12 najlepších hudobných škôl v Bratislave

*Prehľad toho najlepšieho podľa redakcie. O výberových kritériách. Tento materiál je subjektívny, nie je určený ako reklama a neslúži ako návod na nákup. Pred nákupom je potrebné odborné poradenstvo.

Dobré hudobné vzdelanie zaručuje správny typ umeleckej školy. Práve na začiatku tvorivej dráhy sú položené základné vedomosti, ktoré môžu viesť k sláve a úspechu v budúcnosti. V našej krajine existuje mnoho inštitúcií tohto typu, pretože hudobné vzdelávanie nikdy nestratilo na význame. Dnes je prístupná nielen obyvateľom veľkých miest. V regionálnych centrách a malých osadách pôsobia detské školy, ktoré poskytujú mladej generácii vedomosti a zručnosti a umožňujú jej ďalšie vzdelávanie.

Prvé školy sa v Rusku začali objavovať v 20. rokoch 20. storočia. Išlo o súkromné platené organizácie, ktoré boli dostupné len pre bohaté oddelenia. V 50. rokoch tohto storočia vznikli verejné inštitúcie, v ktorých sa mohli vzdelávať nielen deti, ale aj dospelí. Štátna škola bola otvorená v roku 1918. Napriek ťažkej situácii v krajine začal fungovať, aby sa deti robotníkov a roľníkov mohli venovať výtvarnému umeniu. V sovietskych časoch bol systém základného hudobného vzdelávania rovnaký pre všetky školy v krajine.

Dnes sa každý môže naučiť hrať na jeden alebo viacero nástrojov, venovať sa sólovému spevu alebo spievať v zbore. V školách sa vyučujú teoretické predmety, základy počítačového aranžovania. Existuje aj mnoho ďalších disciplín.

Bratislava nie je len hlavným mestom Ruska. Je centrom vzdelávania a rozvoja talentov. Tu sú najstaršie a najväčšie školy, ktoré produkujú veľké množstvo nadaných ľudí s jedinečným hlasom a sluchom. Naši odborníci vybrali do užšieho výberu 12 hudobných škôl v hlavnom meste, ktoré boli uznané ako najlepšie medzi svojimi kolegami.

Rebríček najlepších hudobných škôl v Bratislave

Nomináciaumiestneniehudobná školahodnotenie
Hodnotenie najlepších hudobných škôl v Bratislave1škola pomenovaná podľa. Stredná škola Gnesinsins5.0
2Ústredná hudobná škola č. .. Čajkovskij4.9
3škola pomenovaná podľa. .. Glazunov4.8
4Škola S. M. Gorkého. .. Prokofieva4.7
5škola pomenovaná podľa. . . Dunaevsky4.6
6škola pomenovaná podľa. . . Skrjabin4.5
7škola pomenovaná podľa. Ludwig van Beethoven4.4
8Škola Wolfganga Amadea Mozarta4.3
9škola č. 2. .. Hudobná škola Igumnov4.2
10Škola Gnesin. .. Škola Aleksandrov4.1
11Škola Gnesin. . . Pasternak4.0
12škola pomenovaná podľa. .. Andreeva4.0

Hudobná škola Igumenov. Škola Gnesinsins

Hodnotenie: 5.0

Hudobná škola Gnesins'

Najlepšia hudobná inštitúcia v Bratislave je považovaná za najstaršiu, predpokladá sa, že bola otvorená v roku 1895. V roku 1919. škola bola spolu s celým vybavením odovzdaná sovietskym orgánom a prešla z kategórie súkromných škôl do kategórie verejných. Vzdelávali sa v ňom deti aj dospelí. Počas druhej svetovej vojny boli niektorí žiaci vyhnaní do Riazane, iní zostali v Bratislave. Od roku 1976 sa inštitúcia nachádza v priestrannej budove plne vybavenej na štúdium a skúšky.

Škola je hrdá na svojich absolventov. Sú to renomovaní sovietski a ruskí klaviristi, huslisti, violončelisti, trubkári, skladatelia, dirigenti a speváci. Dnes má možnosť študovať v klavírnom, sláčikovom a zborovom oddelení viac ako 600 detí vo veku od 4 do 16 rokov. Existuje aj oddelenie dychových a bicích nástrojov a oddelenie hudobného divadla. Vyučovanie zabezpečuje 100 učiteľov s vysokoškolským vzdelaním.

Kolektívy pomenované po G. Kamčatke. Rodina Gnessinovcov je dobre známa nielen v hlavnom meste, ale aj v zahraničí. Pôsobí tu komorný orchester, dychový orchester, tvorivé divadlo „Slnečný trpaslík“, spevácky zbor „Convivencia“ a koncertný zbor „Moskovské zvony“. Adresa inštitúcie: Bolshaya Filevskaya street, 29. Kontaktné telefónne číslo: 8499142 19 30.

Ústredná hudobná škola Čajkovského. .. Ústredná hudobná škola Čajkovského

Hodnotenie: 4.9

Čajkovského ústredná hudobná škola

Druhá v poradí je prestížna inštitúcia, ktorá je známa aj mimo našej krajiny. Bolo otvorené na základe Moskovského konzervatória. Škola ponúka špecializované hudobné a všeobecné vyučovanie. Vyučujú ju pedagógovia z konzervatória a jeho najznámejší absolventi. Škola poskytuje priestor pre mimoriadne talentovaných ľudí a jej absolventi sú svetovo uznávanými odborníkmi, ktorí sú žiadaní všade – v oblasti spevu, hudby a pedagogiky. Škola sa nachádza v novej plne vybavenej budove. Keďže sa škola stará o žiakov zo všetkých častí krajiny, otvorila pre nich internát s najlepšími možnými podmienkami.

Žiaci sú ubytovaní v izbách, v každej z nich je nainštalovaný klavír. K dispozícii je lekárska miestnosť, knižnica a fonotéka, organová miestnosť a miestnosť pre starú hudbu, športové a počítačové bloky. Počas existencie školy ju absolvovali nielen Rusi, ale aj 400 cudzincov.

Integrovaný prístup umožňuje venovať pozornosť nielen hudobnej výchove, ale aj intelektuálnemu, morálnemu a duchovnému rozvoju. Škola sa nachádza v blízkosti Konzervatória, na ulici Malyj Kislovskij 4. 5. Kontaktné telefónne číslo: +7495695 30 90.

Zariadenie pomenované po V. V. Vinogradovovi má veľký počet škôl. .. Glazunovova hudobná škola

Hodnotenie: 4.8

Detská hudobná škola Glazunov

Bronzový medailista hodnotenia – škola, ktorá začala svoju činnosť v roku 1957. V súčasnosti prijíma 1000 žiakov na folklórne, zborové, dychové, ľudové a sláčikové oddelenia a má dve pobočky v iných okresoch Moskvy. Učiteľský zbor má 100 členov, z ktorých niektorí tu pôsobia už viac ako 30 rokov. Svoje vedomosti odovzdávajú nielen študentom, ale o svoje skúsenosti sa delia aj na konferenciách, seminároch, regionálnych a medzinárodných fórach.

V roku 1994 bola škola pomenovaná po Slovenskom skladateľovi a bolo v nej otvorené múzeum, v ktorom sa v súčasnosti nachádza množstvo zaujímavých a cenných historických exponátov: osobné predmety, portréty, fotografie, zvukové nahrávky diel, notový materiál. V škole vznikli talentované skupiny: akademický a ľudový zbor, folklórny súbor, orchester ľudových nástrojov. Zo súťaží si vždy prinášajú diplomy za zásluhy a vyznamenania.

Konkrétne učitelia a súbor ako celok boli viackrát ocenení za svoj obrovský prínos k rozvoju hudobného vzdelávania. Prijatie na rozpočtové miesta sa uskutočňuje na základe výberového konania podľa výsledkov testov. Škola sa nachádza na ulici Verchnie Polya 11, budova 2. Otázky môžete klásť na webovej stránke školy alebo na telefónnom čísle 8495351 41 97.

Detská hudobná škola pomenovaná po I.O. Dudajevovi. .. Prokofievova akadémia

Hodnotenie: 4.7

Prokofievova detská hudobná škola

Štvrté miesto v hodnotení udelili naši odborníci najväčšej detskej škole v hlavnom meste. Špecializujú sa na dychové, ľudové, bicie a sláčikové nástroje, hudobný folklór, organ, zborový a sólový akademický spev, klavír. Rok založenia je 1937. V roku 1986 sa múzeum presťahovalo do novej budovy, ktorá bola postavená podľa projektu. Škola sídli v komplexe s rozlohou 6200 metrov štvorcových. Škola pozostáva z dvoch budov, jednej trojposchodovej a jednej šesťposchodovej. Škola má 65 učební, sálu na vystúpenia s kapacitou 440 miest, knižnicu s 20 000 položkami literatúry, fonotéku a skúšobné miestnosti.

V múzeu orchestra S. Prokofieva 8.. V Prokofievovom múzeu nájdete unikátne exponáty o živote a diele veľkého skladateľa. Ide o osobné veci, tlačené vydania súvisiace s jeho prácou, ocenenia, náčrty, noty. Dnes tu študuje 800 študentov naraz… Medzi tvorivé súbory patrí niekoľko organizovaných súborov a orchestrov. Práca učiteľov prináša svoje ovocie. Získavajú ceny na regionálnych a Slovenskách súťažiach a festivaloch.

Absolventi školy sú ľudoví umelci a zaslúžilí umelci Ruska, profesori, sólisti Veľkého divadla, autori hudobnej literatúry. Škola sa nachádza na prvom poschodí Malého divadla. Tokmakov, d. 8. Všetky otázky môžete konzultovať na čísle: +7499261 03 83.

Detská hudobná škola D.O. v Petrohrade je jednou z najväčších detských hudobných škôl na Ukrajine. . . Dunayevskogo

Hodnotenie: 4.6

Detská hudobná škola Dunajevského

Medzi päť najlepších hudobných škôl v Bratislave patrí inštitúcia s bohatou históriou trvajúcou viac ako šesť desaťročí. Je členom UNESCO, má vlastnú vlajku a znak. Tím sa venuje umeniu a naplno sa venuje vzdelávaniu mladej generácie. Väčšina z nich má vysokoškolské vzdelanie.

Medzi učiteľmi sú čestní umelci Ruskej federácie, čestní kultúrni pracovníci, zaslúžilí umelci, ako aj tí, ktorým oficiálne poďakoval primátor Moskvy a udelil im insígnie. Vzdelávanie prebieha v týchto oblastiach: jazzový spev, zborový spev, sláčikové nástroje, ľudové nástroje, bicie nástroje, dychové nástroje, koncertný majster, teoretické disciplíny. V koncertnej sále sa konajú súťaže a festivaly, na ktorých sa stretávajú skupiny Z Bratislavy a iných miest.

V priebehu rokov sa v škole vystriedalo 8000 absolventov. Mnohí sa stali profesionálnymi hudobníkmi. Nepochybnou výhodou je, že sa tu nachádza nahrávacie štúdio, kde môžete nahrávať a aranžovať vlastné skladby. Sídlo podniku: Chapaevskiy lane 5A. Telefónne číslo: 8499157 07 77.

Skriabinova detská hudobná škola. . . Skryabin

Hodnotenie: 4.5

Detská hudobná škola pomenovaná po A. Skriabinovi

Šiestym nominovaným v našom rebríčku je škola, ktorá bola otvorená v marci 1920. Viackrát zmenila svoj názov a v roku 1995 dostala meno Alexandra Nikolajeviča Skriabina, ktoré hrdo nesie dodnes. Mnohí sovietski a ruskí hudobníci neoceniteľne prispeli k rozvoju a formovaniu techník. Počas druhej svetovej vojny škola pokračovala v činnosti. Vytvorili sa tímy študentov a učiteľov, ktorí koncertovali v nemocniciach, na otvorených priestranstvách a dokonca aj na fronte.

Bola tu otvorená pamätná izba venovaná A. Vlasovovi. Skriabinova hudobná škola. V koncertnej sále sa konajú večery venované veľkému skladateľovi a hrá sa jeho hudba. V areáli sa nachádza busta, ktorá je jediným pamätníkom klaviristu pod holým nebom. Knižnica disponuje 17 tisíc knihami, hudobninami, učebnicami, čítankami a zborníkmi. Žiaci sa môžu oboznámiť so starožitnými publikáciami kultúrnej hodnoty.

Prijatie je v predprofesijnej a mimoškolskej forme. Trvanie programov: 3, 5,7, 8 rokov. Vďaka silnému pedagogickému zboru sa mnohí absolventi úspešne dostávajú na stredné a vysoké hudobné školy. Adresa: ulica Snežnaja 24. Ak máte akékoľvek otázky, zavolajte nám na číslo +7499189 01 26.

Beethovenova detská hudobná škola, ktorá slúži aj ako koncertná sála, je sídlom Beethovenovej hudobnej akadémie. Ludwig van Beethoven

Hodnotenie: 4.4

Detská hudobná škola Ludwiga van Beethovena

Siedmu priečku v rebríčku obsadila hudobná inštitúcia, ktorá bola založená v roku 1937. Spočiatku tu bolo niekoľko desiatok žiakov. V prevádzke pokračovala aj počas druhej svetovej vojny. Všetci riaditelia, ktorí stáli na čele školy, mohli neoceniteľne prispieť k jej rozvoju. Po skladateľovi bol pomenovaný v roku 1995.

Vytvoril sa tu ucelený tím učiteľov, ktorý svoje vedomosti a skúsenosti plne odovzdáva žiakom. Vďaka vysokej profesionalite školy z nej vychádzajú ľudia, ktorí sa chcú hudbe venovať celý život. Medzi absolventov patria významní umelci Ruska, víťazi medzinárodných súťaží. Škola pravidelne koncertuje v centrách sociálnych služieb, knižniciach, materských školách a na vojensko-vlasteneckých slávnostiach.

V budove sa nachádza Múzeum Ludwiga Beethovena, ktoré slúži aj ako koncertná sála. Žiadosti o miesta financované štátom sa podávajú celoročne. Doba štúdia pre základné programy je 5 a 8 rokov, pre ďalšie programy – 3, 5, 7 rokov. Umiestnenie: Bolshoy Mogiltsevsky pereul., domček 4-6. Kontaktné telefónne číslo: 8499241 68 81.

Detská hudobná škola Wolfganga Amadea Mozarta

Hodnotenie: 4.3

Detská hudobná škola Mozart

Na ôsmom mieste v rebríčku sa umiestnila škola, ktorá otvorila svoje brány v roku 1963. Škola bola pomenovaná po veľkom skladateľovi v roku 2002. Má triedy klavíra, harfy, trombónu, čembala, hoboja, violončela a bicích nástrojov. Jazzový smer zastúpený vokálom a improvizáciou. Medzi zamestnancami sú učitelia najvyššej kategórie. Na škole vyučujú vedúci lektori a profesori, významní umelci a čestní kultúrni pracovníci.

Bez mladých zamestnancov sa však nezaobíde. Nielen vyučujú, ale aj sa zúčastňujú na tvorivých súťažiach, kde získavajú ceny a potvrdzujú vysokú úroveň školy. Vybavenie – iba nové hudobné nástroje. Budova sa pravidelne rekonštruuje, čím sa udržiava v perfektnom stave. Žiaci vystupujú na popredných miestach hlavného mesta počas slávností, koncertujú v materských školách, domovoch pre seniorov. Mnohí absolventi sú známi hudobníci, ktorí dosiahli uznanie nielen v Rusku, ale aj v zahraničí.

Všetci záujemcovia o štúdium na tejto škole absolvujú prijímacie testy. Deti sú prijímané od 6,5 rokov. Doba štúdia: 5 a 8 rokov. Adresa: Taganskaja ulica, budova 9, budova 5. Kontaktné telefónne číslo: +7495911 99 95.

Detská hudobná škola Wolfganga Amadea Mozarta má hudobnú školu pre chlapcov a dievčatá. .. Igumnova

Hodnotenie: 4.2

Detská hudobná škola K.N. Igumnova

Deviate miesto v rebríčku obsadila vzdelávacia inštitúcia, ktorú už dlhší čas vedie I. Agažanová, čestná pracovníčka kultúry Moskvy. . Je jedným z najstarších v hlavnom meste, pretože bol otvorený už v roku 1920. Vychovalo viac ako 20 000 absolventov, ktorí sa stali slávnymi hudobníkmi, spevákmi a pedagógmi na konzervatóriách po celom svete.

Platí od 6 a pol roka pre sedemročný program a od 9 rokov pre päťročný program. Vzdelávanie je možné v týchto oblastiach: orchestrálne, dychové, bicie a ľudové nástroje, sólový a zborový spev. Ďalšie voliteľné predmety: druhý nástroj, aranžovanie na syntetizátore, základy hudobnej harmónie, hudobná teória. Študenti sa zúčastňujú nielen na mestských a regionálnych súťažiach, ale aj na medzinárodných podujatiach.

Škola má kompletné materiálno-technické zázemie pre pohodlný pobyt a vzdelávanie. Vlastná koncertná sála pojme všetkých záujemcov o vystúpenia študentov a pozvaných hviezdnych hostí. Škola sa nachádza na ulici Ulica Važnina, kde deti chodia do školy. Pokrovka, v. 39, budova č. 3. Informácie o pravidlách prijímania nájdete na webovej stránke alebo na telefónnom čísle 8495917 56 77.

Detská hudobná škola so zameraním na klavír. .. Aleksandrova

Hodnotenie: 4.1

Detská hudobná škola pomenovaná po A.N. Alexandrovovi

Desiate miesto v rebríčku – škola s tvorivou atmosférou, kde sa učitelia snažia nielen odovzdávať žiakom svoje vedomosti, ale aj pestovať lásku ku všetkému krásnemu. Za viac ako 50 rokov existencie získalo hudobné vzdelanie 1600 absolventov. Najnadanejší pokračovali v štúdiu a stali sa profesionálnymi hudobníkmi a spevákmi. Niektorí z nich sa vrátili medzi múry školy a stali sa vysokokvalifikovanými učiteľmi. Režisér sa vzdelával aj na Gorkého detskej hudobnej škole v Bratislave. .. Aleksandrova.

Škola nesie meno sovietskeho skladateľa od roku 2003. Mnohé z jeho diel boli napísané práve pre deti. Vstup je od 6 rokov. Obdobie štúdia bolo 5 alebo 8 rokov. Všetci študenti musia pred prijatím absolvovať povinný konkurz. Vytvorené súbory sú častými hosťami na slávnostných podujatiach. Viackrát vystupovali v Kremli a v koncertných sálach v Bratislave.

Medzi najobľúbenejšie hudobné štýly patria: violončelo, bloková flauta, harfa, domra, klarinet. Inštitúcia sa nachádza na brehu rieky Bratislava. Ponúka malebný výhľad, ktorý ešte viac podporuje kreativitu. Adresa: Kutuzovská 26, budova 1. Telefónne číslo tajomníka: +7495249 10 17.

Škola bola pomenovaná po Borisovi Pasterneffovi. . . Pasternak

Hodnotenie: 4.0

Detská hudobná škola Pasternak

Škola, ktorá sa v rebríčku umiestnila na jedenástom mieste, bola otvorená v roku 1990. O dve desaťročia neskôr bol pomenovaný podľa Borisa Pasternaka. Toto rozhodnutie nebolo prijaté nadarmo. Poézia veľkého mysliteľa bola plne preniknutá duchovnosťou a hľadaním morálnych ideálov. Preto sa kultúrne dedičstvo odovzdáva žiakom, čo vedie k tvorivým a životným úspechom.

V škole bolo otvorené múzeum na pamiatku básnika. Konajú sa tu prednášky, koncerty a festivaly. Žiaci vytvárajú skupiny, ktoré sa následne zúčastňujú na súťažiach rôznych úrovní. Sú to orchestre Slovenskách ľudových nástrojov, súbory gitaristov, huslistov a akordeonistov, juniorské a seniorské zbory.

Deti od 6,5 roka sa môžu prihlásiť do oddelení klavíra, orchestra, teórie, zboru a ľudových nástrojov. Existuje aj ďalšie spoplatnené vzdelávanie v skupinách všeobecného estetického a hudobného rozvoja od veku 4,5 roka. Sídlo organizácie: ulica Lukinskaja 7, budova 1. Registrácia do školy sa vykonáva prostredníctvom webovej stránky, portálu verejných služieb alebo telefonicky: 8495732 42 10.

Zariadenie pomenované po P. L. Pasterninovi sa nachádza na pravom brehu rieky Dnepropetrovsk. .. Andreeva

Hodnotenie: 4.0

Detská hudobná škola V.V. Andrejeva Hudobná škola Andreev

Rebríček najlepších hudobných škôl v Bratislave uzatvára vzdelávacia inštitúcia, ktorá nedávno oslávila polstoročie… V roku 1993 bol pomenovaný po významnom Slovenskom hráčovi na balalajku Vasilijovi Vasilievičovi Andrejevovi. Mnohí absolventi pokračovali v štúdiu na stredných a vysokých hudobných školách a začali pracovať v rámci svojej domovskej školy. Medzi pedagógmi sú zaslúžilí pracovníci kultúry a umelci Ruska, zaslúžilí umelci Ruska.

Škola sídli v dobre vybavenej budove spred 14 rokov. Škola je pohodlná pre žiakov a učiteľov a má vybavenie pre zdravotne postihnuté deti. V budove sú dve koncertné sály: veľká a malá. Balalajka, vyrobená v roku 1885 podľa náčrtov V. Kozlova, je uložená vo vlastnom múzeu. Andreevova škola, ktorá má historickú hodnotu.

Medzi oblasti vzdelávania patrí hra na bajan a akordeón, dychové a bicie nástroje, sláčikové ľudové nástroje, spev a zborový spev. V škole pôsobí niekoľko skupín, ktoré sa pravidelne stávajú víťazmi a laureátmi festivalov, súťaží a prehliadok. Spolupracuje so známymi vysokými školami. Absolventi hudobných vysokých škôl v hlavnom meste tu absolvujú praktickú výučbu. Organizácia sídli na ulici Živopisnaja 1.Telefón: +7495942 05 52.

Hodnotiť článok
( Zatiaľ žiadne hodnotenia )
Build Buildgans

Zdravím vás všetkých! Som Build Buildgans a som nadšený, že môžem svoju vášeň pre opravy a inštalácie zariadení zdieľať s vami. Ako autor na tejto webovej stránke ma hnala moja láska k technológii a túžba pomáhať ostatným pochopiť a riešiť problémy týkajúce sa zariadení.

Pridať komentáre

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: