sa má podávať deťom od 3 do 14 rokov – 6 tabliet denne, prehĺtaním, v intervale 2 hodín, počas 10 dní pri akútnych ochoreniach. Dospievajúci a dospelí nad 14 rokov – 8 tabliet denne.

Výhody a nevýhody

Imudonom sa nedá predávkovať, bez ohľadu na to, koľko ho užijete. Príznaky v podobe nevoľnosti, bolesti brucha, vyrážky a žihľavky sú zriedkavé. Imudon môže byť predpísaný ako súčasť komplexnej liečby spolu s inými tabletkami a injekciami. Možno z kontraindikácií treba zvážiť dieťa mladšie ako 3 roky, pretože deti nemusia byť schopné správne prehltnúť tabletu, ale aj im možno podať tabletu rozdrvenú na prášok, po troškách. Cena lieku je veľmi nízka a jedinou nevýhodou je potreba dospelých kontrolovať proces prehĺtania tablety pre deti od 3 do 6 rokov, aby sa neudusili.

Immudon sa v pediatrickej praxi osvedčil ako vynikajúci imunomodulátor, pozri príslušný článok od Erdes C. ., doktor medicíny, profesor Katedry detských chorôb Prvej Sečenovovej moskovskej štátnej lekárskej univerzity.

IRS-19

Hodnotenie: 4.9

IRS-19

Irs-19 nie je tableta, ale nosový sprej. Samotná forma podávania ukazuje, že tento imunostimulátor má posilniť imunitu v slizniciach dýchacích ciest a nosohltanu, a to. Tento sprej obsahuje lyzáty baktérií – streptokokov, ale tentoraz len rôznych sérotypov Streptococcus pneumoniae, ako aj Haemophilus influenzae bacillus. Okrem toho je sprej obohatený o lyzát Neisseria, Klebsiella, Enterococcus a iných mikroorganizmov. Sprej je číry, bezfarebný alebo mierne žltkastý a IRS-19 je jemne voňavý.

Liek má schopnosť zvyšovať špecifickú a nešpecifickú imunitu u detí. Po postriekaní sa rýchlo rozbehne lokálna imunitná odpoveď, začne sa produkovať sekrečný imunoglobulín triedy A, zvýši sa aktivita makrofágov a fagocytóza a zvýši sa koncentrácia lyzozýmu na sliznici. IRS-19 možno predpísať aj ako profylaktický liek. Napríklad, ak v zimnom období dochádza k epidsituácii akútnych respiračných infekcií a chrípky, ako aj pri liečbe ochorení ORL orgánov a horných dýchacích ciest. Používa sa pri bronchitíde, angíne, rôznych zápalov prínosových dutín a nosohltanu, bronchitíde, laryngitíde a iných infekciách.

Imunomodulátor pre deti a dospelých by sa mal podávať vtisnutím jednej dávky do každej nosovej dierky krátkym stlačením rozprašovača. Môže sa používať od troch mesiacov veku. Ako prevencia – 2 týždne pred očakávanou epidémiou a na liečbu – 1 dávka do každého nosového priechodu. U detí od 3 mesiacov do 3 rokov sa má užívať 1 dávka imunomodulátora dvakrát denne a u dospelých nad 3 roky až 5-krát denne. Tento nosový sprej má objem 20 ml a stojí od 430 do 530 Euro. Vyrába spoločnosť Solvay Pharma z Francúzska.

Výhody a nevýhody

Prípravok je v pohodlnej forme spreja, môže sa podávať deťom prakticky od troch mesiacov, má pozoruhodnú francúzsku kvalitu a môže sa používať profylakticky. Mali by sa však zvážiť kontraindikácie. Je to prítomnosť autoimunitných ochorení a zriedkavých vedľajších účinkov – kožné reakcie a reakcie na nosohltanovej sliznici vo forme svrbenia a alergickej nádchy a na strane dýchacích ciest sa môže zriedkavo vyskytnúť kašeľ. Ak je imunitná odpoveď na začiatku liečby dobre aktivovaná, môže sa bez zjavnej príčiny objaviť aj horúčka do 39 stupňov, čo je však priaznivé, pretože to svedčí o dobrej reakcii imunitného systému. Imunomodulátor neobsahuje patogény, iba ich zvyšky, takže sa nemusíte obávať.

Broncho-Vaxom

Hodnotenie: 4.8

BRONHO-VAXOM

Posledným imunomodulátorom pre deti v tejto skupine je švajčiarsky BronchoVaxom. Aj to je prípravok v kapsulách a balenie 10 kapsúl stojí od 500 do 870 Euro. Čo presne je táto látka? Je to tiež štandardizovaný lyzát bakteriálnych buniek, rôznych baktérií Klebsiella, Haemophilus influenzae, streptokokov, stafylokokov a Moraxella catalis, ktoré sa často podieľajú na zápale dýchacích ciest. Jeho účinok je podobný účinku Broncho-Munalu, kde sa imunitná odpoveď spočiatku vytvára prostredníctvom lymfatických plakov tenkého čreva.

Podobne ako Broncho-Munal, aj tento imunomodulátor preukázateľne znižuje mieru výskytu infekcií v dýchacích cestách, skracuje trvanie bronchitídy, laryngitídy a iných infekcií a zvyšuje odolnosť organizmu voči infekciám. Znižuje sa potreba iných liekov a potreba antibiotík.

Áno, Broncho-Vaxom sa môže predpísať deťom, ale len vo veku nad 12 rokov, podľa oficiálnych pokynov. V niektorých prípadoch pediatri mierne predlžujú tento vek a predpisujú ho deťom od ôsmich rokov, v tomto nie je žiadny zásadný rozdiel. Na účely liečby by sa mala užívať jedna kapsula raz ráno na lačný žalúdok, najmenej 10 dní, alebo kým príznaky nevymiznú. Na prevenciu exacerbácií je možné užívať tento liek, ale len ak ho predpíše lekár.

Výhody a nevýhody

Liek má pozoruhodnú kvalitu, bakteriálny lyzát vyvoláva jasnú imunitnú odpoveď, ale existujú kontraindikácie: je to tehotenstvo a obdobie dojčenia. Ako vidno, v oficiálnom príbalovom letáku sa neuvádza, že je zakázaný pre deti mladšie ako 12 rokov. V zásade ho teda možno predpísať deťom vo veku 8-10 rokov, ak je to potrebné, podľa rozhodnutia lekára.

V niektorých prípadoch sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky, ktoré sú však pri imunogénnych bakteriálnych látkach štandardné, ako napríklad hnačka, bolesti brucha a v niektorých prípadoch kašeľ a alergická vyrážka. Môže sa vyskytnúť aj horúčka ako prejav aktivácie imunitného systému, ale v priebehu niekoľkých dní po užití, a niekedy už na druhý deň, sa teplota vráti na normálne hodnoty. Liek sa môže používať ako nástroj v kombinovanej liečbe, je kompatibilný so všetkými ostatnými liekmi.

Endogénne imunomodulátory pre deti

Endogénne imunomodulátory už nemajú nič spoločné s „vonkajšími agresormi“, mikroorganizmami a ich štrukturálnymi jednotkami. Ide o perorálne podávané vlastné, ľudské peptidy, ktoré sú schopné regulovať imunitu a pochádzajú z tkaniva týmusu alebo týmusovej žľazy alebo kostnej drene. Na stimuláciu imunitného systému sa používajú aj cytokíny.

Najčastejšími indikáciami na predpisovanie imunomodulátorov z tejto skupiny deťom sú narušená populácia T-lymfocytov a ich reakcie, narušená antibodyogenéza, čo vedie k rôznym častým opakujúcim sa infekciám, ktoré sa ťažko liečia bežnými liekmi. Nižšie sú uvedené najštudovanejšie a v pediatrickej praxi najčastejšie predpisované endogénne imunomodulátory z tejto skupiny. Hlavnými účinkami sú zvýšenie fagocytózy, zvýšenie syntézy interleukínu, tumor nekrotizujúceho faktora a ďalších reakcií lymfocytov.

T-aktivín

Hodnotenie: 4.9

T-ACTIVIN

Tie sa už podávajú podkožne a v skutočnosti sú tiež cudzorodou látkou, ale nepatria do prvej skupiny, ale do druhej. Je to výťažok z hovädzieho týmusu. Jeden ml T-activinu obsahuje 100 mg organickej zložky. Prípravok obnovuje počet a pomer T a B lymfocytov, stimuluje regeneračné procesy a zlepšuje fungovanie buniek imunitného systému. Tactivin je indikovaný u dospelých aj detí vo veku od 6 mesiacov do 14 rokov a starších pri rôznych hnisavých, septických a infekčných procesoch, u detí s poruchou funkcie týmusu. Patrí medzi ne choroba z ožiarenia, rôzne nádory alebo odstránenie týmusu. Je indikovaný pri rôznych chronických vírusových infekciách a v ďalších prípadoch podľa rozhodnutia lekára. Deťom sa má podávať denne v dávke 1 až 5 mg v závislosti od ich veku. Deti do jedného roka 1 mg, do 3 rokov 2 mg, do 6 rokov 3 mg a tak ďalej podľa predpisu lekára. Kurz sa opakuje po šiestich mesiacoch. T-Aktivin vyrába ruská spoločnosť Biomed a jedno balenie 5 ampuliek stojí od 600 do 1000 Euro. na 10 ampuliek.

Výhody a nevýhody

Pomerne významnou nevýhodou je nedostatok moderných randomizovaných, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdií a nedostatok skúseností s používaním tohto lieku zahraničnými odborníkmi. Tento imunomodulátor obsahuje biologickú látku, t. j. živočíšny extrakt. Je známe, že na Západe sa s biologickými liekmi zaobchádza pomerne vážne. Treba pripomenúť, že náš obľúbený Actovegin alebo hemoderivát, ktorý sa získava z teľacej krvi, je úplne zakázaný dovážať do Spojených štátov. Moderná medicína sa viac orientuje na vytváranie syntetických zlúčenín a odmieta akékoľvek výťažky z rýb, vtákov, ošípaných a hovädzieho dobytka.

Napriek absencii randomizovaných štúdií však mnohí ruskí imunológovia a pediatri konštatujú výraznú účinnosť preparátov týmusu. Spočíva v znížení frekvencie infekčných ochorení, a ak dieťa ochorie, sú miernejšie. Nevýhodou lieku sú jeho vedľajšie účinky vo forme alergických reakcií a pomerne vysoká cena.

Timogen

Hodnotenie: 4.8

TIMOGEN

Timogen možno považovať za zaujímavý variant endogénneho imunomodulátora pre deti, pretože sa dodáva vo forme nosového dávkovacieho spreja a obsahuje alfa-glutamyl-tryptofán sodný. Je to látka, ktorá reguluje bunkovú aj humorálnu imunitu a zlepšuje nešpecifickú odolnosť organizmu. Liek stimuluje regeneráciu buniek imunitného systému, zvyšuje expresiu receptorov na lymfocytoch. Po aplikácii na nosovú sliznicu sa rýchlo dostáva do krvného obehu, kde sa štiepi enzýmami na tryptofán a kyselinu glutámovú, ktoré ovplyvňujú imunitné bunky.

Imunomodulátor je indikovaný na liečbu akútnych a chronických ochorení horných dýchacích ciest, bakteriálnych aj vírusových. Imunomodulátory sa predpisujú na korekciu imunodeficiencie pri chemoterapii, antibiotikách a rádioterapii, na prevenciu potlačenia krvotvorby a imunity po úrazoch a operáciách. Timogen sa podáva deťom vo veku od jedného do šiestich rokov, 1 dávka na nosovú dierku, jedenkrát denne. Vyrába ho domáce združenie ZAO Cytomed a fľaša 10 ml s pipetou bude v lete 2020 stáť od 300 do 500 Euro.

Výhody a nevýhody

Výhody intranazálneho podávania sú zrejmé: je pohodlné, jednoduché a bezpečné. Z vedľajších účinkov sa zriedkavo vyskytuje alergická nádcha, čo znamená, že okrem precitlivenosti sú dôležitými kontraindikáciami vek do 1 roka, tehotenstvo a dojčenie. Zmierňuje príznaky zápalových a infekčných ochorení, skracuje obdobie choroby a zvyšuje odolnosť organizmu u detí. Nevýhodou je možno pomerne vysoká cena za malý objem fľaštičky a nedostatočná distribúcia v lekárňach.

Cytokíny pre deti

Cytokíny a ich analógy sú akýmsi „ťažkým delostrelectvom“ vo svete imunomodulátorov. Už nie je indikovaný pri jednoduchej bronchitíde alebo maxilárnej sinusitíde. Podávanie cytokínov je výsadou imunológov a predpisujú sa po dôkladnom imunologickom vyšetrení dieťaťa a skutočnej diagnóze sekundárnej imunodeficiencie. Cytokíny indikované pri závažných opakujúcich sa infekciách. Medzi cytokíny patria interleukíny, induktory interferónu, interferóny, rôzne faktory stimulujúce kolónie, faktor nekrotizujúci nádory.

Podľa pôvodu môžu byť interferóny prírodné, získané z prirodzene sa vyskytujúcich ľudských bielych krviniek, ktoré boli stimulované vírusmi. K dispozícii môžu byť aj rekombinantné, geneticky upravené interferóny produkované baktériami. Špeciálne sa do nich vloží plazmidový gén kódujúci syntézu normálneho ľudského interferónu. Takéto rekombinantné interferóny nie sú spojené s ľudským telom a získavajú sa mimo ľudského tela. Preto neexistuje možnosť nákazy alebo prenosu akejkoľvek infekcie od darcu bielych krviniek, čo je teoreticky možné pri prirodzených interferónoch. Pozrime sa na niektoré z najobľúbenejších liekov tejto skupiny, ktoré sa používajú v pediatrickej praxi.

Viferon (masť, gél, čapíky)

Hodnotenie: 4.9

Viferon

Viferon je v Rusku veľmi populárny imunomodulátor, ktorý patrí do skupiny interferónov alfa-2b. Ide o rekombinantný, geneticky upravený interferón, ktorý sa vyrába „ručne“ v bunkách E. coli. Obsahujú špeciálny plazmid schopný kódovať ľudský leukocytový interferónový proteín, ktorý je s ním identický svojím zložením. Viferon má silný imunomodulačný účinok, môže sa predpisovať pacientom s častými respiračnými vírusovými infekciami a používa sa aj u predčasne narodených detí. Pediatri majú Viferon veľmi radi, najmä vo forme rektálnych čapíkov. Napríklad 10 rektálnych čapíkov Viferonu, z ktorých každý obsahuje 150 000 jednotiek, možno v lekárni kúpiť v priemere za 250 Euro. Viferon vyrába spoločnosť Feron ltd.

Viferon je indikovaný v prípadoch podozrenia na infekciu plodu, akútnych respiračných vírusových infekcií a chrípky komplikovanej bakteriálnou pneumóniou. Viferon lieči rôzne infekcie novorodencov a predčasne narodených detí. Patrí sem sepsa, herpes a chlamýdie, CMV infekcia, viscerálna kandidóza, enterovírusová infekcia. Viferon je indikovaný v prípadoch patológie urogenitálneho traktu a chronickej vírusovej hepatitídy u detí a dospelých ako súčasť komplexnej liečby.

Viferon u detí do 7 rokov vrátane novorodencov a predčasne narodených detí sa užíva rektálne s 1 čapíkom 150 000 IU dvakrát denne počas 5 dní. Dávku a frekvenciu podávania u predčasne narodených detí v rôznom gestačnom veku určuje lekár.

Výhody a nevýhody

Účinnosť lieku Viferon sa bohužiaľ nehodnotila v dvojito zaslepených, randomizovaných, placebom kontrolovaných medzinárodných štúdiách. Ukázalo sa, že interferóny účinkujú len vo veľmi vysokých koncentráciách a počas dlhšieho časového obdobia. Preto môže endogénny interferón bojovať proti infekciám. To je jednoznačná nevýhoda lieku. Možno to považovať aj za koniec zlých správ, pretože vedľajšie účinky sú veľmi zriedkavé, vyskytujú sa vo forme kožných vyrážok a svrbenia a liek je povolený na používanie od 14. týždňa tehotenstva a môže sa používať počas dojčenia a od útleho veku. Liek sa predáva všade a je lacný.

Neupogén

Hodnotenie: 4.9

Neupogen

Neupogén alebo filgrastim je liek, ktorý sa používa nielen v pediatrickej praxi, ale aj u mnohých dospelých pacientov s inhibovanou leukocytárnou hematopoézou. Je to spôsobené akýmikoľvek defektmi kostnej drene vyvolanými chemoterapiou a rádioterapiou. Neupogén veľmi rýchlo a dobre zvyšuje počet bielych krviniek, ktoré fungujú nielen normálne, ale aj so zvýšenou aktivitou.

Používa sa u dospelých a detí v prípade dokázanej neutropénie spôsobenej imunosupresívnou alebo cytotoxickou chemoterapiou, napr. pri zhubných nádoroch. Liek je indikovaný u detí s ťažkou vrodenou neutropéniou, keď je počet neutrofilov nižší ako 0,5*109/. Liek sa podáva buď subkutánne, alebo ako krátka intravenózna infúzia podľa rôznych režimov. Nebudeme sa nimi zaoberať, pretože tak v prípade chemoterapie, ako aj v prípade transplantácie kostnej drene, a tiež v prípade závažnej chronickej neutropénie a neutropénie na pozadí infekcie HIV sú potrebné rôzne režimy. Tento liek je možné zakúpiť v jednej injekčnej tube za cenu 2 850 Euro, vyrobený v Európe.

Výhody a nevýhody

Neupogén samozrejme veľmi rýchlo zvyšuje počet funkčne aktívnych bielych krviniek a takmer vo všetkých prípadoch, ak je predpísaný správne a podľa pokynov, núti červenú kostnú dreň pracovať. To je jeho najväčšia zásluha. Je potrebné spomenúť, že Neupogen zachraňuje deti a dospelých pred smrťou. Samozrejme, ako každý závažný liek, aj Neupogén a jeho analógy môžu mať vedľajšie účinky. Hlavnými z nich sú bolesť na hrudníku, nevoľnosť, kašeľ a kožná vyrážka, bolesť hlavy a zvýšená aktivita pečeňových enzýmov. Liek je však kontraindikovaný pri Kostmanovom syndróme alebo pri ťažkej vrodenej neutropénii. Nemôže sa podávať súčasne s rádioterapiou a chemoterapiou, ale len po jednotlivých kurzoch. Dôležité je, že používanie tohto lieku musí byť pod dohľadom onkológa alebo hematológa, jednoduchí pediatri nebudú predpisovať Neupogen alebo jeho analógy.

Ronkoleukín (IL-2)

Hodnotenie: 4.8

Ronkoleukín (IL-2)

V niektorých prípadoch je dôležité predpísať interleukíny aj deťom. Príkladom môže byť domáci ronkoleukín alebo interleukín-2. Balenie 3 injekčných liekoviek v 1 ml, 500 mcg/ml možno zakúpiť za cenu 3500 Euro. Roncoleukin vyrába ruská spoločnosť Biotech. Interleukín-2 je normálne syntetizovaný T-helpermi ako odpoveď na ich stimuláciu antigénmi. Potom sa viaže na špecifické receptory a začne ovplyvňovať rast makrofágov, monocytov, lymfocytov. V dôsledku toho IL-2 chráni pred rastom zhubných nádorov a patogénov rôznych infekcií.

Roncoleukín sa môže predpisovať doslova od narodenia pri rôznych preukázaných poruchách imunity u detí, ťažkých infekciách a zápalových stavoch. Peritonitída, závažná pneumónia, mikrobiálna sepsa u novorodencov, iné generalizované závažné infekcie. Ronkoleukín preto nie je ambulantný, ale ústavný liek, ktorý sa predpisuje v nemocniciach. Podáva sa raz denne subkutánne alebo intravenózne v špecifických dávkach. Liečba ronkoleukínom je potrebná po ukončení rôznych operácií, po sanitácii a odvodnení rôznych infekčných ložísk.

Výhody a nevýhody

Ronkoleukín je pomerne závažný liek a ako vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť systémové reakcie. Ide o zimnicu a horúčku. Môže sa však liečiť paracetamolom a ibuprofénom a liečba týmto imunomodulátorom u detí sa nesmie prerušiť. Medzi kontraindikácie však patrí autoimunitná pediatrická patológia, kardiálna a kardiopulmonálna insuficiencia, tehotenstvo, precitlivenosť na interleukíny a kvasinky, pretože práve kvasinkové bunky syntetizujú interleukín. Ronkoleukín sa nesmie používať v tehotenstve, pri poruche funkcie pečene alebo obličiek. Ale napriek všetkým nevýhodám je ronkoleukín, rovnako ako Neupogén, imunomodulátor, ktorý môže skutočne zachrániť život a zdravie dieťaťa.

Polyoxidónium

Hodnotenie: 4.8

POLIOXIDONY

Na záver uvádzame populárny syntetický chemický imunomodulátor – polioxidónium. Aká je výhoda syntetických látok? Ide o to, že cielené zameranie molekuly stanovuje presne tie liečivé vlastnosti, ktoré sú potrebné. Chemicky čisté syntetické látky nemajú vedľajšie účinky spôsobené biologickými nečistotami, rôznymi balastnými látkami a nespôsobujú alergie. Preto je bezpečnostný profil týchto liekov vyšší.

Polyoxidónium je perorálny liek a 10 tabliet po 12 mg stojí v priemere 720 Euro za balenie. Polyoxidónium vyrába domáca spoločnosť Petrovax. Polioxidónium aktivuje syntézu cytokínov, ale len ak je nízka. Polioxidónium preto nevyčerpáva rezervy krvotvorného systému. Polioxidón nezasahuje do prirodzených ciest inhibície imunitných mechanizmov. Má priamy účinok na fagocytózu, zvyšuje stimuláciu syntézy protilátok a rôznych interferónov.

Liek sa používa sublingválne, pod jazyk, pri rôznych infekčných procesoch, predovšetkým pri ochoreniach orofaryngu, vnútorného a stredného ucha, rôznych sinusitídach, alergických ochoreniach komplikovaných bakteriálnymi, vírusovými a plesňovými procesmi. Polioxidónium sa môže používať samostatne ako monoterapia aj v kombinovanej liečbe. Liek sa podáva pod jazyk pol hodiny pred jedlom, dvakrát denne, pre deti vo veku 3 až 10 rokov – pol tablety.

Výhody a nevýhody

Polioxidónium spôsobuje málo vedľajších účinkov, ale je kontraindikované u detí do troch rokov, tehotných a dojčiacich žien, v prípade akútneho zlyhania obličiek. Polioxidónium s obľubou predpisujú pediatri pri liečbe ORL ochorení, v detskej stomatológii a pneumológii. Lacné a veľmi dobre znášané.

Záver

Na záver možno povedať, že téma detských imunomodulátorov vôbec nie je ukončená. V osobitných prípadoch so systémovým, závažným zápalovým ochorením alebo septikémiou by sa mala v prvom rade použiť osvedčená metóda imunokorigácie, ktorá zvyšuje mieru prežitia. Ide o liečbu intravenóznymi imunoglobulínmi. Štandardné imunoglobulíny obsahujú buď imunoglobulíny triedy G, alebo všetky tri triedy protilátok. Je veľmi dôležité začať liečbu imunoglobulínmi včas, pretože od toho závisí život dieťaťa.

Pri alergických ochoreniach je potrebné imunomodulátory podávať veľmi opatrne, a to len vtedy, keď je úloha infekčných ochorení pri vzniku alergií veľmi vysoká, keď má dieťa zníženú protiinfekčnú imunitu.

Čo by lekár nemal robiť? Imunomodulátory, najmä injekčné, by sa nemali predpisovať, pokiaľ nie sú prítomné žiadne klinické a laboratórne prejavy sekundárnej imunodeficiencie. Výnimočne bolo opísaných niekoľko imunomodulátorov, ako napríklad IRS-19, ktorý sa môže používať ako profylaktický. Dieťa s príznakmi sekundárnej imunitnej nedostatočnosti by malo byť vyšetrené pediatrom, špecialistami, alergológom a imunológom a mali by sa vykonať všetky potrebné vyšetrenia.

Hodnotiť článok
( Zatiaľ žiadne hodnotenia )
Build Buildgans

Zdravím vás všetkých! Som Build Buildgans a som nadšený, že môžem svoju vášeň pre opravy a inštalácie zariadení zdieľať s vami. Ako autor na tejto webovej stránke ma hnala moja láska k technológii a túžba pomáhať ostatným pochopiť a riešiť problémy týkajúce sa zariadení.

Pridať komentáre

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: