4 spôsoby vymazania súborov cookie v prehliadači Google Chrome

Pri prvej návšteve webovej stránky sa do počítača používateľa odošle malý súbor údajov, ktorý sa nazýva cookie. Súbory cookie potom prehliadač Chrome používa na jednoduché opätovné overenie, ukladanie vašich osobných nastavení a umožnenie celého radu užitočných funkcií. Druhá strana mince je, že táto technológia sa dá použiť na personalizáciu reklám a zhromažďovanie štatistík. Hoci väčšina súborov cookie má obmedzenú životnosť, odporúča sa ich pravidelné vymazávanie z prehliadača. Ako vykonať túto operáciu v prehliadači Google Chrome, vysvetľujú naši odborníci.

Najjednoduchší spôsob, ako odstrániť množstvo súborov cookie v prehliadači Chrome, je úplne ich vymazať.

Kliknite na symbol koncovej bodky vpravo od panela s adresou a vyhľadávaním. V rozbalenom ovládacom menu vyberte položku „Nastavenia“.

Prejdite na spodok stránky a odkryte oblasť „Rozšírené“.

Nájdite časť „Nastavenia lokality“.

Prvý riadok okna Oprávnenia obsahuje nastavenia súborov cookie.

Otvorte oblasť zvýraznenú na nasledujúcej snímke obrazovky.

Kliknite na tlačidlo „odstrániť všetko“.

Okrem úplného utretia sa vykoná aj selektívne utretie. Môžete vymazať jednotlivé súbory cookie alebo všetky súbory cookie súvisiace s vybranou lokalitou.

Zopakujte vyššie uvedené a prejdite do časti „súbory cookie a údaje. Tu je kompletný zoznam všetkých súborov cookie uložených vo vašom prehliadači, zoradených abecedne podľa webovej lokality, ktorá ich odoslala. Vpravo na konci riadku oproti každej adrese URL sa nachádza ikona nákupného košíka. Kliknutím na ňu sa odstránia údaje pre vybranú stránku. Kliknutím na oblasť označenú „2“ na snímke obrazovky sa zobrazí podrobný opis súboru cookie.

Názov súboru je uvedený na začiatku riadku. Súbor cookie „_ga“, ktorý je označený šípkou 1, sa používa napríklad pri zhromažďovaní štatistík pre službu Google Analytics. Oblasť „_fbp“ nad ňou súvisí so službou Facebook. Jednotlivé súbory môžete zo zoznamu vymazať kliknutím na krížik na konci riadku. Kliknutím na tlačidlo „odstrániť všetko“ v hornej časti stránky, napravo od adresy URL stránky, ktorú chcete analyzovať.

Posledná metóda, ktorú poskytujú vývojári prehliadača Google Chrome, vám umožňuje zbaviť sa súboru cookie prijatého v určitom časovom období.

Otvorte nastavenia prehliadača a prejdite do časti „Rozšírené“. Vyberte možnosť „Vymazať históriu“.

V prehliadači Chrome sa zobrazí okno s možnosťami odstránenia. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu nastavte časový rozsah. Začiarknite políčko „cookies“. Stlačte tlačidlo označené „3“ na snímke obrazovky.

Ak chcete zobraziť podrobnosti o vykonávanej operácii, prepnite na kartu „Rozšírené“ vo vyskakovacom okne možností. Nastavte časový rozsah a začiarknite políčko „cookies“. Chrome vypočíta a zobrazí počet lokalít, ktorých údaje spadajú do vybraného rozsahu. Ukončite čistenie kliknutím na tlačidlo „Odstrániť“ v dolnej časti vyskakovacieho okna.

Aby sme sa nemuseli zakaždým pozerať do možností, nastavíme automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača.

Skopírujte cestu k požadovanej časti nastavení do vyhľadávacieho poľa prehliadača Google Chrome: „chrome://settings/content/cookies“ a stlačte kláves enter. Presuňte prepínač označený „1“ do polohy „Enabled“. V tomto stave sa čistenie vykoná pri každom zatvorení okna prehliadača. Nižšie uvedené prepínacie tlačidlo vám umožňuje blokovať súbory cookie zo stránok, ktoré ste priamo nenavštívili. Zhromažďovanie štatistických údajov zasielaných „tretím stranám“ môžete obmedziť týmto spôsobom.

Nižšie na tej istej stránke nájdete možnosti selektívneho odstránenia súborov cookie. Bude fungovať len na ručne zadaných zdrojoch. V políčku označenom šípkou kliknite na tlačidlo „Pridať“.

Skopírujte adresu URL stránky, pre ktorú chcete naplánovať automatické čistenie, do vyskakovacieho textového poľa. Kliknite na tlačidlo pridať, čím ho pridáte do zoznamu.

Pred pridanou adresou zdroja sa zobrazia tieto ovládacie prvky. Kliknutím na tretiu bodku otvorte vyskakovacie menu. Tu môžete zmeniť zadanú adresu URL a povoliť alebo zakázať všetky súbory cookie na stránke. Kliknutím na oblasť označenú „2“ zobrazíte ponuku rozšírenej správy. Slúži na podrobné nastavenie interakcie prehliadača s vybraným webovým serverom.

Prvá možnosť v rozšírenej ponuke je „Cookies“. Na snímke obrazovky je zobrazené, koľko údajov získal prehliadač pri návšteve stránky pridanej do zoznamu automatických akcií. Môžete ich odstrániť ručne pomocou tlačidla v rámčeku alebo počkať, kým sa prehliadač zatvorí a začne platiť prednastavené pravidlo čistenia.

Rozšírenia prehliadača Chrome

Okrem nastavení v prehliadači môžete súbory cookie ovládať aj pomocou rozšírení z internetového obchodu Chrome.

Doplnok „Cookie AutoDelete“, ako už názov napovedá, ponúka iný algoritmus automatického čistenia, než aký sa používa v predvolenom nastavení prehliadača Chrome. Môžete ho nainštalovať pomocou daného priameho odkazu.

Kliknite na ikonu plug-in na paneli prehliadača a zobrazí sa ovládacia ponuka. V predvolenom nastavení je k dispozícii iba ručné čistenie pomocou čísla „2“ zobrazeného na obrázku. V rozbaľovacom zozname si môžeme vybrať, či chceme vymazať všetky súbory cookie vrátane tých, ktoré boli prijaté počas aktuálnej relácie, alebo vymazať len súbory cookie pre aktuálnu doménu.

Ak chcete zapnúť automatizáciu v zásuvnom module, použite tlačidlo ovládacieho menu „2“ alebo prejdite do nastavení.

V časti „Cookie AutoDelete“ začiarknite políčko označené šípkou. Rozšírenie vymaže súbor cookie po zatvorení každej aktívnej karty po uplynutí pauzy zadanej v poli nastavení. Režim inkognito má za cieľ zvýšiť súkromie na webe, ale z pohľadu používateľa je nepohodlný. Ak pristupujete na stránku vyžadujúcu autorizáciu a potom zatvoríte kartu bez ukončenia relácie prehliadača, možno budete musieť znovu zadať dvojicu prihlasovacie meno a heslo.

Zatvoriť čistenie

Všestranný doplnok pre prehliadač Google Chrome s názvom Close Cleaner ponúka desiatky možností na čistenie prehliadača. Môžete si ju nainštalovať stiahnutím priameho prepojenia z internetového obchodu Chrome.

Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu plug-in v paneli prehliadača. Otvorte tlačidlo „Nastavenia“ v ponuke „Nastavenia“. Ak chcete automaticky odstrániť súbory cookie, kliknite na začiarkavacie políčko na mieste označenom šípkou.

Uvedené nastavenia vyžadujú, aby každú akciu rozšírenia dodatočne potvrdil používateľ. Pri zatváraní okna prehliadača Google Chrome sa zobrazí okno, v ktorom by ste mali kliknúť na tlačidlo OK. Až potom „Close Clean“ vymaže prijaté súbory cookie.

Názov zásuvného modulu je takmer totožný s vyššie opísaným, jediným rozdielom je medzera medzi poslednými dvoma slovami. Kliknite na priame prepojenie vo webovom obchode Chrome a nainštalujte si aplikáciu Cookie Auto Delete.

Kliknutím na ikonu zásuvného modulu zapnete alebo vypnete zásuvný modul. Zmení sa z modrej (zapnuté) na čiernu (vypnuté). Kliknite pravým tlačidlom myši na ovládacie menu a prejdite na položku „Možnosti. Rozšírenie funguje v predvolenom režime iba na karte a pri zatváraní kariet odstraňuje súbory cookie. Zaškrtnite políčko označené „3“ na snímke obrazovky. Potom budete môcť vyčistiť prehliadač iba raz, keď sa okno zatvorí.

CCleaner

Mnohí používatelia sú fanúšikmi produktov Piriform a „optimalizátora“ pre operačné systémy CCleaner. Naši odborníci sa kriticky vyjadrujú o užitočnosti tohto druhu nástroja, ale po jeho inštalácii ho možno používať.

Otvorte program a prejdite na položku „Predvolené čistenie“. Zrušte začiarknutie všetkých políčok, ak chcete uchovávať iba súbory cookie pre prehliadač Google Chrome. Pomocou tlačidla „Analyzovať“ sa uistite, že sa CCleaner pri práci nedotkne ničoho nepotrebného. Stlačením tlačidla „Vymazať“ začnite vymazávať súbory cookie z prehliadača.

Potvrdenie odstránenia vybraných súborov.

Súkromný režim

Režim inkognito vám umožňuje vyhnúť sa podrobným nastaveniam súborov cookie, rozšírení tretích strán a programov.

Otvorte ovládacie menu prehliadača Google Chrome a kliknite na odkaz označený symbolom „2. Na tento účel môžete použiť aj skratku „Shift+Ctrl+N“.

Otvorí sa nové okno s čiernym pozadím na vrchu hlavného prehliadača, čo znamená, že prechádzate v režime inkognito. Chrome neukladá súbory cookie po ukončení relácie a odstráni ich hneď po ukončení relácie.

Na záver

V tomto návode naši odborníci skúmajú najúčinnejšie spôsoby čistenia prehliadača Google Chrome, od vlastných nastavení až po programy tretích strán. Vzhľadom na to, že odstránenie súborov cookie vedie k strate nastavení stránky, nemali by ste sa týmto postupom nechať uniesť. Vo väčšine prípadov stačí selektívne odstránenie.

Hodnotiť článok
( Zatiaľ žiadne hodnotenia )
Pridať komentáre

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: