Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

Biely destilát je špeciálny ropný produkt získavaný počas destilácie a rafinácie ropy. Toto rozpúšťadlo sa získava počas syntézy syntetických uhľovodíkov počas rafinácie ropy. Veľmi často sa používa pri renovačných a stavebných prácach. Anglický názov white-spirit znamená „biely alebo priehľadný duch“.

Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

Zvláštnosti

Táto kvapalina sa používa na miešanie rôznych farieb a lakov. Okrem toho sa rozpúšťadlo používa na riedenie alkydových, lakových a olejových farieb. Biely duch plní aj ďalšie funkcie, napríklad dokonale rozpúšťa rôzne oleje a tuky. Takéto rozpúšťadlá sa používajú na čistenie elektrických motorov.

Toto rozpúšťadlo má príliš silný zápach, ktorý je trochu podobný zápachu petroleja. Aj na slušnej vzdialenosti je táto špecifická aróma cítiť. Biely duch emituje veľmi jedovaté pary, ktoré môžu v ľudskom tele spôsobiť intoxikáciu.

Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

Dnes je ľahké nájsť a kúpiť benzín. Na stavebnom trhu je predstavená široká škála výrobkov od zahraničných a domácich výrobcov.

Zlúčenina

Základom pre výrobu rozpúšťadla je zmes alifaticko-aromatických uhľovodíkových väzieb.

Výrobca často uvádza percento komponentov:

 • aromatické – 14%;
 • síra – 0.035%.

Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

Charakteristika

Priehľadné viskózne rozpúšťadlo svojou konzistenciou pripomína motorový olej so zodpovedajúcim špecifickým zápachom. Ukazuje sa, že je vysoko kvalitný vďaka použitiu najnovších európskych technológií, ktoré umožňujú vyhnúť sa získaniu nedokonalých výrobkov.

Existujú určité ukazovatele, pomocou ktorých môžete určiť kvalitu dobrého rozpúšťadla:

 • index volatility – 3.5 … 5;
 • hustota rozpúšťadla pri 20 ° C – 0.69 g / cm3;
 • spotreba – 110 … 160 g / m2.

Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

Rozpúšťadlo sa vyrába v nádobách rôznych veľkostí. Jednotlivé dávky sú zabalené v špeciálnych škatuliach z dreva alebo polymérneho materiálu.

Biely destilát je možné zakúpiť v nádobách:

 • s objemom 1 l;
 • v plastovej nádobe s objemom 5, 10 a 20 litrov;
 • v kovovom bubne s objemom 20 a 50 litrov;
 • v PET fľašiach s objemom 500 ml a 1 l.

Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

Hmotnosť obalu je uvedená v hrubom – 0.Napríklad 8 kg. Prázdne nádoby, sudy, plechovky a zvyšky rozpúšťadiel zlikvidujte v oddelenom zbernom mieste pre nebezpečný technický odpad.

Výhody a nevýhody

Medzi dovážaným a domácim výrobkom je jasný rozdiel. Cudzie rozpúšťadlo sa vyznačuje absenciou ostrého špecifického zápachu. Rozpúšťadlo ruskej výroby je však veľmi účinné a dokonale zvláda svoju priamu úlohu. Ruský biely duch navyše oveľa lepšie čistí povrchy od tuku.

Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

Je lepšie kúpiť domáci biely alkohol, pretože je dôležité aj zloženie materiálu. Dovážané výrobky obsahujú menej aromatických uhľovodíkov ako domáce, preto sú voči nim horšie z hľadiska schopnosti rozpúšťať. A rozpúšťacia sila je dôležitejšia ako absencia chemického zápachu.

Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

Hlavnými výhodami použitia rozpúšťadla na riedenie a odmasťovanie sú:

 • nízka úroveň chemického nebezpečenstva;
 • okamžité zvetrávanie;
 • optimálna cena;
 • široký záber.

Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

Aplikácia

Látka, ako je lakový benzín, sa používa na:

 • výroba farieb a lakov;
 • výroba antimikrobiálnych substrátov, ktoré sa používajú na povrchovú úpravu dreva;
 • výroba primerov;
 • čistenie špecializovaného zariadenia, častí strojov;
 • odstránenie tuku z kovového povlaku;
 • výroba leštiacich pást;
 • čistenie povrchu pred lakovaním.

Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

Je veľmi jednoduché použiť hotové rozpúšťadlo:

 • Do požadovanej látky sa vloží určité množstvo bieleho destilátu.
 • Zmes sa dôkladne premieša do hladka.
 • Postup je možné zopakovať, ak je potrebné pridať rozpúšťadlo.

Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

Odmastenie

Odmasťovanie povrchu je jednoduché pomocou bieleho liehu. Keď je potrebné vyčistiť oblasť na maľovanie, aby sa zvýšila priľnavosť skloviny k základni, často sa používa rozpúšťadlo. Malé množstvo laku sa nanesie na ošetrovanú oblasť trením handrou. Potom musí byť povlak ponechaný niekoľko minút, potom povrch utrieť dosucha.

Pred prácou vždy používajte rukavice na ochranu rúk, rozpúšťadlo je príliš korozívne. Malo by sa pamätať na volatilitu bieleho ducha. Pri práci s látkou musíte miestnosť neustále vetrať.

Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

Bezpečnostné opatrenia

Biely destilát nepatrí medzi vysoko toxické látky.

Je potrebné dodržiavať určité bezpečnostné normy:

 • Pri práci s rozpúšťadlom musíte použiť špeciálny odev, ktorý je schopný chrániť telo pred kontaktom s chemikáliami. Musíte tiež pamätať na povinné používanie respirátora.
 • Musíte pracovať v otvorenej alebo vetranej miestnosti.
 • Priame slnečné lúče by nemali dopadať na nádobu s chemikáliou, inak môže dôjsť k požiaru.
 • Nie je možné pracovať s bielym duchom v blízkosti zdrojov umelého osvetlenia, ktoré sú považované za zdroj vznietenia.

Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

 • Pri otváraní nádoby nepoužívajte predmety, ktoré môžu vytvárať iskru.
 • Na vypúšťanie alebo prenos rozpúšťadla nepoužívajte čerpadlá (stlačený vzduch).
 • Ak chcete uhasiť oheň, keď sa objaví oheň, môžete použiť piesok alebo penu. Voda na hasenie Nepoužívajte.

Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

Rozpúšťadlo patrí do 4. kategórie nebezpečenstiev. Preto potrebujeme zvládnuť tekutinu veľmi opatrne a úhľadne a pozorovať existujúce bezpečnostné normy.

Uskladnenie

Organický typ rozpúšťadiel môže byť použitý nielen v rastlinách na výrobu farieb. Tento nástroj sa začal aplikovať v chemických podnikoch, kde sú potrebné dizajn a rôznorodé časti. Veľký objem rozpúšťadiel sa používa na veľkoplošnej výrobe. Takýto množstvo látok musí byť niekde udržiavať.

Špeciálne požiadavky sú prezentované na miestach a podmienkam skladovania:

 • Rozpúšťadlo určené na umývanie dielov a odmasťovacích povrchov na území pracovnej alebo výrobnej miestnosti je možné skladovať iba v objeme, ktorý neprekračuje dennú potrebu.
 • Látku musíte skladovať v hermeticky uzavretom obale. Dátum exspirácie je zvyčajne uvedený na štítku. S prázdnymi nádobami je potrebné zaobchádzať. Vyprázdnené nádoby sa zvyčajne umyjú alebo varia v pare. Takýto dôkladný čistiaci proces zbaví nádobu nahromadených výbušných pár.
 • Je lepšie neskladovať rozpúšťadlá v miestnostiach s polymerizačným zariadením.
 • Organický typ látok sa odporúča skladovať v špeciálnej sklenenej nádobe. V takom prípade by malo byť úplne vylúčené možné poškodenie takéhoto kontajnera.

Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

Okrem všeobecných bezpečnostných pravidiel existujú aj špeciálne požiadavky na jednotlivé miestnosti, kde bude rozpúšťadlo skladované. Môžu to byť iba chladné, suché a tmavé miestnosti, ktoré sú určené na umiestnenie a následné skladovanie rozpúšťadiel.

Špeciálna miestnosť musí byť vybavená ventilačným systémom, tak, aby podmienky zodpovedali normám požiarnej bezpečnosti, ktoré sa zvyčajne uplatňujú v miestnostiach na skladovanie výbušných látok vrátane horľavých kvapalín. Chemické pary by sa tam nemali hromadiť. Podlahy by mali byť ľahko čistiteľné a šikmé. Je navrhnutý tak, aby odvádzal nepotrebnú vodu, ktorá sa môže objaviť pri mokrom čistení. Dvere do miestnosti by mali byť tesne zamknuté.

Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

Analógy

Dnes je okrem bieleho liehu predstavených aj mnoho chemikálií, používa sa na odmasťovanie alebo čistenie povrchov:

 • Benzín – dokonale zvyšuje tekutosť farieb a lakov, olejových a bitúmenových emailov. Tento materiál sa používa na zmývanie tuku z lepeného povrchu.
 • Terpentín – používa sa na rozpúšťanie olejov a zlúčenín alkyd-styrénu. Čistý terpentín sa kombinuje s inými typmi rozpúšťadiel a vytvára zmes strednej toxicity na aplikáciu suchého odstraňovača farby.

Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

  Rovnako ako lakový benzín, podobné chemikálie sa vyrábajú v procese destilácie oleja.

  Medzi nimi je možné rozlíšiť rôzne benzosolenty, ktoré majú podobné vlastnosti ako lakový benzín:

  • zloženie malých zložiek;
  • nízka úroveň toxicity;
  • vysoký bod varu;
  • dobre riedený, čo vám umožní pracovať s farbivami a extrahovateľnými látkami, vrátane produktov tvoriacich film;
  • formulácie s určitým množstvom aromatických uhľovodíkov.

  Rozpúšťadlový lakový benzín: vlastnosti a vlastnosti použitia

  Biely duch, napriek neustálemu výskytu nových činidiel, je stále právom považovaný za jedno z najlepších a najefektívnejších rozpúšťadiel.

  V tomto videu môžete sledovať vplyv rozpúšťadla z bieleho alkoholu na lak auta.

  Hodnotiť článok
  ( Zatiaľ žiadne hodnotenie )
  Zdieľať s priateľmi
  Vybudova.info - výstavba a opravy, dacha pozemok, byt a vidiecky dom, užitočné tipy a fotografie
  Pridať komentár