Ako pripojiť tlačiareň k počítaču a nakonfigurovať ho?

V storočí vysokých technológií sa osobný počítač stal neoddeliteľnou súčasťou každého obydlia. Moderné modely PC sú doplnené veľkým počtom ďalších užitočných komponentov, ako sú tlačiarne z rôznych známych výrobcov. Pri používaní sa takéto vybavenie demonštruje jednoduché a veľmi pohodlné. V tomto článku budeme podrobne analyzovať, ako je potrebné správne pripojiť tlačiareň do počítača a ako nakonfigurovať techniku.

Základné pravidlá

V pripojení tlačiarne nie je nič komplikované na osobný počítač. V tomto procese môže každý užívateľ ľahko pochopiť, hlavnú vec – Postupujte podľa viacerých základných pravidiel. Prečítajte si ich v poriadku.

Pred ponáhľaním sa pripojíte tlačiareň k počítaču, potrebujete Hrom vopred, na ktorých miestach budú všetky zariadenia odoslané. Pripravte a voľný priestor na inštaláciu zariadenia na tlač. Odporúča sa ho nastaviť takým spôsobom, že je čo najbližšie k počítaču.

Hlavným kritériom tohto problému – dĺžka kábla.

Mal by byť voľne umiestnený medzi zariadením bez vytvorenia nadmerného napätia.

Ak sa pripojenie tlačiarne na osobný počítač vykonáva pomocou bezdrôtovej siete, potrebujete Uistite sa, že 2 zariadenia stáli vedľa seba. Ak nie je nasledovať toto jednoduché pravidlo, signál nebude spoľahlivý a bude prerušený, alebo to nebude schopný ho vytvoriť vôbec.

S metódou pripojenia káblovej tlačiarne potrebujete Uistite sa, že v tomto momente je zahrnuté počítačové vybavenie. Ak tomu nevenujete, vytlačte toto alebo tento obrázok nebude fungovať.

Pred začatím pripojenia musí užívateľ nevyhnutne nevyhnutne Zvážte, že spojenie s operačným systémom systému Windows alebo MacOS bude odlišné.

V niektorých prípadoch antivírusový program, Nainštalovaný v počítači môžete zablokovať pripojenie nového zariadenia. V takejto situácii užívateľ nezostane nič, ako vypnúť antivírus. Ak po týchto činnostiach, situácia sa tak nezmenila, odporúča sa skontrolovať vybavenie pre aktívne vírusy.

Pred nastavením tlačiarne vždy skontrolujte Správne pripojenie všetkých káblov, Ak ste sa otočili na metódu káblovej synchronizácie. Upozorňujeme, či ste ho správne nainštalovali, aby ste nikdy nemali „rozbiť hlavu“ vyššie, pretože nie je možné zariadenie pripojiť normálne.

Hlavným pravidlom, že používateľ by nemal zabudnúť Predbežná kontrola počítačových zariadení pre všetky potrebné programy a ovládače. Bez nich bude technika pripojená takmer nemožné a s jeho nastavením bude veľa ťažkostí.

Pripojením tlačiarne do osobného počítača sa uistite, že druhý je načítaný do konca – Zvyčajne to trvá trochu navyše.

Ak budete postupovať podľa týchto jednoduchých pravidiel, nemali by existovať žiadne problémy a ťažkosti s inštaláciou a konfiguráciou tlačiarne. Hlavnou vecou je zohľadniť všetky funkcie týchto postupov týkajúcich sa špecifických modelov zariadení a operačného systému nainštalovaného na vašom počítači.

Spôsoby pripojenia

Existuje niekoľko rôznych spôsobov pripojenia tlačiarne na osobný počítač. Každý z nich znamená jeho akcie algoritmus. Rozumieme každému štátu všetkých možných metód.

Káblový

Mnohí ľudia si vyberú káblové metódy pripojenia tlačiarne do osobného počítača. Akčný algoritmus pre operačné systémy systému Windows a Mac OS sa budú líšiť. V oboch prípadoch. Zvážte krok za krokom, ako pripojiť tlačiareň k počítaču, na ktorom je operačný systém Windows nainštalovaný pomocou kábla.

Vyberte najvhodnejšie a vhodné umiestnenie všetkých komponentov na vašom pracovisku. Uistite sa, že drôt nie je silne natiahnutý.

Ďalej potrebujete čistý Pripojte tlačiareň k zdroju napájania, Používanie sieťového kábla. Zapnite zariadenie. Obvykle sa tlačidlo Štart nachádza na prednom paneli, má štandardné označenie.

Ďalej Spustite osobný počítač. Počkajte, kým sa zariadenie nenačíta na koniec a nebude v plnohodnotnom prevádzkovom stave.

Vezmite kábel USB. S jeho pomocou Pripojte počítač a novú tlačiareň.

Ak ste vybrali model tlačiarne preberá automatické nastavenie požadovaných systémov, potom Nalaďte techniku ​​sami, Bez vášho zásahu. PC samotný rozpozná pripojené zariadenie, po ktorom bude tlačiareň pripravená len za pár minút na ďalšiu prácu.

Ak nie je poskytnutá automatická technológia ladenia, budete ju musieť urobiť manuálne.

Káblové pripojenie takýchto zariadení k počítaču s inštalovaným operačným systémom Mac OS bude odlišný.

Najprv musíte skontrolovať, či sú na operačnom systéme Apple nainštalované všetky potrebné programy a aplikácie.

Rovnako ako vo všetkých ostatných prípadoch, je dôležité prideliť optimálne miesta pre techniku, kde bude pohodlné a bez ďalších prekážok.

Pripojte tlačiareň k napájaniu, spustite zariadenie. Spustite osobný počítač, počkajte, kým systém nie je úplne načítaný a nebude pripravený na ďalšiu prácu.

Pripojte počítač a tlačiareň pomocou špeciálneho Kábel. Ak nie sú v počítači žiadne konektory štandardného typu, bude potrebné zakúpiť vhodné adaptér. Odporúča sa postarať o prítomnosť tejto zložky vopred.

Keď počítač rozpozná nové pripojené zariadenie, na monitore sa zobrazí štandard dialógové okno. Ďalej sa môže užívateľ presunúť na okamžité Nastavenie zariadení.

Bezdrôtový

Vhodné je považované za pripojenie tlačiarne na PC prostredníctvom bezdrôtovej siete. Podobne ako v predchádzajúcom prípade budú operačné systémy rôznych typov zariadení spojené rôznymi spôsobmi. Najprv zvážiť, Ako môžem zorganizovať bezdrôtové pripojenie k systému Windows.

Spustite tlačiareň. Ak je to potrebné, pripojte ho Router Prostredníctvom špeciálneho internetového kábla. Najčastejšie je potrebné pre primárne nastavenie zariadenia. Niektoré modely tlačiarne spočiatku podporujú pripojenie k bezdrôtovému typu.

V návode na obsluhu môžete vyhľadávať, ako to, ak sa model pripája k sieti. Najprv niektoré zariadenia Vyžaduje pripojenie priamo k počítaču. Ak je tlačiareň schopná samostatne pripojiť k bezdrôtovým sieťam, bude potrebné použiť ponuku Otvoriť na obrazovke Nájdite potrebný prístupový bod a ďalší krok je zadať heslo a prepojiť ho k tomuto pripojeniu.

Ak tlačiareň poskytuje podporu pre Wi-Fi Wireless Network, môžete jednoducho Nájsť sieť, K ktorom je počítač pripojený, a potom zadajte bezpečnostný kód. Ak sa chcete pripojiť cez Bluetooth, môžete nájsť len a stlačiť tlačidlo párovania zariadení. Potom je možné prejsť na konfiguráciu techniky.

Zvážte, ako pripojiť tlačiareň na operačný systém Mac OS prostredníctvom bezdrôtovej siete.

Nainštalujte tlačiareň v mieste, kde je signál lepší Router.

Spustite zariadenie stiahnutie a počítač, počkajte, kým nie je úplná plná zaťaženie zariadenia.

Pripojte sa k sieti, Odizolovanie z funkcií prevádzky špecifického modelu techniky. Zadajte bezpečnostný kľúč. Vyberte rovnaký prístupový bod ako v prípade PC. Ak sa aplikuje Bluetooth, je to potrebné Stlačte tlačidlo párovania.

Je tiež možné otvoriť všeobecný prístup k tlačiarni pomocou PC.

Pripojte sa s každým ďalším 2 zariadeniam Kábel. Pripojte ich do siete. Spustenie zariadení, kliknite na tlačidlo „Štart“, prejdite na kartu „Možnosti“ a potom „Sieť a zdieľaný prístup“.

Kliknite na tlačidlo „Status“, „Všeobecné parametre prístupu“, „Domov alebo Worker“.

Začiarknite políčko začiarknutia políčka „Povoliť zdieľanie a tlačiareň“. Potom môžete Prejdite na pripojenie z akéhokoľvek domáceho počítača.

Správne vykonané pripojenie cez miestnu sieť sa často používa v rôznych organizáciách a kanceláriách. Toto je veľmi pohodlné riešenie, v ktorom sa môže na jednom zariadení vykonávať pripojenie rôznych polôh zariadenia.

Ako konfigurovať tlačiareň?

Zvážte, ako správne nakonfigurovať tlačiareň, keď káblová pripojená k počítaču so systémom Windows OS.

Ak je to nevyhnutné Manuálny Nastavenia pripojením tlačiarne otvorte ponuku Štart. Vyberte položku „Zariadenia a tlačiarne“.

Potom vyberte príkaz Pridať zariadenie na pridanie pripojenej techniky.

Spustite vyhľadávanie nových zariadení. Počkajte, kým sa nenájde požadovaná technika. Kliknite na názov pripojeného tlačiarne.

Kliknite na tlačidlo „Ďalej“. Potom pokračujte podľa pokynov zobrazených na obrazovke. Ak je potreba, nainštalujte ovládače z inštalačného disku.

Nastavenie technológie v prípade systému Mac OS bude taký.

Pripojte tlačiareň na PC. Akonáhle ho rozpozná, na obrazovke sa zobrazí dialógové okno, používateľ musí kliknúť na tlačidlo „Inštalovať“.

Počkajte, kým sa proces nedokončí.

Niekedy v dialógovom okne musíte stlačiť niekoľkokrát.

Na tomto zariadení sa dokončí, môžete pokračovať v priamej tlači.

Ak sa pripojenie uskutočnilo bezdrôtovým spôsobom, bude taká ďalšia konfigurácia operačného systému Windows.

Otvorte ponuku Štart, prejdite na časť „Tlačiarne a zariadenia“, pridajte inštalovanú techniku, pridajte ho v zozname zistených.

Potom bude potrebné kliknúť na tlačidlo „Pridať“ alebo „Povoliť“ v blízkosti názvu tlačiarne.

Ďalej môžete použiť pripojené a nakonfigurované vybavenie pre ďalšiu tlač.

V prípade Apple OS bude taký postup nastavenia.

Otvorte ponuku „Štart“ v počítači (Bude potrebné kliknúť na tlačidlo s prihlásením Apple v hornom rohu doľava). Prejdite na systémové nastavenia.

Otvorte sekciu „Tlačiarne a skenery“. Kliknite na tlačidlo „+“. Vyberte názov tlačiarne. Pridajte zariadenie, vytiahnite systémové čítanie. Samotná tlačiareň sa zvyčajne zvýrazní v zozname možných finančných prostriedkov, potom nebude potrebné žiadne ďalšie opatrenia na nastavenie.

Odporúčania

Ak potrebujete nainštalovať všetky potrebné Vodiči, Vhodné pre model tlačiarne, ktorý si vyberiete, nie je potrebné používať disk, ktorý zvyčajne prichádza v množine so spotrebičmi. Môžete ísť na oficiálne stránky výrobcu (pod značkou, ktorej zariadenie bolo vydané), stiahnite si požadovaný súbor odtiaľ a potom nainštalovať ovládače na počítači. Toto je vhodné riešenie.

Stáva sa to, že nemôžete pripojiť tlačiareň k počítaču USB drôty Vzhľadom k tomu, že sa príliš rozprestiera, alebo v dôsledku nesprávneho pripojenia technológie. V tomto prípade sa môžete pokúsiť vypnúť a pripojiť zariadenie znova. Stojí za to zaplatiť pozornosť zdraviu USB konektora počítača – môžete sa pokúsiť pripojiť ďalší gadget na to.

Ak sa pripojenie technológie pomocou USB drôtu neprejde, môžete vyskúšať Usporiadajte ho do iného portu. Možno to problém vyrieši.

Tento problém je často spôsobený skutočnosťou, že ovládače nainštalované na PC sú už zastarané.

. V tomto prípade ich používateľ by ich mal aktualizovať. Na tento účel môžete navštíviť oficiálne webové stránky výrobcu výrobcu.

Niekedy počítač a tlačiareň nemôžu normálne synchronizovať z dôvodu nekompatibility systémov. Aby sa nestretol s takýmto problémom, užívateľ musí byť nevyhnutne podrobný a starostlivo čítať všetky vlastnosti a parametre vybraného zariadenia. Spravidla sa v sprievodnej technickej dokumentácii vždy označuje s tlačiarňou môže pracovať s akými systémami.

Ak technika náhle prestala správne fungovať, a nezávisle pochopiť, čo spôsobuje dôvod pre takéto problémy, nemáte možnosť neuskutočniť sa prebytočných experimentov. Najlepšie je navštíviť vybavenie s príslušným servisným centrom. Nezávislá oprava a diagnóza takýchto zariadení môže situáciu len zhoršiť. Ak je tlačiareň stále pod zárukou, tieto akcie vám zbavili záručné služby.

Pripojenie tlačiarne k počítaču s káblovou metódou, uistite sa, že ste sa uistili V normálnom stave kábla. Nemala by sa zraziť, demonštrovať vážne škody, roztrhané izolácie. Ak sa takéto problémy uskutočňujú, spojenie môže byť neúspešné. Potom musíte použiť druhý – vysoko kvalitný drôt bez poškodenia.

Inštalácia Vodiči Ak chcete konfigurovať tlačiareň, budete musieť reštartovať osobný počítač. Týka sa to prevzatých aj programov zaznamenaných na systémovom disku.

Môžete nájsť veľa moderných a pohodlných tlačiarní vybavených Špeciálne tlačidlo WPS aktivácie. Musí byť stlačené a potom držať dlhú dobu. Po tom, počítač bude nezávisle „zistiť“, ktorá technika pripojená k nej

Pripojovacie zariadenie Káble, Je potrebné konať čisté.

Nebuďte príliš hrubý na vloženie alebo odstránenie vodičov, aj keď ste veľmi v zhone.

Môže spôsobiť poškodenie a káble a dôležité konektory ako tlačiareň a počítač.

Využívanie takýchto zariadení je vhodné držať sa na ruke Manuálny. V tomto prípade, na riešenie všetkých funkcií spojenia a konfigurácie určitého modelu tlačiarne nebude ťažké, a prípad bude obmedzený len na niekoľko minút. Aj keď sa vám zdá, že môžete ľahko urobiť bez inštrukcie, je lepšie sa na to pozrieť – je tu, že môžete nájsť všetky nuansy a vlastnosti techniky.

Sledujte video, ako pripojiť tlačiareň k počítaču.

Hodnotiť článok
( Zatiaľ žiadne hodnotenie )
Zdieľať s priateľmi
Vybudova.info - výstavba a opravy, dacha pozemok, byt a vidiecky dom, užitočné tipy a fotografie
Pridať komentár