9 spôsobov, ako obnoviť zvuk v notebooku, ak sa stratil

Ak nie je pravdepodobné, že by váš notebook spadol alebo bol zaplavený, nedostatok zvuku je pravdepodobne softvérový problém. Môžete ho opraviť sami a nezaberie vám to veľa času. Naši odborníci preskúmali najpravdepodobnejšie príčiny a ukážu vám, ako obnoviť zvuk v notebooku, keď sa stratí.

Reštart

Jednoduchý reštart môže pomôcť obnoviť normálnu prevádzku hardvérovej konfigurácie v prípade zlyhania softvéru. Notebook po zapnutí vykoná test POST (Power On Self-Test). Vykonáva sa pred spustením operačného systému na úrovni BIOS/UEFI. Úspešný test odovzdá kontrolu zavádzaču systému Windows. Reštartovanie z ponuky Štart alebo v extrémnom prípade strata alebo zamrznutie obrazu spolu so zvukom – pomocou klávesovej skratky „Ctrl+Alt+Del.

Ponuka funkčných kláves

Klávesnice notebookov sú menšie ako klávesnice plnej veľkosti. Často nemá samostatný číselný blok. Snaha výrobcov zabezpečiť, aby sa na klávesoch pohodlne písalo, a zároveň kompenzovať ich menšiu veľkosť, viedla k zavedeniu klávesu „FN“. Zvyčajne sa nachádza na ľavej strane v dolnom riadku. Kombinácie klávesov používané na ovládanie zvuku sa líšia podľa výrobcu a modelu notebooku. Na vyššie uvedenom obrázku klávesnice je kombinácia „FN+F8“ určená na úplné vypnutie reproduktorov. Stlačením tlačidla „FN“ a šípky nadol sa obnoví hlasitosť.

Ak nie je počuť žiadny zvuk, skontrolujte, či to nie je spôsobené náhodným stlačením funkčných tlačidiel.

Zmiešač úrovne zvuku a hlasitosti

Zmiešač hlasitosti systému Windows 10 umožňuje samostatne nastaviť úroveň zvuku v podporovaných aplikáciách. Chyba softvéru alebo zlyhanie programu môže spôsobiť nesprávne spracovanie série zvukov.

V systémovej lište nájdeme štylizovanú ikonu reproduktora. Kliknutím myšou sa zobrazí okno na nastavenie hlasitosti. Na ľavej strane snímky obrazovky je zobrazený nulový údaj, čo môže byť dôsledok vyššie opísanej akcie s klávesom „FN“. Vpravo je na porovnanie zobrazený normálny stav prepínača. V tomto prípade je obraz reproduktora doplnený štylizovanými zvukovými vlnami.

Kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu sa otvorí ďalšie kontextové menu na správu parametrov. Vyberte hornú možnosť a otvorte mixér hlasitosti.

V okne, ktoré sa zobrazí nad zásobníkom, sa zobrazujú logá spustených programov, pre ktoré sú k dispozícii samostatné ovládacie prvky, a celková úroveň zvuku systému. Všimnite si stav indikátorov hlasitosti a ikony pod nimi. Neprítomnosť štylizovanej zvukovej vlny a polopriehľadného obrazu posúvača naznačuje ich neaktívny stav. Na tejto snímke obrazovky patria pod tento opis „Systémové zvuky“ a Firefox. Pokiaľ sú prepínače v tomto stave, nie je možné sledovať video v prehliadači a navyše vytvára dojem úplnej absencie zvuku na notebooku.

Úprava nastavení zvukového zariadenia

Po uistení, že nedostatok zvuku nie je spôsobený náhodným kliknutím alebo stlmením v nastaveniach mixéra, skontrolujme všeobecné nastavenia systému.

Môžete k nemu pristupovať priamo zo systémovej lišty. Vyvolajte kontextovú ponuku a otvorte položku označenú na snímke obrazovky.

Výber výstupného zariadenia. Ak je notebook vybavený portami HDMI, je možné použiť niekoľko úrovní. Otvorte vlastnosti kliknutím na hypertextový odkaz označený „2“.

Uistite sa, že vybrané zariadenie nebolo vypnuté pomocou prepínača v rámčeku.

Vráťte sa do všeobecného zoznamu nastavení zvuku a prejdite úplne nadol.Vyhľadajte položku „Rozšírené nastavenia.

Tu môžete nastaviť jednotlivé úrovne hlasitosti pre každú podporovanú aplikáciu. Venujte pozornosť ponukám označeným šípkami. V hornej časti vyberiete predvolené výstupné zariadenie. Každý program by mal mať vedľa seba rovnaké nastavenie. Ak sú napríklad predvolene vybraté reproduktory, v nasledujúcom zozname by nemalo byť HDMI ani Bluetooth. V opačnom prípade bude zvuk presmerovaný do nepripojeného zariadenia.

Priradenie zvukového zariadenia

Zdroj zvukového výstupu môžete vybrať aj v klasickom ovládacom paneli, ktorý ste zdedili z predchádzajúcich verzií systému Windows 10.

Opätovné otvorenie kontextovej ponuky v systémovej lište.Vyberte položku „Zvuky“.

V okne ovládacieho panela prepnitena kartu „Prehrávanie“.Ak má váš notebook digitálny výstup, zoznam v okne bude pozostávať z niekoľkých položiek. V tomto prípade bude aktívne tlačidlo označené „3“. Skontrolujte, či je predvoleným zariadením reproduktor.

Nástroj na riešenie problémov

Ak sa po inštalácii ďalšej aktualizácie stratí zvuk, spoločnosť Microsoft odporúča použiť nástroj na riešenie problémov.

Spustite ho zo systémovej lišty, pomocou poslednej položky kontextového menu.

Akceptujte výzvu systému na aktiváciu ďalších funkcií.

Toto okno sa otvorí so záložkou „Enhancements“, čo v preklade znamená „zlepšenie. Výberom možnosti „2“ zakážete všetky predinštalované profily.

Súčasne sa otvorí druhé okno s ďalšími nástrojmi. Po deaktivácii predinštalovaných profilov zvukovej schémy nechajte systém vykonať test a v prípade potreby vyberte nový ovládač zvukovej karty.

Kontrola ovládača zvuku

Ovládač môžete skontrolovať bez diagnostického nástroja pomocou Správcu zariadení.

Otvorenie ovládacieho menu tlačidla Štart. Vyberte položku označenú na snímke obrazovky.

Rozbaľte vetvu Zvukové zariadenia v okne Správca. Vyberte zvukový ovládač a otvorte jeho kontextovú ponuku. Môžete okamžite začať hľadať aktualizáciu ovládača alebo najprv otvoriť vlastnosti toho, ktorý používate.

Prepnite na kartu označenú „1. Spustenie vyhľadávania aktualizácie ovládača.

V oboch prípadoch sa otvorí okno s dvoma možnosťami. Vo väčšine prípadov stačí nechať systém Windows vykonať automatické vyhľadávanie. Ak ste si istí, že správny ovládač je k dispozícii na pevnom disku alebo DVD dodanom s notebookom, vyberte druhú možnosť.

Služba Windows Audio

V niektorých prípadoch môže byť nedostatok zvuku spôsobený nesprávnou činnosťou služby Windows Audio. Nemusí sa vôbec spustiť alebo sa po páde systému vypne.

Otvorte dialógové okno „Spustiť“ pomocou kombinácie klávesov Win+r. Zadajte „services“.msc“ v textovom poli na prístup ku konzole na správu služieb.

Nájdite v zozname systém Windows Audio a skontrolujte jeho stav. Vyvolanie kontextového menu na prístup k nastaveniam. Otvorte položku „Vlastnosti“ v zozname akcií.

Na karte „Všeobecné“ nastavte typ automatického spustenia. Spustite službu pomocou tlačidla označeného „2“.

Prepnite na kartu „Recovery“. Tu je potrebné zadať parametre akcií, ktoré sa majú vykonať v prípade zlyhania služby. Nastavte všetky tri prepínače na hodnoty zobrazené na obrázku v označenej oblasti.

Nastavenia BIOS/UEFI

Ak vyššie uvedené kroky neobnovia zvuk, je vhodné skontrolovať nastavenia systému BIOS. Príčina môže spočívať v deaktivácii zvukového zariadenia na základnej úrovni.

Reštartovanie notebooku,vstúpiť do systému BIOS pred spustením operačného systému. Kliknite na kartu „Rozšírené“. V ponuke vlastností vyhľadajte oddiel označený ako „2“ a otvorte ho.

V oblasti v rámčeku by mal byť prepínač v polohe „Povolené“.

Možné chyby softvéru so zvukom notebooku

Táto časť obsahuje nie veľmi časté, ale dôležité chyby softvéru, s ktorými sa používatelia môžu stretnúť.

Strata zvuku pri hibernácii

Majitelia notebookov si rýchlo zvyknú používať režim hibernácie. Zatvorenie veka stačí na to, aby ste počítač uviedli do hlbokého spánku. Nie je potrebné zatvárať okná a snažiť sa spomenúť si, na čom ste pracovali nasledujúci deň. Otvorte kryt a pokračujte tam, kde ste skončili. K strate zvuku dochádza, keď sa počítač prepne do režimu spánku s pripojenými káblovými slúchadlami. Ak sú odpojené, keď je notebook v režime hibernácie, môžete sa zobudiť bez zvuku. Riešenie je v tomto prípade jednoduché. Pripojte slúchadlá, zatvorte zdroj nesprávneho výstupného zvukového radu a odpojte ich. V niektorých prípadoch môže byť potrebné notebook následne reštartovať.

Žiadny zvuk kvôli poškodenému registru

Táto úplne umelá príčina je dôsledkom „čistenia“ systémového registra pomocou „optimalizátorov“ systému Windows.

Po zapnutí notebooku nenájdeme vôbec žiadny zvuk a ikonu hlasitosti v lište, ako je znázornené na snímke obrazovky.

Pri pokuse o vyvolanie kontextovej ponuky sa aktivuje vyhľadávač problémov. Zatvorte toto okno, pretože to nie je ovládač.

Dialógové okno Spustiť vyvoláte stlačením klávesovej skratky „Win+r„. Do textového poľa „regedit“ a otvorte editor registra.

Vyhľadávanie spustite z ponuky „Upraviť“ alebo použite klávesovú skratku „Ctrl+F“. V otvorenom okne zadajte „ksthunk“. V možnostiach vyhľadávania ponechajte v začiarkavacom políčku iba začiarkavacie políčko „2“.

Konečný výsledok by mal byťPresun na vetvu, ktorej cesta je zvýraznená v adresnom riadku. Zvýraznite tlačidlo {4d36e96c-e325-11ce-bfc1-08002be10318} na ľavej strane okna. Na pravej strane nájdite viacriadkový parameter „UpperFilters“ a vyvolajte preň kontextovú ponuku. Otvorte položku „Zmeniť“.

Odstráňte všetky dodatočné riadky, aby to vyzeralo tak, ako je zobrazené na snímke. Zavrite editor registra a reštartujte ho.

Po spustení operačného systému bude zvuk fungovať a ikona reproduktora na paneli sa vráti do normálneho stavu.

Na záver problému so zvukom notebooku

Pomocou tipov zozbieraných a otestovaných našimi odborníkmi môžete obnoviť zvuk na akomkoľvek modeli notebooku so systémom Windows 10.

Hodnotiť článok
( Zatiaľ žiadne hodnotenia )
Pridať komentáre

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: