Ako zmeniť panel úloh v systéme Windows 7

Panel úloh s tlačidlom „Štart“ pozná každý používateľ systému Windows. Používate ho každý deň, pri každom pracovnom stretnutí. V tomto prípade sa mnohé možnosti a funkcie, ktoré poskytujú vývojári spoločnosti Microsoft, ukazujú ako nepoužívané. Naši odborníci vám ukážu, ako si prispôsobiť panel úloh, aby ste ho využili čo najlepšie.

Viac položiek

Základné nastavenia má používateľ vždy po ruke a sú sústredené v kontextovej ponuke.

Kliknite pravým tlačidlom myši do prázdnej oblasti panela. Rozbaľte rámček v hornej časti panela úloh, ktorý je orámovaný na snímke obrazovky. V doplnkovej ponuke sú začiarknuté napríklad položky „Adresa“ a „Pracovná plocha“.

Vybrané položky sa zobrazia na paneli úloh vľavo od systémovej lišty. Oblasť „Adresa“ umožňuje zadať adresu URL internetovej stránky alebo cestu k priečinku v počítači. V prvom prípade sa otvorí predvolený webový prehliadač a v druhom prípade predvolený webový prehliadač. Kliknutím na plochu sa rozbalí ponuka Štart. Napríklad na snímke obrazovky vidíme podponuku ovládacieho panela operačného systému.

Okrem preddefinovaných možností si používateľ môže vytvoriť vlastnú ponuku, ktorá funguje podobne ako ponuka, ktorú sme videli pre „Desktop. Rozšírenie zoznamu akcií kliknutím pravým tlačidlom myši. V podmenu vyberte položku označenú dvojitou značkou.

V Prieskumníkovi vyberte adresár, ktorý chcete určiť na rýchly prístup. Kliknite na tlačidlo „Vybrať priečinok“.

Na paneli úloh sa objaví nová oblasť s názvom adresára označeného v predchádzajúcom kroku. Kliknutím naň získate rýchly prístup k obsahu.

Vlastnosti panela úloh

Rozšírené nastavenia panela úloh sa nachádzajú na samostatnom paneli, ktorý je prístupný aj z kontextovej ponuky.

Kliknite pravým tlačidlom myši na zoznam akcií a vyberte položku „Vlastnosti“.

Na prvej karte v hornej časti okna sa nastavujú nastavenia zobrazenia. Zaškrtnutím políčok v oblasti označenej bodkovanou čiarou sa panel zafixuje a môžete ho nechať skryť z obrazovky alebo použiť malé ikony pre ikony programov. Pod číslami „3“ a „4“ sa nachádzajú dva rozbaľovacie zoznamy. Prvý umožňuje umiestniť panel úloh na jeden zo štyroch okrajov obrazovky. Predvolená pozícia je „dole“, ako sú všetci zvyknutí. Druhý zoznam riadi zoskupenie tlačidiel programu. Zoskupovanie je možné deaktivovať, aktivovať natrvalo alebo len pri plnom paneli. Stlačením tlačidla označeného číslicou 5 otvoríte ďalšie okno s nastaveniami systémovej lišty.

Systémové indikátory a ikony niektorých programov sa nachádzajú v pravej časti panela úloh v blízkosti hodín. Pomocou rozbaľovacích ponúk, ktoré sú na obrázku označené jednotkou, môžete nastaviť tri štýly pre každý. Zaškrtnutím políčka „2“ sa aktivuje režim trvalého zobrazenia. Ak chcete prejsť k parametrom systémových indikátorov, kliknite na hypertextový odkaz uvedený v trojici.

Kontrolné prvky označené šípkou majú dva významy. Nastavením do polohy „vypnuté“ sa indikátor odstráni zo zásobníka. Ak sa chcete vrátiť do hlavného bloku nastavení, kliknite na zvýraznený hypertextový odkaz.

Po definovaní možností zobrazenia v systémovej lište prejdite na poslednú kartu na paneli Vlastnosti. Odtiaľto môžete ovládať zobrazenie panelov uvedených v predchádzajúcej časti. Prvé štyri položky v zozname sú trvalé. Posledná lišta na snímke obrazovky poskytuje rýchly prístup do adresára „Arhive“, ktorý vybrali naši odborníci. Trvalé položky zostávajú v príslušnom zozname bez ohľadu na to, či sú označené alebo nie. Užívateľsky definované sa odstránia zrušením začiarknutia políčka.

Pridávanie ikon

Často používané programy možno ukotviť na paneli úloh. Ich ikony sa nachádzajú napravo od tlačidla „Štart“.

Ak chcete ukotviť otvorenú aplikáciu, kliknite pravým tlačidlom myši na jej ikonu na paneli úloh. V rozšírenom zozname vyberte položku „Fix“, označenú symbolom špendlíka.

To isté možno urobiť s ikonami programov umiestnenými na pracovnej ploche. Nie je potrebné ich spúšťať. Vyvolajte kontextovú ponuku a vyberte v nej položku „Pin“.

Niektoré aplikácie, ako napríklad služby Yandex, sa radi registrujú na paneli úloh. Ak chcete odstrániť nepotrebné ikony, použite položku „Odstrániť“ z kontextovej ponuky.

Zmena veľkosti

Veľkosť panela úloh môžete zmeniť zväčšením jeho výšky. Ak je zoskupovanie vypnuté, získate viac miesta pre ikony spustených aplikácií.

Vyvolajte kontextovú ponuku a zrušte začiarknutie políčka označeného jednotkou na snímke obrazovky. V oblasti označenej symbolom „2“ sa objaví charakteristické „ryhovanie“, ktoré vizuálne informuje používateľa, že panel je v pohotovostnom režime modifikácie. Presuňte kurzor nad horný okraj indikátora, aby vyzeral ako viacsmerová šípka. Vyťahovanie tyče nahor. Zmena veľkosti nie je prírastková. Inými slovami, nemôžete ho „mierne zväčšiť“, ale iba zdvojnásobiť alebo viac.

Nasledujúci obrázok zobrazuje panel úloh s dvojitou šírkou. Viacnásobne zväčšený využiteľný priestor dáva používateľovi možnosť experimentovať s veľkosťou ikon aplikácií a poradím ich zoskupenia. Po dokončení nastavenia znovu vyvolajte kontextovú ponuku a opravte panel úloh.

Nastavenia výkonu

Nastavenia výkonu systému umožňujú prispôsobiť používanie efektov animácie a priehľadnosti.

Vyvolajte dialógové okno „Spustiť“ pomocou klávesovej skratky „Win+R. Do textového poľa zadajte „sysdm“.Kliknite na ‚cpl‘ a potvrďte ‚OK‘.

V zobrazenom okne vlastností systému kliknite na kartu Rozšírené. Kliknite na tlačidlo „Nastavenia“ v bloku „Výkon“.

Prepnite na kartu „Vizuálne efekty“. V hlavnom poli nastavení zelená kontrolná značka označuje hodnoty, ktoré ovplyvňujú správanie panela úloh. Začiarknutím alebo zrušením začiarknutia políčok môžete prispôsobiť efekty podľa svojich preferencií. Tlačidlo „Použiť“ umožňuje okamžite posúdiť, aký vplyv bude mať zmena ktoréhokoľvek nastavenia v zozname. Dokončite prácu kliknutím na tlačidlo „OK“.

Zásady skupiny

Nástroje zásad skupiny umožňujú zakázať zmeny nastavení panela. To môže byť užitočné, ak počítač používa dieťa, ale nechcete preň vytvárať samostatný profil.

Otvorte dialógové okno „Spustiť“ a do dialógového okna zadajte „gpedit“.msc“. Stlačte tlačidlo OK alebo stlačte klávesnicu Enter, čím spustíte Editor zásad skupiny.

V bočnom menu prejdite na položku „Konfigurácia používateľa“. Otvorte priečinok „Šablóny pre správu“ a vyberte priečinok označený „1. V pravej časti okna editora sú zelenou značkou označené položky, ktoré ovplyvňujú činnosť panela úloh. Skupina možností označená dvojitou značkou obsluhuje indikátory v systémovej lište. Ako príklad si ukážeme, ako vypnúť kontextovú ponuku. Dvakrát kliknite na riadok označený „3“ na snímke obrazovky.

V okne editora presuňte prepínač z polohy „Nezadané“ do polohy „Povoliť“. Uložte zmeny kliknutím na tlačidlo „Apply“. Kliknutím na tlačidlo „OK“ zatvorte okno pre vybrané nastavenie. Výsledok je možné skontrolovať okamžite, bez nutnosti reštartovať počítač.

Zhrnutie

V tomto článku naši odborníci opisujú metódy prispôsobenia panela úloh v systéme Windows 7. Ich kombináciou v ľubovoľnom poradí môžete nájsť nastavenia, ktoré vám najlepšie vyhovujú.

Hodnotiť článok
( Zatiaľ žiadne hodnotenia )
Pridať komentáre

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: