8 najlepších liekov na záchvaty paniky

*Prehľad toho najlepšieho podľa redakcie. Informácie o výberových kritériách. Tento materiál je subjektívny, nie je reklamou a nie je určený ako návod na nákup. Pred kúpou by ste sa mali poradiť s odborníkom.

Jedným z najnepríjemnejších náhlych ochorení, ktoré sa napriek absolútnej bezpečnosti pre život a zdravie môžu u ľudí vyskytnúť, je záchvat paniky. Je to náhla, intenzívna úzkosť, vnútorné napätie, náhly a ohromujúci strach zo smrti, sprevádzaný „autonómnou búrkou“, ako je sčervenanie tváre, búšenie srdca a iné príznaky.

Lekári, ktorí diagnostikujú záchvaty paniky, identifikovali viac ako 13 nápadných príznakov, a ak má človek počas záchvatu 4 alebo viac charakteristických príznakov, môže byť diagnostikovaný záchvat paniky. Existujú však aj tzv. menej závažné formy, keď sa vyskytujú len dva alebo tri príznaky. Prečo je potrebná taká zložitá diagnostická metodika pripomínajúca dotazník alebo sociologický prieskum?? Jednoducho preto, že existuje veľa príznakov panického záchvatu a všetky sú „nejasné“. Niektorí ľudia prežívajú neopísateľnú hrôzu, iní zažívajú nezvyčajné fyzické pocity, ktoré sa ťažko opisujú slovami, ako napríklad „mobilizácia celého tela. Niekedy sa môže stať, že sa pocit strachu vôbec neobjaví – to je známe ako „panická porucha“ alebo „panika bez paniky“.

Tieto náhle príhody sú často sprevádzané silnou úzkosťou a môžu sa opakovať, keď sa ocitnete v podobnej situácii, napr. keď uviaznete vo výťahu. V niektorých prípadoch sa však panická porucha môže vyskytnúť aj v inej situácii a za iných okolností.

Okrem čisto fyzických príznakov, ako sú bolesť na hrudníku, závraty, dýchavičnosť alebo búšenie srdca, sa psychiatri často stretávajú s týmito príznakmi. Príznaky ako pocit absolútnej neskutočnosti, odtrhnutosti od reality, iluzórnej povahy všetkých udalostí, t. j. pocit derealizácie a niekedy aj depersonalizácie. Depersonalizácia je komplexný pocit: „Nie som to ja“. Nie je nezvyčajné, že pacient s panickým záchvatom sa bojí, že sa zblázni, a to je vyššia úroveň strachu ako len zvierací strach zo smrti.

Už po prvom záchvate je pomerne častý sekundárny strach z návratu do situácie alebo strach z opakovania panického záchvatu. Dôsledkom toho je, že pacient si vytvorí rigidný vzorec správania, ktorého cieľom je vyhnúť sa podobným situáciám a následným útokom za každú cenu?

Etiológia a rizikové faktory

Zistilo sa, že záchvaty paniky sa často vyskytujú v rodinách s vysokou mierou dedičnej úzkosti, kde sa v minulosti vyskytla ťažká neuróza alebo kde došlo v detstve k fyzickému aj sexuálnemu zneužívaniu.

Všeobecne platí, že akýkoľvek stres, od vážnej choroby, rozvodu a úmrtia blízkej osoby až po smrť domáceho maznáčika, môže zohrávať úlohu spúšťacieho faktora pri vzniku záchvatu paniky.

Z fyziologického a biochemického hľadiska nie je úplne jasné, ktoré štruktúry centrálneho nervového systému a poruchy v prostredí ktorých mediátorov sú v konečnom dôsledku zodpovedné za záchvat paniky. Zistilo sa však, že dochádza k zmene GABAergického prenosu, ako aj k zmenám v metabolizme serotonínu.

Záchvaty paniky sú častejšie u žien, v priemere o sekundu častejšie ako u mužov. Ich výskyt v populácii je v priemere 2 až 5 %. Vek, v ktorom sa záchvaty paniky objavujú, je od 20 do 40 rokov. Je to vek hormonálneho rozkvetu a nasýtenia a je jasné prečo: pretože úloha hormónov – katecholamínov, adrenalínu – je kľúčová pri realizácii „vegetatívnych búrok“. Prvý výskyt záchvatu paniky vo vyššom veku alebo počas menopauzy u žien je veľmi zriedkavý a možno ho považovať za klinickú kazuistiku. Aký je typický klinický obraz rozvíjajúceho sa záchvatu paniky a odkiaľ sa vôbec berie reakcia organizmu??

Fyziologický „základ“ záchvatu paniky

Typický záchvat paniky možno charakterizovať ako extrémnu úzkosť, keď je človek hluchý k hlasu rozumu a logickým argumentom, je pod vplyvom veľmi silných obáv. Strach zo smrti alebo bezvedomia, strach zo straty rozumu, a tieto obavy sú bohato okorenené autonómnymi symptómami, ktoré sa prejavujú sympatikoadrenálnymi krízami. Je to tachykardia a bolesť na hrudníku, nevoľnosť a silné potenie, začervenanie tváre a závraty, horúčka alebo dokonca zimnica s triaškou a trasom.

Záchvaty paniky sú zradné najmä v tom, že sa zvyčajne nedajú vopred rozpoznať a na rozdiel od záchvatu migrény nemajú žiadne predznamenávajúce príznaky. Začína sa náhle, podobne ako veľký záchvat, a je spojený s uvoľnením adrenalínu. Preto majú pravdu starí lekári, ktorí prirovnávajú záchvaty paniky k autonómno-vaskulárnej sympatoadrenálnej kríze.

Dá sa povedať, že u pacientov s vegetovaskulárnou dystóniou a sympatoadrenálnymi krízami môže byť strach zo smrti a silná úzkosť počas krízy dobre diagnostikovaná ako záchvat paniky. Sympatoadrenálna kríza nie je nič iné ako starodávna, ale predčasná a neprimeraná reakcia, ktorej cieľom je plná a maximálne rýchla mobilizácia všetkých obranných síl organizmu. Výsledkom v prírode je, že človek alebo akýkoľvek iný živý tvor realizuje túto reakciu okamžitým útekom alebo útokom – akýmkoľvek spôsobom, ako čo najrýchlejšie ochrániť svoj život.

Práve kvôli tomu sa prietok krvi extrémne rýchlo prerozdelí, krv začne rýchlo zásobovať kostrové svaly a mozog a odteká z kože a vnútorných orgánov. Dochádza k prehĺbeniu a zrýchleniu dýchania, zvýšenému prísunu kyslíka do krvi a zvýšenej činnosti srdca. A to všetko bez okamžitého výstupu v svalovej aktivite, bez „vypúšťania“, vedie k rozvoju nepríjemných príznakov. Ak by všetci pacienti, ktorí náhle dostali záchvat paniky, mohli bežať a prebehnúť niekoľko desiatok metrov, bol by to najlepší druh liečby, pretože všetky fyziologické reakcie zamerané na svalovú činnosť by sa realizovali normálnym spôsobom.

Záchvat paniky alebo panická porucha?

Záchvat sa začína náhle a zvyčajne trvá niekoľko minút, kým bezpečne skončí. A tu je veľmi dôležité, aby lekár zistil, či má pacient izolovaný záchvat paniky, alebo či sa už vytvorila panická porucha. Aký je rozdiel medzi týmito dvoma stavmi?? Tu je návod, ako na to:

v prípade izolovaných záchvatov paniky sa u pacienta nevyvinie strach z čakania na ďalší záchvat v ľahkých obdobiach medzi nimi.

To znamená, že nejaký nepríjemný stav vzniká, bol a je u konca. Môže to pripísať vonkajším faktorom, napríklad horúčave, hádke so šéfom v práci, a toto vysvetlenie je úplne prijateľné. Preto je tu sloboda pre budúcnosť a neexistuje žiadne očakávanie ďalšieho záchvatu paniky, žiadne hromadenie napätia a úzkosti. Je to najvýhodnejšia možnosť.

Ak sa však osoba domnieva, že vonkajšie faktory nie sú na vine a že udalosť je zvláštnou vlastnosťou jej organizmu, potom (najmä v prítomnosti hypochondrie, sugestibility a hypochondrického, melancholického temperamentu) sa začne vytvárať strach z čakania na ďalší záchvat a ďalším krokom je vytvorenie rituálneho správania.

Osoba sa veľmi dôrazne vyhýba situácii, v ktorej sa v minulosti vyskytol záchvat paniky. Ak sa to stalo v obchode alebo nákupnom centre, osoba má tendenciu vyhýbať sa verejným miestam. Ak sa im urobí zle v autobuse, vyhnú sa používaniu verejnej dopravy, a ak sa im urobí zle vo výťahu, budú odteraz chodiť len pešo. Mimochodom, z vyhýbania sa opakovaniu situácie je veľmi blízko k OCD, teda obsedantno-kompulzívnej poruche alebo obsedantno-kompulzívnej poruche. Už tu je nadmieru rozšírená obsedantná myšlienka na neúspech a neopakovanie, a z nej je „po ruke“ rituál nutkavého konania.

Na čo sa pacienti u lekára sťažujú??

Treba si uvedomiť, že lekár nevidí obraz paniky „za pochodu“, pacient s ním hovorí po udalosti, ako sa hovorí, „s čistou hlavou“. V závislosti od toho, ktorý systém bol príčinou väčšiny ťažkostí, sa pacient môže poradiť s kardiológom, neurológom alebo dokonca gastroenterológom. Ak má veľa kardiologických príznakov, ako je bolesť srdca a hrudníka, strach zo smrti, nepravidelný srdcový tep, pravdepodobne navštívi kardiológa.

Ak ho v pamäti prenasleduje tras, necitlivosť končatín alebo náhla slabosť, určitá neostrosť vedomia, polovičné vedomie a závraty, pacient navštívi neurológa, pretože ten bude mať v prvom rade podozrenie na niečo ako epilepsiu, nádor na mozgu alebo náhlu „dočasnú“ mozgovú príhodu.

Vznikajúci strach zo smrti, panika a výrazná úzkosť sú pritom u pacienta úplne opodstatnené a ľudia hovoria, že je to len „normálna reakcia na možné vážne ochorenie“, infarkt alebo mŕtvicu, a každý by sa na jeho mieste bál.

Aj keď je diagnóza panického záchvatu alebo panickej poruchy úplne jasná, pre lekárov je niekedy nesmierne ťažké presvedčiť pacientov, že ich život nie je reálne ohrozený, že nejde o nádor, mŕtvicu ani iné hypotetické vážne ochorenie a že ide len o obyčajnú paniku. Tieto závery lekára sú pre pacienta, ktorý je zvyknutý považovať sa za obeť neznámej, zatiaľ neodhalenej, ale veľmi vážnej choroby, skľučujúce a dokonca urážlivé.

Pacienti veria svojej chorobe tak silno, že sú schopní vyjadriť svoju nedôveru viacerým lekárom naraz a majú tendenciu vytvárať si silnejšiu závislosť. V niektorých prípadoch to prechádza do patologickej psychoprodukcie so vznikom poruchy s bludmi, čo si však vyžaduje serióznu liečbu psychiatrom.

Je samozrejmé, že pri diagnostike záchvatu paniky sa musí zohľadniť prítomnosť alebo neprítomnosť psychiatrických ochorení, napr. schizofrénie, organickej duševnej poruchy a iných stavov vrátane užívania rôznych psychoaktívnych látok. Okrem toho bez kompletného psychiatrického vyšetrenia nie je možné získať komplexné informácie a predpísať liečbu pacienta so závažnou panickou poruchou.

Diagnostika záchvatov paniky a panickej poruchy je náročná, pretože je nevyhnutné uistiť sa, že príznaky od dýchavičnosti, zrýchleného tepu až po závraty a mdloby nie sú príznakom zdravotného stavu. To znamená, že bez riadneho vyšetrenia, bez EKG, Holterovho monitorovania, spirografie, niekedy aj veloergometrie nie je východisko. Aj keď je často skúsenému lekárovi už na prvý pohľad jasné, že pacient trpí záchvatom paniky, musí sa mechanicky a rutinne pomocou rôznych testov a inštrumentálnych vyšetrovacích metód zistiť, že v anamnéze alebo v záznamoch z vyšetrenia nie je prítomné žiadne závažné ochorenie, ako napríklad tyreotoxikóza alebo ischemická choroba srdca. Podobne sa treba uistiť, že u pacienta nie je prítomná psychiatrická patológia, posttraumatická stresová porucha, špecifická fóbia, ako napríklad sociálna fóbia a podobne. Ako liečiť panickú poruchu?

Liečba

Samozrejme, najlepším prístupom by bola nelieková liečba panickej poruchy. Koniec koncov, podstatou paniky je, hoci zvrátená a predčasná, normálna reakcia na záchranu života. Psychoterapeutické intervencie, napríklad individuálna a skupinová psychoterapia, sú dobré. Existujú alternatívne a drsné spôsoby liečby, pri ktorých je pacient „tlačený“ do situácie znova a znova, až kým sa stav nezlomí a nezbaví sa vplyvu situácie.

Ako príklad možno uviesť liehoviny. Ak napríklad človek miloval ženu, ktorá používala pomerne vzácny parfum, pri náhodnom stretnutí s touto vôňou si môže v sekunde všetko vybaviť a niekedy je to také nápadné, že človek môže pod vplyvom prívalu spomienok zamrznúť na mieste. Ale ak mu túto vôňu neustále opakujú, ak ju používajú jeho blízki a spolupracovníci, po čase prestane ovplyvňovať jeho spomienky. To je tiež základom provokačných metód liečby záchvatov paniky.

V niektorých prípadoch je potrebná podpora liekmi, napríklad monoterapia konkrétnym liekom, ale je potrebné zvážiť najlepšiu kombináciu psychoterapie a liekov. Existuje mnoho terapeutických stratégií, ktoré sú veľmi účinné, ale nebudeme sa nimi zaoberať. Našou úlohou je opísať niektoré lieky, ktoré sa používajú pri liečbe panických porúch.

Hneď na začiatku treba poznamenať, že nebudeme hovoriť o urgentnej liečbe, t. j. o zvládaní samotného záchvatu paniky. Je to samostatná téma a v niektorých prípadoch stačí, aby pacient jednoducho dýchal do balónika. Keď sa v ňom nahromadí zvýšené množstvo oxidu uhličitého, mnohé príznaky spojené s nadbytkom kyslíka v krvi zmiznú bez liekov. V niektorých prípadoch stačí pohár vody a otvorené okno alebo niekoľko kvapiek lieku Corvalol.

Našou úlohou je informovať vás o liekoch, ktoré stabilizujú stav a zabraňujú následným záchvatom a recidívam. Všetky sa používajú v kurzoch, v „ľahkých intervaloch“ medzi záchvatmi paniky. Tento prehľad tvoria takzvané „skutočné“ lieky na liečbu záchvatov paniky a takmer všetky tieto lieky sú na lekársky predpis. Mnohé z nich, napríklad atypické neuroleptiká, môže predpísať len psychiater. Mnohé sa používajú na liečbu depresie, úzkosti a dokonca aj niektorých závažných duševných ochorení, ako je schizofrénia alebo bipolárna porucha.

Tento prehľad nebude zahŕňať tradičné Runet voľnopredajné doplnky, ľudové terapie, bylinné lieky a lieky ako Corvalol, pivonková tinktúra a ďalšie, ktoré zaplavili Runet.

Ako zvyčajne sa začína INN alebo medzinárodným nechráneným názvom, potom prvým vydaným alebo originálnym liekom, ak je k dispozícii, a potom nasleduje zoznam komerčných kópií alebo generík, ktoré sú oveľa lacnejšie ako originálny liek. Ceny liekov sú aktuálne na zimu 2020 pre lekárne všetkých foriem vlastníctva na území Ruskej federácie.

Zoznam liekov nemá za cieľ propagovať alebo odrádzať od akéhokoľvek lieku a názvy liekov a poradie prezentácií sú dané výlučne národnými smernicami pre liečbu záchvatov paniky a panických atakov a informácie o liekoch, indikáciách a kontraindikáciách sú prevzaté z oficiálnych pokynov.

Prehľad liekov na záchvaty paniky

Nomináciamiestonázov výrobkucena
Antidepresíva: SSRI a tricyklické lieky1Venlafaxín (Velaksin, Velafax, Venlaksor)228€
2Duloxetín (Cymbalta)886€
3Fluoxetín (Prozac)89€
4Sertralín (Zoloft, Asentra, Serenata, Serlift, Stimuloton)480€
5Tricyklické lieky: Imipramín (Melipramín)357€
Benzodiazepíny1Alprazolam (Zolomax, Helex)499€
Nebenzodiazepínové anxiolytiká1Hydroxyzín (Atarax)311€
Atypické antipsychotiká1Risperidón (Speridan, Rispolet, Risset, Torendo)199€

Antidepresíva: SSRI a tricyklické lieky

Antidepresíva rôznych skupín patria medzi hlavné a najúčinnejšie lieky na dlhodobú liečbu panickej poruchy. O výbere konkrétneho lieku však musí rozhodnúť váš lekár, pričom musí zohľadniť ďalšie kritériá. Závisí to napríklad od účinkov vedľajších účinkov, prítomnosti samovražedného správania, komorbidity. Niektoré benzodiazepíny sú dobré na zastavenie záchvatu paniky, napríklad ten istý diazepam.

Dlhodobé liečebné režimy záchvatov paniky však siahajú od tricyklických antidepresív, ako sú Anafranil a Melipramín, po vysokoúčinné benzodiazepíny, ako je alprazolam, alebo selektívne antidepresíva, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu – SSRI. Začneme s nimi na začiatku kontroly liekov.

Venlafaxín (Velafaxín, Velafax, Venlaxor)

Hodnotenie:* 4.9

Venlafaxín (Velaxin, Velafax, Venlaxor)

Ide o obľúbené antidepresívum, ktoré sa dodáva v dvoch dávkach: 75 mg a 150 mg. Svojou chemickou štruktúrou je samostatný, ale jeho terapeutický účinok je spojený so silnou inhibíciou spätného vychytávania serotonínu. Predĺžené kapsuly sú obľúbené na liečbu panickej poruchy. Určené ústne s jedlom. by sa mal prehltnúť celý a je dôležité užívať dennú dávku raz denne, najlepšie v rovnakom čase.

Odporúča sa začať liečbu panickej poruchy s minimálnou dávkou 75 mg raz denne. Vynikajúci ako monoterapia, zvýšenie dávky po 2 týždňoch, ale nie viac ako 4 dni po začatí liečby. Neužívajte viac ako 350 mg denne. Velaksin vyrába maďarská farmaceutická spoločnosť Egis a náklady na balenie 75 mg 28 tabliet na mesiac liečby sa pohybujú od 960 do 1560 Euro.

Výhody a nevýhody

Velaxin je kontraindikovaný spolu s užívaním inhibítorov monoaminooxidázy (MAOI), čo je však štandardná kontraindikácia, pri ťažkej poruche funkcie pečene a obličiek, u detí a u tehotných a dojčiacich žien. Veľká opatrnosť je potrebná v prípade nedávneho infarktu myokardu, kardiovaskulárnych ochorení, vysokého krvného tlaku a glaukómu. Veloxín má vedľajšie účinky, najčastejšie zníženú chuť do jedla, sucho v ústach, búšenie srdca, potenie a poruchy ejakulácie u mužov, anorgazmia. V prípade závažnej panickej poruchy by liečba mala pokračovať najmenej 6 mesiacov. V niektorých prípadoch môže užívanie Velaxinu a analógov spôsobiť psychomotorickú agitovanosť, neschopnosť pokojne sedieť alebo stáť, a to najčastejšie v prvých týždňoch liečby.

Duloxetín (Cymbalta)

Hodnotenie:* 4.8

Duloxetín (Cymbalta)

Cymbalta je veľmi účinný liek zo skupiny spätného vychytávania serotonínu, ale aj zo skupiny noradrenalínu. Jeho možnosti sú širšie. Vyrába ho európska spoločnosť Eli Lilly a liek nie je lacný. Balenie 14 30 mg tabliet sa bude predávať za 1 700 až 2 300 Euro. Balenie 28 tabliet 60 mg (to znamená v dávke dvakrát väčšej) bude stáť od 3300 do 4300 Euro. Okrem inhibície spätného vychytávania mediátorov látka tiež potláča bolesť, čím zvyšuje prah citlivosti na bolesť. Duloxetín sa preto používa na rôzne bolesti centrálneho nervového systému, napríklad pri diabetickej polyneuropatii. Pri ťažkej panickej poruche 60 mg raz denne na začiatku liečby a maximálna denná dávka 120 mg v dvoch dávkach.

Výhody a nevýhody

Duloxetín je kontraindikovaný pri pomerne malom počte ochorení, čo je jednoznačné plus: glaukóm s uzavretým uhlom. V niektorých prípadoch sa môže používať počas tehotenstva a dojčenia a v prípade poruchy funkcie pečene a obličiek sa môže tiež používať, ale len s opatrnosťou. Medzi vedľajšie účinky patria závraty, sucho v ústach a zápcha, búšenie srdca, úbytok hmotnosti a návaly horúčavy. Je dôležité mať na pamäti, že pri predpisovaní tohto lieku treba postupovať veľmi opatrne, rovnako ako pri iných antidepresívach pri samovražednom správaní, a nemal by sa používať v kombinácii s inhibítormi monoaminooxidázy (IMAO). Počas liečby je potrebné obmedziť vedenie vozidla a potenciálne nebezpečné činnosti, pretože pacient môže pociťovať ospalosť ako vedľajší účinok. Cymbalta a iné lieky by sa tiež nemali užívať spolu s alkoholom kvôli vzájomnému posilneniu ich účinkov.

Fluoxetín (Prozac)

Hodnotenie:* 4.8

Fluoxetín (Prozac)

Prozac je pôvodný liek od rovnakej spoločnosti (Eli Lilly) a je ďalším liekom v rovnakej skupine selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu nazývaných fluoxetín. Prozac je samozrejme liek na predpis a je najdrahší zo všetkých fluoxetínov, pretože je pôvodným liekom. Balenie 14 20 mg kapsúl stojí od 450 do 530 Euro. Fluoxetín vyrábaný spoločnosťou Ozon Ltd. v rovnakej dávke a v balení 30 jednotiek bude stáť od 73 do 120 Euro. Ak si vezmete balenie 20 kapsúl, možno ho nájsť za cenu 33 Euro, pravdepodobne nikde nenájdete fluoxetín lacnejšie.

Prozac je klasické antidepresívum, ktoré nemá žiadny účinok na iné receptory ako serotonínové. Po prvej dávke sa maximálne plazmatické koncentrácie objavia do 8 hodín a trvalé terapeutické koncentrácie sú pozorované 2 týždne po začatí liečby. Okrem panickej poruchy by klasickými indikáciami na použitie boli rôzne depresie, obžerstvo nervosa alebo bulímia, obsedantno-kompulzívna porucha, t. j. obsedantno-kompulzívna porucha (OCD), a predmenštruačný dysforický syndróm. Na profylaxiu záchvatov paniky zvyčajne 20 mg denne, raz denne v rovnakom čase.

Výhody a nevýhody

Prozac má vedľajšie účinky spoločné s inými SSRI. Patrí medzi ne sucho v ústach, znížená chuť do jedla a úbytok hmotnosti, možná zápcha a zmena chuti. Možné sú vedľajšie účinky, ako je ospalosť, ale nie je vylúčená ani nespavosť, znížené libido a nedostatok orgazmu a u mužov je častá porucha ejakulácie a erekcie.

Niektorí pacienti hlásili počas liečby týmto liekom zívanie a syndróm nepokojných nôh, ale tieto prípady boli ojedinelé. Rovnako ako pri vyššie uvedených liekoch je potrebná mimoriadna opatrnosť, ak má pacient so záchvatmi paniky samovražedné sklony, samovražedné myšlienky a pod. Koniec koncov, droga môže spôsobiť, že človek prejde „od teórie k praxi“, čo zvyšuje riziko pokusov o samovraždu.

Je dôležité, aby sa fluoxetín a prozak nepoužívali spolu so sonapaxom alebo tioridazínom. Tento liek sa ako menej významné neuroleptikum používa aj na liečbu závažnej panickej poruchy a práve spolu s antidepresívami by o ňom mal ošetrujúci lekár vedieť. Prozac a iné fluoxetíny majú dlhý eliminačný polčas, čo treba zohľadniť pri kombinácii prozaku s inými liekmi a pri ich nahrádzaní. Mali by ste byť veľmi opatrní pri kombinácii fluoxetínu s inými liekmi, ktoré ovplyvňujú serotonín, ako sú triptány na migrénu alebo tramadol na bolesť, pretože to vedie k vyššiemu riziku vzniku serotonínového syndrómu.

Sertralín (Zoloft, Asentra, Serenata, Serlift, Stimuloton)

Hodnotenie:* 4.8

Sertralín (Zoloft, Asentra, Serenata, Serlift, Stimuloton)

Ďalším liekom v tejto skupine je Zoloft alebo sertralín. Ide o silný inhibítor spätného vychytávania serotonínu, ale nie o stimulant, sedatívum alebo iný prostriedok. Nezvyšuje adrenergnú aktivitu, čo je veľmi dôležité, pretože práve sympatikoadrenálne krízy sú základom záchvatov paniky. Zoloft je okrem panickej poruchy indikovaný aj na liečbu sociálnych fóbií, obsedantno-kompulzívnych myšlienok a stavov, depresie a posttraumatickej stresovej poruchy. Je potrebné zdôrazniť, že panická porucha je v oficiálnych pokynoch uvedená ako indikácia, zatiaľ čo všetky predchádzajúce lieky mali ako hlavnú indikáciu depresiu.

Zoloft vyrába talianska spoločnosť Hauptfarma Latina a 28 tabliet po 100 mg stojí od 1 100 do 1 250 Euro. Liečba Zoloftom by sa však mala začať dávkou 25 mg denne, t. j. polovicou 50 mg tablety. Táto dávka sa po týždni zdvojnásobí na 50 mg denne. Balenie 28 50 mg tabliet bude podstatne lacnejšie, v priemere 900 Euro.

Výhody a nevýhody

V extrémnych prípadoch môžu tento liek používať tehotné ženy, ale dojčiace matky by tento liek nemali používať. Jeho vedľajšie účinky sú klasické pre lieky tejto skupiny: sucho v ústach, tachykardia, palpitácie, mimovoľné svalové kontrakcie, zívanie, nočné škrípanie zubami, znížená potencia a poruchy ejakulácie u mužov, anorgazmia. Tieto účinky sú však našťastie závislé od dávky a pri nízkych dávkach určených na liečbu panickej poruchy sa zvyčajne nevyskytujú. Príležitostne sa môžu vyskytnúť abstinenčné príznaky, preto je najlepšie ukončiť liečbu znížením dávky na polovicu ako na začiatku liečby.

Tricyklické lieky: Imipramín (Melipramín)

Hodnotenie:* 4.8

Tricyklické: Imipramín (Melipramín)

Melipramín je silným predstaviteľom ďalšej skupiny antidepresív, a to tricyklických antidepresív (TCA). V klinickej praxi sa ako prvé objavili tricyklické lieky, zatiaľ čo SSRI sa stali známymi pomerne nedávno. Okrem spätného vychytávania noradrenalínu a serotonínu a uľahčenia prenosu príslušných impulzov tento liek blokuje aj histamínové a acetylcholínové receptory. Výsledkom je blokovanie cholínu a sedatívny účinok. Táto liečba je vhodná aj na dlhodobú liečbu a optimálny účinok dosahuje v priemere po 5 týždňoch liečby.

Okrem panickej poruchy je melipramín indikovaný na všetky depresie vrátane úzkosti, atypickej depresie a bipolárnej poruchy. To je veľmi užitočné, pretože práve úzkosť, úzkostné očakávanie, ktoré je základom závislosti od psychotraumatickej situácie, spôsobuje záchvat paniky.

Melipramín je dostupný od malého počtu rôznych výrobcov a jediné tablety, ktoré sa v súčasnosti predávajú v Rusku, sú maďarské tablety od spoločnosti Egis, ktorých ceny sa pohybujú od 320 do 420 Euro (v závislosti od produktu). na balenie. Balenie 50 tabliet po 25 mg. K dispozícii je aj v rovnakej dávke za priemernú cenu 300 Euro. Pre rovnaký balík. Ako používať melipramín? Pri panickej poruche sa má podávať najnižšia dávka, t. j. 25 mg denne.

Výhody a nevýhody

Je možné pripomenúť, že pri panickej poruche môže na začiatku liečby dôjsť k prechodnému zvýšeniu úzkosti a v takom prípade sa na upokojenie úzkosti môžu použiť benzodiazepíny, napr. Relanium alebo Seduxen. Benzodiazepíny sa potom vysadia, keď sa účinky rozvinú a úzkosť sa zníži. Melipramín by sa mal tiež vysadzovať postupne a minimálna dĺžka liečby panickej poruchy je v priemere 6 mesiacov. Tento liek sa má užívať raz po jedle a pred spaním. Tricyklické lieky majú časté vedľajšie účinky a môžu spôsobiť zvýšenú aktivitu pečeňových enzýmov, sínusovú tachykardiu, tremor, závraty, rozmazané videnie a poruchy akomodácie. zápcha a sucho v ústach, poruchy močenia, zvýšené potenie a niekedy aj zvýšenie telesnej hmotnosti v dôsledku blokovania cholínu. Lieky z prvej skupiny, SSRI, najčastejšie znižovali telesnú hmotnosť znížením chuti do jedla, preto zvážte históriu predpisovania konkrétneho lieku.

Benzodiazepíny

Alprazolam (Zolomax, Helex)

Hodnotenie:* 4.9

Alprazolam (Zolomax, Helex)

Benzodiazepíny sú lieky, ktoré sa bežne používajú na udržiavaciu liečbu panickej poruchy aj priamo na ukončenie samotnej epizódy panického záchvatu, napríklad intramuskulárnym alebo intravenóznym Seduxenom alebo Relaniom. Používajú sa aj na potlačenie úzkosti, ktorá môže byť spočiatku zhoršená liečbou antidepresívami. Napríklad kombinácia tricyklických antidepresív s benzodiazepínmi je všeobecne známa. Na dlhodobú liečbu panickej poruchy je však vhodnejšie používať tzv. dlhodobo pôsobiace benzodiazepíny alebo benzodiazepíny s vysokou účinnosťou, medzi ktoré patrí aj alprazolam. Nebudeme sa tu zaoberať krátkodobo pôsobiacimi benzodiazepínmi, ako je diazepam.

Alprazolam je dostupný v 50-baleniach po 1 mg tabletách. Typické anxiolytikum alebo trankvilizér, pôsobí sedatívne, uvoľňuje svaly, vo vysokých dávkach pôsobí antikonvulzívne a má hypnotický účinok. Tieto účinky vedú k výraznému zníženiu emocionálneho napätia. Úzkosť, strach a obavy sa znižujú alebo odstraňujú. Keďže liek má sprievodný hypnotický účinok a skracuje dobu zaspávania, veľmi dobre sa predpisuje ľuďom s panickou poruchou a rôznymi príznakmi nespavosti, s nespavosťou. Okrem panickej poruchy sa tento liek široko používa na neurózu, podráždenosť a somatizovanú depresiu.

Liek sa používa s použitím minimálnej účinnej dávky a zvyčajne je počiatočná dávka 250 až 500 mcg, mikrogramov. Dávky v mikrogramoch sú pri tabletách veľmi zriedkavé a toto je presne tento prípad, pretože dávka tablety je veľmi malá – 1 mg. Dávka 250 mikrogramov je štvrtina tablety, ale 500 mikrogramov je polovica tablety. Liek by sa mal vysadzovať postupne, so znižujúcou sa dávkou, a mal by sa tiež používať dlhší čas, ako rozhodne lekár. Niekoľko spoločností vyrába alprazolam. V súčasnosti je v Rusku dostupný generický alprazolam, aj keď nie vždy, za cenu 940 rbl. na balenie, ktoré vyrába domáca spoločnosť Organica.

Výhody a nevýhody

Výhodou alprazolamu je dobré zníženie úzkosti a zlepšenie spánku a nevýhodou sú jeho kontraindikácie, medzi ktoré patria chronické obštrukčné lézie dýchacích ciest a pomerne ťažká depresia. Odporúča sa tiež používať tento liek v nižších dávkach, najmä ak je osoba novo vystavená pôsobeniu liekov, ako sú antidepresíva alebo anxiolytiká. Pri dlhodobom užívaní vysokých dávok sa môže vyvinúť závislosť od lieku a pri rýchlom znížení dávky alebo náhlom vysadení sa môže vyvinúť závažný syndróm až po nespavosť a kŕče v bruchu. Pamätajte, že alprazolam je nezlučiteľný s inými liekmi na upokojenie a počas liečby by sa mal zakázať alkohol a malo by sa zdržať vedenia vozidiel alebo obsluhy strojov a zariadení.

Nebenzodiazepínové anxiolytiká

Hydroxyzín (Atarax)

Hodnotenie:* 4.8

Hydroxyzín (Atarax)

Existuje celá skupina anxiolytík, ktoré nie sú benzodiazepíny, a najznámejším zástupcom je hydroxyzín, ktorý je známy pod obchodným názvom Atarax.

Na čo sa tieto lieky používajú? Iniciujú protiúzkostný účinok a ako prvé sa predpisujú pri liečbe panickej poruchy. Faktom je, že štandardné antidepresíva zo skupiny selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu alebo tricyklické antidepresíva sú schopné vyvinúť vynikajúci protiúzkostný účinok, ale ten sa dostavuje pomaly, ako bolo uvedené vyššie, v priemere mesiac až mesiac a pol po ich nasadení. Atarax a jeho „náprotivky“ v tejto skupine sa používajú na pokrytie pacienta v prvých týždňoch po predpísaní antidepresív na rýchly účinok na úzkosť.

Pozrime sa na účinky nebenzodiazepínových anxiolytík na príklade Ataraxu. Hydroxyzín má veľmi široké spektrum účinku, pretože ovplyvňuje cholínové a histamínové receptory. Spôsobuje sedáciu aj antiemetický účinok. Atarax je veľmi rýchlo pôsobiaci liek, jeho účinok je viditeľný do pol hodiny po užití tablety. Okrem účinkov proti úzkosti môže zlepšiť pamäť a pozornosť, teda kognitívne schopnosti. Preto je veľmi vhodný ako súčasť liečby alergických reakcií, pretože pomáha zmierniť svrbenie u pacientov so žihľavkou a ekzémom. U osôb s úzkosťou zlepšuje kvalitu spánku a predlžuje jeho trvanie. Atarax sa má používať v dávke 25 až 100 mg denne, pričom štandardná dávka je v priemere 50 mg denne rozdelená do troch dávok. Ráno a na obed je to 12,5 mg a večer 25 mg. Preto sa Atarax vyrába v takejto liekovej forme – po 25 mg a jedno balenie dvadsiatich piatich takýchto tabliet stojí od 230 do 290 Euro, vyrába ho belgická spoločnosť UCB Pharma.

Výhody a nevýhody

Silnou stránkou Ataraxu môže byť jeho nízka cena, schopnosť zmierniť svrbenie a zlepšiť spánok, ale ak nedochádza k svrbeniu a zlému spánku, má nadmerný sedatívny a cholín blokujúci účinok, ktorý spôsobuje sucho v ústach a ťažkosti s močením. Veľmi nevýhodné je aj to, že tento liek sa má užívať trikrát denne, a to pol tablety ráno a pol tablety popoludní, t. j. je potrebné tabletu rozlomiť. Nezabudnite však, že vedľajšie účinky sú mierne a rýchlo vymiznú, v priebehu niekoľkých dní od začiatku liečby, ako napríklad zápcha, zadržiavanie moču a sucho v ústach. Dlhodobé vedľajšie účinky pretrvávajú u starších ľudí. Atarax je kontraindikovaný v tehotenstve, pri dojčení a pri dedičnej neznášanlivosti galaktózy.

Atypické antipsychotiká

Risperidón (speridan, Rispolet, Risset, Torendo)

Hodnotenie:* 4.8

Risperidón (speridan, Rispolet, Risset, Torendo)

Čo treba robiť, keď sa záchvaty paniky stali častými, panická porucha – závažná a antidepresíva užívané samostatne nepomáhajú, ako aj v kombinácii s anxiolytikami, benzodiazepínmi alebo liekmi z nebenzodiazepínového radu? Potom prichádza na rad „ťažké delostrelectvo“, ktoré sa vzťahuje na neuroleptiká, nazývané aj atypické antipsychotiká

Ide o risperidón (Rispolet) a jeho „náprotivky“ olanzapín (Zyprexa, Egolanza) a aripiprazol (Zylaxera, Amdoal, Ariprizol). Neuroleptiká predpisujú len psychiatri a oblasť neuroleptík nie je depresia, ani úzkosť, ako sa chápu čisto v ambulantnej praxi, ale skutočné závažné duševné ochorenia. Neuroleptiká sú potrebné pri skutočných halucináciách, ak ide o delírium, manickú epizódu alebo psychózu. Neuroleptiká sú potrebné pri liečbe schizofrénie, pri epizódach fyzickej agresie u týchto pacientov a v ťažkých prípadoch obsedantno-kompulzívnej poruchy.

V mnohých štúdiách sa však zistilo, že v kombinácii s antidepresívami sú atypické antipsychotiká pomerne účinné pri ťažkých a rezistentných panických poruchách, ktoré sa nedali liečiť samostatným liekom. Risperidón je teda indikovaný na všetky vyššie uvedené stavy a chemicky blokuje nielen serotonínergné receptory, ale aj dopamínové a alfa 1 – adrenergné receptory. V dôsledku toho potláča úzkosť, ktorá dominuje pri vzniku úzkosti pri panickej poruche, a v psychiatrickej praxi znižuje agresivitu a zlepšuje hlbokú fázu spánku.

O dávkovaní risperidónu zvyčajne rozhoduje ošetrujúci psychiater. Počiatočná dávka pri panickej poruche by mala byť nižšia ako pri schizofrénii alebo halucináciách. Zvyčajne sa začína dávkou 0,25 mg denne, po ktorej nasleduje mierne zvýšenie. Za žiadnych okolností by sa však nemali užívať žiadne dávky lieku vyššie ako 10 mg denne. Rimperidón je dostupný v 2 mg tabletách, v balení po 20 tabletách. K dispozícii je aj dávka 4 mg. Balenie 20 mg tabliet stojí od 120 do 480 Euro., vyrába domáca spoločnosť Organica. Rispolett od spoločnosti Janssen cilag, Johnson Johnson možno považovať za pôvodný liek. A balenie Rispolettes, podobné predchádzajúcemu, bude stáť od 300 do 700 Euro.

Silné a slabé stránky

Nevýhodou risperidónu je zriedkavá možnosť vzniku malígneho neuroleptického syndrómu, špecifické vedľajšie účinky spoločné pre neuroleptiká, ktoré sú závislé od dávky. Patrí medzi ne nespavosť, bolesť hlavy, svalová rigidita a hypersalivácia, spomalené pohyby, zápcha, erektilná a ejakulačná dysfunkcia, reflexná tachykardia atď. Neuroleptiká sa používajú len na liečbu závažnej panickej poruchy a pravdepodobne aj v kratších dávkach. Mali by ich používať len psychiatri so skúsenosťami s liečbou neuroleptikami. Pacientom sa odporúča, aby sa počas liečby neprejedali, pretože neuroleptiká podporujú priberanie na váhe.

Namiesto záveru

Namiesto toho, aby sme nudili čitateľa, ktorý nie je medicínsky vzdelaný, zastavíme sa tu pri podrobnom vymenovaní liekov používaných vo svete na liečbu panickej poruchy v jej „studenej fáze“, medzi záchvatmi paniky. Existujú celé triedy zlúčenín, ktoré by mohli byť zahrnuté do zoznamu, ale to by značne zvýšilo rozsah článku.

Na liečbu kognitívnej zložky úzkosti a prevenciu rôznych fóbií sa úspešne používajú tzv. menšie neuroleptiká, ako sú sulpirid (Eglonil), Teralidjen a Sonapax (Thioridazin). Používajú sa menšie depresívne látky, ktoré nemajú vlastnú skupinovú identitu. Niekedy stačí na zmiernenie miernych záchvatov paniky ich predpísanie a patria medzi ne trazodón (alebo Trittico), Valdoxan a iné lieky.

Na zlepšenie nálady u pacientov s panickou poruchou sa široko používajú aj rôzne antikonvulzíva alebo antikonvulzíva. Zoznam týchto liekov je veľmi široký. Patrí sem kyselina valproová a lamotrigín, pregabalín alebo gabapentín a málo používaný liek ako Trileptal alebo oxkarbazepín.

Treba povedať, že odporúčaná dĺžka liečby panickej poruchy stredne závažnej intenzity je v priemere tri až šesť mesiacov. Tentoraz sa však počíta až po tom, čo práve nastal terapeutický účinok, nálada pacienta sa zlepšila a úzkostné očakávanie ďalšieho záchvatu paniky zmizlo, a nie od prvého dňa užívania lieku. Preto je možné liek užívať dlhšie ako 6 mesiacov, pod kontrolou potrebných testov, s prihliadnutím na vedľajšie účinky.

V každom prípade však platí pravidlo, že dávkovanie má byť čo najnižšie, flexibilné, s možnosťou substitúcie liekov a s dôrazom na nefarmakologické terapie. To všetko spolu vedie k odstráneniu záchvatov paniky, zníženiu ich počtu, predĺženiu „ľahkých intervalov“ medzi nimi, zlepšeniu nálady, vymiznutiu úzkosti a zlepšeniu kvality života pacientov.

*Zaradenie podľa obľúbenosti na základe analýzy údajov o dopyte v systéme wordstat..

Hodnotiť článok
( Zatiaľ žiadne hodnotenia )
Pridať komentáre

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: